آیا ولی فقیه می تواند اشتباه كند؟ گناه چطور؟ آیا می شود اطرافیان ولی فقیه ای به او خیانت كرده و اطلاعات غلط به او دهند؟

پاسخ سوال شما رابا توضیح چند نکته مورد بررسی قرار می دهیم ؛

نکته اول: اینکه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام که مردم از فیض حضور معصوم محروم هستند یا باید بگوییم خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر نموده یا اجازه اجرای آن را به هر کسی واگذار نموده است یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است و نزدیکترین گزینه به معصوم است داده است . از این سه حالت بیرون نیست.

 

فرض اول: که نقض غرض است زیرا در این صورت باید بپذیریم که خداوند از اجرای احکام اجتماعی اسلام و امور مربوط به حکومت و اداره امور جامعه در طول مدت طولانی غیبت که هزار و سیصد و اندی از آن گذشته است و معلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت , صرف نظر نموده است و این خلاف جعل و تشریع این احکام است .

 

فرض دوم: نیز ترجیح بلامرجح و خلاف حکمت است که هر کسی با هر شرایطی امور مربوط به حکومت را برعهده بگیرد.

 

فرض سوم: با باطل بودن این دو فرض, فرض سوم ثابت می شود که خداوند متعال برای عصر غیبت و عدم دسترسی به معصوم فردی را برای اداره حکومت اسلامی برگزیده است که اصلح از دیگران و حکومت او نزدیکترین حکومت به معصوم باشد و به او اجازه تصرف در امور مردم را داده است . و چنین فردی فقیه جامع الشرایط است زیرا در شناخت احکام دین مبانی اسلامی ( فقاهت ) و تحت تاثیر هواهای نفسانی قرار نگرفتن ( تقوا و عدالت ) و تدبیر و در ک سیاسی، از دیگران صالح تر است و حکومت او بواسطه برخورداری از فقاهت وعدالت و تقوا و درک وبینش سیاسی نزدیک ترین گزینه به حکومت معصوم است .

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

 

بر این اساس وقتی امکان درک حکومت معصوم و حکومت ایده آل اسلام که در راس آن معصوم قرار دارد وجود نداشت , عقل و منطق حکم می کند که صالح ترین فرد و نزدیکترین گزینه ممکن به حکومت مطلوب انتخاب شود تا کمترین احتمال اشتباه و خطا در آن وجود داشته باشد . (1)

 

نکته دوم اینکه ,ولی فقیه به عنوان متخصص و کارشناس امور دین و مبانی اسلامی در راس حکومت قرار گرفته است و عقل حکم می کند که در هر امر تخصصی به متخصص و خبره آن مراجعه شود و هرچند احتمال اشتباه و خطا در مورد او نیز وجود دارد ولی عقل و عقلاء به دلیل تخصص آن شخص این احتمال را ضعیف و ناچیز دانسته و به آن توجهی نمی کنند. از این رو در مراجعه به پزشک متخصص هر چند احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ولی عقل و عقلاء چنین شیوه ای را می پذیرد و بر سایر شیوه ها ترجیح می دهد و به احتمال اشتباه و خطا توجه نمی کنند .

در مساله رهبری و اداره امور حکومت اسلامی از آنجا که مساله دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است تنها به تخصص خبرویت در امور دینی ( فقاهت ) اکتفا نشده و برای کاهش دادن احتمال اشتباه و خطا علاوه بر لزوم آشنایی کامل قوانین اسلامی و داشتن تجارب و صلاحیت های مختلف مدیریتی، ویژگی عدالت و تقوا نیز در نظر گرفته شده است که بدون شک چنین شخصی احتمال خطا و اشتباه او از سایرین به مراتب کمترو ناچیز تر خواهد بود .

 

نکته سوم: اینکه , در کنار شرایط و ویژگیهای رهبری استفاده از نظریات مشاوران و کارشناسان در امور مختلف سیاسی , اقتصادی ,و... و نظارت مجلس خبرگان رهبری برعملکرد رهبر , احتمال خطا واشتباه در تصمیمات ایشان بسیار کاهش پیدا می کند .

 

نکته چهارم: اینکه ,«خطا ها و اشتباهات دو گونه است

اول: خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. كسى كه مرتكب چنین خطاهایى بشود، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد.

دوّم: خطاهاى پیچیده و كارشناختى كه در میان كارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمى‏توان با قاطعیت حكم كرد كه نظر كدام یك صحیح است؛ زیرا هر كس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود، حكم مى‏راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى‏خورد و ولى فقیه هم یكى از آراى متفاوت را بر مى‏گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردى، چاره‏اى جز این نیست كه یك رأى ملاك عمل قرار گیرد؛ زیرا كنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‏شود. ضمن آنكه از نظر فكرى، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام‏هاى سیاسى این گونه عمل مى‏شود و از آن گریزى نیست.


بنابراین در فرض فقدان معصوم و غیبت او، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى‏توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و به ناچار باید یك رأى مورد تبعیت قرار گیرد.


البته ذکر این نکته لازم است ؛ که هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولی به هیچ وجه عدم عصمت مساوی و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست؛ از دیدگاه آموزه های اسلامی «عصمت به معنی پاك بودن و از دستبرد وسوسه های شیطانی در امان بودن و گناه كبیره و صغیره مرتكب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمی باشد و برای هر كسی كه تلاش كند، این راه در این حد و مفهوم باز است؛ چنان كه مقام ولایت انحصاری نبوده، قابل وصول برای همگان است؛ البته همگانی كه اهلیت داشته باشند و مدارج كمال را طی كرده باشند» (2) و از سوی دیگر همین احتمال وقوع خطا و اشتباه را می توان با در نظر گرفتن مكانیزمهایی نظیر تأكید بر واجدیت صفات علم ، تجربه و كاردانی و تدبیر، ایمان ، تقوا ، عدالت و شجاعت و پرهیز از خود رایی و لزوم مشورت با متخصصان و كارشناسان و نظارت های متعدد دیگر، كاهش داده و حتی متمایل به صفر كرد كه این مكانیزم ها به عینه در نظام اسلامی ما برای ولی فقیه در نظر گرفته شده و شدیداً بر وجود آن تأكید می شود.


«گفتنی است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را درتمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می باشند لازمه چنین امری مسلما عصمت است در حالی که مجتهد و ولی فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست , بلکه فقاهت و عدالت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می باشد .» (3)


گفتنی است شناخت حقیقت در حیطه ی امور نظری ربطی به بحث ولایت فقیه ندارد ؛ این گونه امور مربوط می شوند به مسائل اصول دین و ملحقات آنها ؛ در حالی ولیّ فقیه فقط در حیطه ی حکومت و اجرای احکام عملی اسلام در گستره ی اجتماعی ، نائب امام معصوم می باشد.


توجّه فرمایید که ولیّ فقیه تمام اختیارات و شئونات امام معصوم را ندارد ؛ بلکه او فقط در حیطه ی حکومت دارای تمام اختیارات امام معصوم می باشد ؛ لکن اختیارات خاصّ امام معصوم را که فراتر از حیطه ی حکومت می شود ندارد. پس باید مراقب بود که تعبیر ولایت مطلقه فقیه ما را دچار اشتباه نکند. آری ولایت مطلقه فقیه امّا در حیطه ی حکومت اجتماعی نه در تمام امور مردم یا جهان. چرا که امام زمان (ع) زنده است و تمام آن اختیارات خاصّ نیز اختصاص به وجود شریف خودشان دارد ؛ همان اختیاری که شامل تکوینیّات عالم نمی شود ؛ لذا امام معصوم حتّی اختیار جنّها و حیوانات و ... را هم در دست دارد. امّا از آنجا که غیبت حضرتش مانع از حاکمیّت ظاهری در حیطه ی امور اجتماعی می باشد ، لذا این حیطه ی از اختیارات امام معصوم بنا به فرمایش خود معصوم ، به ولی فقیه منتقل می گردد.

 

البته دقّت شود که ولیّ فقیه صرفاً احکام اجتماعی دین را از قرآن و حدیث استنباط کرده ، آنها را بر مصادیق خارجی تطبیق نموده و در حدّی که شرائط بیرونی اجازه دهند ، اجرا می نماید. لذا ولایت فقیه ، در حقیقت ، ولایت احکام اسلام است نه ولایت شخصی خاصّ. کما اینکه ولایت امام نیز ولایت خداست. چون امام فقط حکم را از خدا گرفته و اجرا می کند و حقّ ندارد از پیش خود حکمی داشته باشد. حتّی ولایت تصرّف امام معصوم در امور تکوینی نیز به اذن خداست ؛ لذا امام حتّی بدون اذن خدا حقّ نشان دادن معجزه یا کرامت هم ندارد.


مطلب آخر اینکه یقیناً ولیّ فقیه در استنباط احکام و قوانین الهی و تطبیق آنها بر مصادیق خارجی ، معصوم نیست. لکن شکّی نیست که احتمال خطای او در این موارد بسیار کمتر از افراد غیر فقیه می باشد. لذا در غیاب معصوم ـ که گزینه ی برتر است ـ نوبت به یک مرتبه پایینتر از او می رسد که فقیه عادل و مدبّر باشد.
وقتی راه برای حکومت معصوم مسدود می باشد ، ما بین گزینه های زیر قرار داریم ؛ لذا از بین آنها باید یکی را برگزینیم.


1ـ حکومت فقیه عادل و مدبّر

2ـ حکومت فقیه غیر عادل و مدبّر

3ـ حکومت فقیه عادل و غیر مدبّر

4ـ حومت فقیه غیر عادل و غیر مدبّر

5ـ حکومت غیر فقیه عادل و مدبّر

6ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و مدبّر

7ـ حکومت غیر فقیهِ عادل و غیر مدبّر

8ـ حکومت غیر فقیهِ غیر عادل و غیر مدبّر


اگر در این گزینه ها دقّت کنیم ، می بینیم که عقل سلیم گزینه ی نخست را بر تمام گزینه ها ترجیح می دهد. چرا که گزینه ی اوّل (حکومت فقیه عادل و مدبّر ) ، بعد از حکومت معصوم ، از بالاترین استاندارد حکومتی برخوردار می باشد.  پس ما در زمان غیبت ، عقلاً چاره ای جز پذیرش حکومت ولیّ فقیه نداریم ؛ چون کمترین احتمال خطا و انحراف از مسیر الهی ، تنها در همین گزینه می باشد. حال اگر کسی منکر این گزینه است ، لطف کرده گزینه ی بهتری را پیشنهاد دهد ؛ چون کار حکومت را که نمی توان به بهانه عدم حضور فیزیکی امام معصوم به دست غیر متخصّص و غیر عادل سپرد یا تعطیل نمود.


البته باید توجّه داشت که ولیّ فقیه تا زمانی ولایت دارد که شرائط آن را داشته باشد ، لذا اگر دچار اختلال حافظه شده فقه خود را از دست بدهد یا حتّی صدور یک گناه کبیره از او ثابت شود یا قدرت تدبیرش را از دست بدهد ، خود به خود از ولایت عزل می شود. امّا تشخیص وجود یا عدم این شرائط در شخص ولیّ فقیه ، با خبرگان و اهل تخصّص می باشد که در نظام جمهوری اسلامی ، در مجلس خبرگان جمع شده اند.

 

همچنین باید توجّه داشت که ولیّ فقیه کارها را صرفاً بر اساس توان شخصی خود انجام نمی دهد ؛ بلکه او به حکم آیه ی « وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه‏

و در كارها ، با آنان مشورت كن! امّا هنگامى كه تصمیم گرفتی بر خدا توكل كن (4)

وظیفه دارد که از اهل تخصّصهای گوناگون به عنوان مشاور استفاده نموده و بعد از بررسی نظرات اهل نظر ، در سایه ی فقاهت ، عدالت و تدبیر خود ، تصمیم نهایی را اتّخاذ نماید.


سخن آخر اینکه:

وقتی معصوم حاضر نیست چه باید کرد؟

آیا باید جامعه را دست جاهلان و ظالمان سپرد یا باید دست کسی داد که متخصّص دین و عادل و مدبّر می باشد؟


پس اگر کسی منکر ولایت فقیه است ، باید از او پرسید: گزینه ی بهتر شما چیست؟ آیا چون پزشک احتمال خطا در تشخیص دارد ، پس باید خود درمانی کنیم؟ احتمال خطای پزشک غیر معصوم بیشتر است یا احتمال خطای بیمار بی اطّلاع از علم پزشکی؟ ما هیچگاه از پزشک تبعیّت نمی کنیم ؛ ما تابع علم پزشکی هستیم که پزشک متخصّص آن می باشد. ما تابع شخص فقیه هم نیستیم ؛ ما تابع حکم خداییم که در قرآن و کلام معصوم آمده و مجتهد عادل و مدبّر ، متخصّص آن می باشد.


و بالآخره اینکه از آنجا که مقام معظم رهبری علاوه بر صلاحیت های مدیریتی و تجارب ارزشمندی که از آن بر خورداند , در جهت کسب اطلاعات لازم از مسائل مختلف داخلی و خارجی همواره تلاش می نمایند از طریق افراد وکانال های معتبر و مورد اطمینان و متعدد و همچنین مشورت با مشاوران امین و متخصص اقدام نمایند , فرض مذکور در پرسش , منتفی می باشد .

پی نوشت:

1) رک به : نظریه سیاسی اسلام , محمد تقی مصباح یزدی , قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , 1378, ج 2 , ص 96, و مجله حکومت اسلامی , سال اول , ش 1 , ص 89

2) ر.ك: علامه سیدمحمد حسین طباطبایی، ولایت نامه، ترجمه دكتر همایون همتی، صص 57-48

3)  حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدی , پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهوری اسلامی ,قم : نشر معارف , 1383 , ص 104 و105

4) آل‏عمران:159
طبقه بندی: پاسخ به شبهات ولایت فقیه،
برچسب ها: پاسخ به شبهات ولایت فقیه، ولی فقیه، گناه، خیانت، اطرافیان ولی فقیه، غیبت امام معصوم (ع)، اجرای احکام اجتماعی اسلام، حکومت و اداره امور جامعه، غیبت طولانی امام عصر (عج)، حکمت، عصر غیبت، اداره حکومت اسلامی در زمان غیبت، اداره حکومت اسلامی در عصر غیبت، شناخت احکام دین، هواهای نفسانی، تدبیر و درک سیاسی، تقوا و عدالت، عقل و منطق، فقاهت، فقیه جامع الشرایط، حکومت مطلوب در عصر غیبت، آیا ولی فقیه اشتباه نمی کند؟، آیا ولی فقیه گناه نمی کند؟، حکومت ایده آل اسلامی، کارشنان امور دین و مبانی اسلامی، راس حکومت، عقلاء، مساله رهبری در جامعه اسلامی، آشنایی با قوانین اسلامی، مشاوران رهبری، کارشناسان امور سیاسی، کارشناسان امور اقتصادی، مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر عملکرد رهبری، مشاورین سیاسی رهبری، مشاورین اقتصادی رهبری، خطاهای فاحش و روشن، کارشناسان مسائل اجتماعی، هرج و مرج در جامعه، آنارشیسم، آموزه های اسلامی، معنای عصمت، دستبرد وسوسه های شیطانی، گناه کبیره، چهارده معصوم (ع)، مقام ولایت، مدارج کمال، گناه صغیره، کاردانی و تدبیر، شجاعت، مشورت، مرجعیت دینی، حجت باطنی، حجت ظاهری، نائب امام معصوم (ع)، احکام عملی اسلام، اختیارات امام معصوم (ع)، اختیارات و شئونات ولی فقیه، امام زمان (عج)، ولایت مطلقه فقیه، قرآن کریم، استنباط احکام و قوانین الهی، امور تکوینی، اختلال حافظه، توکل بر خدا، اهل نظر، حضور فیزیکی امام معصوم (ع)، جاهلان، ظالمان، مشاوران امین رهبری، مقام معظم رهبری، امام خامنه ای، حضرت آیت الله خامنه ای، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، آیت الله مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، علامه سید محمد حسین طباطبایی، پرسشها و پاسخها، ولایت نامه، سوره آل عمران، ولایت فقیه وجمهوری اسلامی، دین و سیاست، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره،
دنبالک ها: پرسمان،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic