تاریخ : شنبه 11 شهریور 1391 | 08:06 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«معرفت النفس 8»

نکاتی در خصوص تعبیر خواب

روایتی هست از امام باقر (ع) که می فرمایند: «رویای مومن بین زمین و آسمان است تا اینکه خودش یا کسی برای او تعبیر کند.» وقتی که تعبیر کرد آن خواب از آسمان به زمین آمده و تعبیر می شود. یکی از دوستان از آیت الله جوادی سوال کردند که این چه قاعده ای است که وقتی انسان خواب را تعبیر می کند آن خواب محقق می شود. ایشان فرمودند: که این هم یک قاعده است. همانطور که شما یک چیز را از بالا می اندازید روی زمین می افتد. (تازه این قاعدة جاذبة زمین یک قاعدة جزمی نیست، چون با آمدن قواعد فیزیک کوآنتوم، قواعد فیزیک نیوتن زیر سوال رفته. چون فیزیک کوآنتوم می گوید هیچ چیزی در این عالم جزمی (حتمی و صد در صد) نیست.)

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

یکی از پزشکها می گفت که ما در پزشکی هیچ وقت هیچ چیزی را جزمی نخوانده ایم (یک قاعده ای دارند به نام «always almost» یعنی «همیشه تقریبا» یعنی چیز جزمی وجود ندارد.) حالا همانطور که طبق قاعدة فیزیک نیوتن اگر چیزی را از بالا روی زمین بیاندازیم بر اثر جاذبة زمین به طرف پایین می آید در عالم قاعده ای هست که اگر خواب را تعبیر کردید در عالم خارج محقق می شود. این که به چه علت این اتفاق می افتد انشاء الله در نکتة سوم معرفت النفس بیشتر روشن می شود که نفس حاکم بر بدن است و حالات من بر روی تن اثر می گذارد و آنجا می گوییم که چگونه در اثر تلقین بر نفس یک سری حوادثی رخ می دهد.

پس دنبال این نباشید که خوابتان را دست این و آن بدهید که برایتان تعبیر کند. چون اگر اشتباه تعبیر کنند همان برایتان واقع می شود. چه کار دارید که خوابتان را تعبیر کنید! اینقدر دنبال نکنید که بفهمید تعبیر خوابتان چیست. استاد ما می فرمودند که برای کسی خواب تعبیر نکنید. چون عادت می کنند مدام خواب ببینند که دوباره تعبیرش کنند. یعنی نفس می خواهد که خواب ببیند تا تعبیر بشود. در هر صورت امام باقر (ع) می فرمایند خوابهایتان را تعبیر نکنید حالا اگر اصرار داشتید که تعبیر کنید به کسی بدهید که آدم پاکی باشد. داریم که یک نفر آمد پیش عایشه و گفت خواب دیده ام ستون خانه ام نیست. عایشه گفت: که ستون خانه مرد خانه است، مرد خانه ات نیست؟ گفت: نه مسافرت است. عایشه گفت: تعبیر خوابت این است که شوهرت دیگر بر نمی گردد. و شوهرش دیگر بر نگشت. درست عین همین خواب را که فرد دیگری دیده بود بردند نزد پیامبر اکرم (ص). حضرت فرمودند ستون خانه یعنی مرد خانه، مرد خانه تان نیست انشاء الله بزودی بر می گردد پیش شما. و بعد از مدتی شوهرش برگشت به خانه. خوب دقت کنید. هر دو تا یک خواب بود اما با دو تا تعبیر.

مثلا صبح از خواب بیدار می شوید و به مادرتان می گویید صبح چنین خوابی دیده ام آن هم بدون اینکه بپرسد چه خوابی دیده ای می گوید انشاء الله خیر باشد. یعنی آن را به خیر تعبیر می کند. و به سمت خیر می برد. و نمی گذارد که شما خوابتان را شر معنا کنید. درست است که تعبیر خواب نمی دانند اما در آن فضای حکمت که هستند می گویند به خیر تعبیر کن.

(قدیم مردم چون در یک فضای حکمتی زندگی می کردند به خصوص در شهر اصفهان حکمت غوغا می کرده است. فضایی در این شهر اصفهان حاکم بوده که مردم در حکمت به سر می برده اند. من یک مدتی بود می رفتم یک محله ای نزدیک آتشگاه که به آن می گویند «محلة گروتون» یک دهة محرم بود. بعد دیدم پیرمردهای آنها حرفهای ما را که خیلی فلسفی بود راحت می فهمیدند و اشک می ریختند ما تعجب کرده بودیم که جوانها حرفهای ما را نمی فهمند این پیرمردها چطوری می فهمند. ما داشتیم قواعد فلسفی می گفتیم اما این پیرمرد زار زار گریه می کرد. بعد این را با آقای طاهرزاده مطرح کردیم. گفتند کجا رفتید؟ گفتم «مسجد جامع گروتون» ایشان گفتند اینها بچه هایی  هستند که پای منبرهای «حاج آقا رحیم ارباب» می نشستند. حاج آقا رحیم ارباب اینجا نماز جمعه می خواندند. امام جمعه بودند. این پیرمردها همان بچه ها هستند که پای منبر حاج آقا رحیم ارباب بودند، هنوز در آن فضای حکمت هستند و ما تا تذکری به آن حکمتها می دادیم آنها سریع منتقل می شدند.)

پس یا خوابتان را تعبیر نکنید یا اگر خواستید تعبیر کنید به یک معبِّر پاک بدهید. دست هر معبری ندهید. اصولا معبرهای پاک این گونه هستند که وقتی بخواهند خوابی را تعبیر کنند بلافاصله جواب نمی دهند. بلکه منتظر می شوند که یک چیزی به آنها الهام بشود و برسد. و بر اساس آن الهامی که به او می رسد خواب را تعبیر می کند. چه بسا ممکن است یک خواب مشابه را دو نفر ببینند ولی برای هر کدام تعبیر متفاوتی داشته باشد. لذا معبر باید مثالهای زمانه را خوب بشناسد. چون خوابهای شما بر اساس مثالهای زمانة شما است. اگر مثالهای زمانة شما عوض بشود خوابهای شما هم عوض می شود.

یکی از دوستان می گفت ما خواب دیدیم که یکی از آقایان بزرگوار از تیر برق رفت بالا و دستش را گرفت به سیم برق و سوخت! بعد رفتم پیش آقای «صدیقین» و خواب را برایشان گفتم. آقای «صدیقین» هم گفته بودند که ایشان از اولیای خدا هستند. پرسیده بودند چطور؟ گفته بودند: ایشان سیمشان وصل است! (این تعبیر وصل بودن سیم مال زمان ما است برای همین به این شکل خواب دیده بوده اما قدیم چنین چیزی نبوده. یعنی صورت خواب بر اساس مثالهای زمان ما است) بعد پرسیده بودند که برای چی سوخت؟ گفتند بخاطر اینکه برای یک چیزی دارند دلسوزی زیاد از حد می کنند. بعد رفته بودند از خود آن طرف که خوابش را دیده بودند پرسیده بودند و متوجه شدند که بله همچین چیزی صحت دارد.

تعبیر خواب کردن به این سادگی ها نیست که یکی بگوید اگر شما مار دیدید تعبیرش این است اگر بهمان چیز را دیدید تعبیرش بهمان چیز است. چون مثالها در هر دوره ای متفاوت است. پس اینها را کنار بگذارید. چون اولا ترس این هست که شما خوابهایتان را تعبیر کنید.

«تاثیر زمان در تعبیر خواب»

زمان خواب هم در تعبیر آن دخیل است. یک نفر از مرحوم «گیلانی» سوال کرد که خواب دیدم که قاضی القضات شهر هفتاد تا برگ درخت به من داد. گفتند که هفتاد تا ضربه شلاق به تو می زنند. و همین طور هم شد. بعد از مدتی دوباره همین خواب را می بینند و سراغ مرحوم «گیلانی» می روند که تعبیر کنند. ایشان هم می گوید که هفتاد تا دینار طلا به تو می دهند. و همین طور هم می شود. طرف تعجب می کند که چرا من که دقیقا یک خواب دیده ام چرا تعبیرهایش متفاوت بود؟ مرحوم «گیلانی» هم گفته بودند دفعة اول که خواب دیده بودی زمان ریزش برگها و پاییز بود و زمان دوم که خواب دیدی زمان رویش و بهار بود. یعنی اینقدر معبر باید حواسش به تمام زمینه ها باشد تا بر اساس آن خواب را تعبیر کند.

«گاهی خودمان خوابهایمان را ایجاد می کنیم»

مهمترین نکته در بحث خواب و رویا این است که خوابها و رویاهای ما تحت تصرف ما است لذا ما خودمان در خوابمان تصرف می کنیم. یعنی خودمان در خوابی که می بینیم تاثیر داریم. شما هر چه که اراده کنید در خواب هم همان اراده ها را پیدا می کنید. دقت کنید. اگر نفس به چیزی نظر داشته باشد آن را در خواب پیدا می کند.

داریم که هشام (اگر درست گفته باشم) به معبر هایش گفته بود که من چند سال دیگر حاکم هستم؟ معبر ها هم گفتند که شما باید یک خوابی ببینید که ما بر اساس آن خواب به شما بگوییم چند سال حاکم هستید. یکی از این معبر ها گفت که شما 33 سال دیگر حاکم هستید. هشام پرسید: روی چه حسابی می گویی 33 سال؟ گفت: به این نشان که امشب که می خوابی 33 تا خوشه یاقوت در عالم خواب به تو می دهند. هشام شب خوابید و صبح که بیدار شد گفت فلانی را بگویید بیاید. و چند تا کیسه طلا به آن معبر داد. بقیة معبر ها دورش را گرفتند و پرسیدند چطوری فهمیدی که چه خوابی قرار است ببیند؟ گفت من به او القاء کردم و آن هم توی خواب گشت و این 33 تا خوشه را پیدا کرد.

بعضی وقتها شما هم القائات خودتان را در خواب پیدا می کنید. مثلا خواب مقام معظم رهبری را می بینید اما از زبان خودتان حرف در دهان رهبری می گذارید و آن را می بینید. و بعد می گویید که خود رهبر این را گفت. بلکه رهبر حرفهای خودت را که به آن اعتقاد داشتی از زبان خوش به شما گفت! چرا؟ چون یک اعتقاد معنوی به رهبری دارید و از زبان رهبری این حرفها را بیرون می کشید! بخاطر همین هم به خیلی از خوابها نمی شود اعتماد کرد.

«خوابهای باطل»

اول: خوابهایی که متاثر از حالات بدن است.

که یک نمونه اش را قبلا توضیح دادیم. یا اینکه بدن شما یک نیازی دارد مثلا تشنه اید و شب خواب می بینید که دنبال آب می گردید. یعنی خوابتان بر اساس احتیاجتان است. یا مثلا یک مشکل مالی دارید خواب می بینید که دارید از این و آن پول قرض می گیرید یا خواب می بینید که فلان مبلغ را از بانک برنده شده اید. چون صورت احتیاج خودتان را در خواب می بینید. لذا به این خوابها اعتنایی نکنید.

دوم: خوابهایی که انسان به دلیل استمرار یک کاری در روز می بیند.

مثلا کسی که صبح تا شب منبر می رود توی خواب هم خواب می بیند که دارد منبر می رود. مثلا صبح تا شب مسئلة ریاضی حل می کند و شب هم خواب امتحان ریاضی می بیند.

سوم: خوابی که انسان بواسطة حب و بغض هایی که دارد می بیند.

مثلا یک نفر را دوست دارید توی خواب آن را با صورت نورانی می بینید. بعد هم با خودتان می گویید که نه فلانی خیلی کارش درست است. یا عکس آن بغض کسی را دارید و خوابی مطابق با آن می بینید. یک بار یک دختر خانمی آمده بود می گفت من خواب دیدم عمویم سگ شده و دارد پاچه پایم را می گیرد و می کشد. سوال کردم که با عمویتان دعوا دارید؟ گفت بله یک زمینی است که تو جریان ارث و میراث سر آن دعواست. گفتم شما صورت بغض خودت را در خواب دیده ای. یعنی به خاطر آن بغضی که دارد عموی خودش را به صورت یک سگ در آورده و بعد می خواهد به این خواب استناد کند و به فامیل هم بگوید که آره ما خواب عمو را دیدیم که شکل یک سگ بود! مثل این می ماند که مثلا یکی توی این جلسه یک حرف بیخودی بزند و آن هم جوابش را بدهد و بنشاندش سر جای خودش. بعد این شب آن را به صورت یک مار می بیند و می گوید دیدید من دیشب خواب دیدم که فلانی مثل مار بود! دیدید سر کلاس به من نیش زد این مار است! این مار صورت بغض خودش بود که دیده بود. برای همین مواظب این خوابهایتان باشید. مثلا دخترِ خواب دیده که توی خواب با پسری که دوستش دارد ازدواج کرده (در واقع صورت محبتش را نسبت به آن پسر به صورت ازدواج دیده)‌ اگر شما قبلا آن پسر را ندیده ای و چنین خوابی می بینی می شود گفت که رویای صادقه است. (تازه به شرطی که در بیرون اتفاق بیافتد) برای همین خیلی به خوابهایی که می بینید اعتنا نکنید.

چهارم: خوابهایی که بواسطة آرزوی مداوم انسان است.

 مثلا یک فرد زندانی مدام خواب آزاد شدن خودش را می بیند. یا یک نفر تاجر خواب یک تجارت سود بخش را می بیند. یا سرباز خواب می بیند که سرهنگ شده!

«دیدن خواب امام معصوم (ع) ممکن است؟»

 بعضی ها که خواب امام زمان (عج) را می بینند از این سنخ خوابهای نوع چهارم است. اگر در خواب خواب امام زمان (عج) را دیدید فکر نکنید امام زمان واقعی است. بلکه امام زمانی است که خودش می سازد. آیت الله جوادی می فرمایند خواب معصوم دیدن به همین راحتی نیست. این که در روایت داریم که شیطان نمی تواند خودش را در خواب به شکل معصوم (ع) در بیاورد به این معنا نیست که هر کس در عالم خواب، خواب معصوم (ع) را دید خوابش شیطانی نیست و درست است. اگر کسی در بیداری صورت معصوم (ع) را دیده باشد. شیطان نمی تواند در عالم خواب خودش را به شکل صورت واقعی معصومی که در بیرون رویت شده در بیاورد. اما من و شما که تا به حال معصوم (ع) را در بیداری ندیده ایم شیطان می تواند صورتی را در خواب برای ما ایجاد کند که ما تصور کنیم این امام زمان (عج) است. پس به این خوابها نمی شود اعتنا کرد.

«خواب هیچ حجت شرعی ندارد.»

بخاطر همین است که خواب هیچ حجت شرعی ندارد. یعنی کسی نمی تواند بر اساس آنچه که در خواب دیده بخواهد زندگی کند و حکم بدهد. یک خانمی بود می گفت من از شوهرم طلاق گرفتم و بعد دوباره به آن رجوع کردم بعد از مدتی شوهرم بدون اینکه من را طلاق بدهد رفت. بعد از چند ماه خواب دیدم و توی خواب به من گفتند که شوهرت طلاق گرفته و از تو جدا شده. و آمده بود می گفت که این طلاقی که در خواب دیدم طلاق دوم من محسوب می شود! گفتم خانم خواب که حجت شرعی نیست که تو زندگی ات را بر اساس خواب بنا کنی.

بله اگر خوابتان منطبق بر آیات و روایات بود می شود به آن اعتنا کرد. بعضی وقتها توی خواب یک سری اشاراتی به شما می شود. یکی خواب یک پیر مرد را دیده بود که رفته پیشش و ازش پرسیده که در این سیر دنیایی چی بدست آوردی که من از آن استفاده کنم و به درد زندگی ام بخورد؟ آن پیرمرد هم گفته بود دو تا نصیحت به تو می کنم «کم بگو و کم بخور.» خوب این خواب یک خواب درست است چون ما در روایاتمان هم این مطلب را داریم. یعنی یک دستورالعملی است که ائمة به ما داده اند و حالا این در عالم خواب دیده و می تواند بر اساس آن عمل کند. اما در مجموع خواب صورت خیالیة ما است. دقت کنید! ما یک حس داریم و یک «خیال» و یک «عقل». حس و خیال من برای درک جزئیات است. الان این میز که پیش من نیست، یک صورتی از این میز پیش من هست. منی که اینجا نشسته ام پیش شما نیستم بلکه صورتی از من پیش شما است. به آن صورت می گویند «خیال». و توی این تصورات و خیالات می شود تغیراتی ایجاد کرد. به خاطر همین است که در خواب می شود در این تصورات و خیالات دست برد. برای همین می گویند زیاد به خوابهایتان اعتنایی نکنید.

آیا تعبیر خواب یک علم اکتسابی است یا غیر اکتسابی؟

 مقداری از این علم اکتسابی و مقداری هم الهامی است. در داستان حضرت یوسف (ع) داریم که وقتی حضرت در آن فضا قرار گرفت و از گناه دوری کرد خداوند هم به او علم تعبیر خواب را عطا کرد. یا در مورد مرحوم «ابن سیرین» داریم که این علم را به او دادند. پس یک سری علوم هست که شخص باید بلد باشد و بداند اما یک سری هم هست که به شخص القاء می شود. یک کتابی هست از آقای «سید محمد شجاعی» به نام «پنج رساله» آخرین رسالة این کتاب پیرامون خواب است. استاد طاهرزاده هم در کتاب «جایگاه جن و جادوگری» در یک فصل پیرامون خواب و تصرفات شیطان در خواب صحبت کرده اند. در کتاب «خویشتن پنهان» هم باز استاد طاهرزاده بحث خوبی در مورد خواب دارند. که آنجا می توانید بحث خواب را دنبال کنید.

این که عزیز مصر خواب خوشه های گندم را می بیند آیا خودش این تصویر را می خواهد و در خواب می سازد یا این را به صورت یک حقیقت به او نشان می دهند؟

جواب: نفس گاهی وقتها این آمادگی را دارد که با یک حقیقت روبرو بشود. و رو برو هم می شود. اما بعضی وقتها با صورتها مرتبط می شود. بعضی وقتها ظرف ما اینقدر نیست که با خود حقیقت روبرو بشود و باید با صورت آن حقیقت مرتبط بشود. می دانید که حقایق از بالا که می آیند حتما باید بصورت صورت بیایند تا ما بتوانیم در خواب ببینیم. مثلا شما آیت الله بهجت یا حضرت امام (ره) یا حضرت آقا را یک شخصیت معنوی می دانید؛ وقتی در خواب بخواهند به شما یک پیام غیبی و معنوی بدهند چون شما فلان شخصیت را به عنوان شخصیت معنوی می شناسید آن خبر غیبی را از صورت همان شخصیت معنوی که در ذهن شما هست به شما منتقل می کنند و می دهند. لذا به این صورت نیاز است چون عالم رویا عالم صورت است. یک موقع است که شما عین یک چیزی را در خواب می بینید و یک موقع هم هست که عین آن چیز را نمی بینید بلکه با تعبیر آن می بینید. یعنی تعبیر آن خوابی را که دیده اید در خارج پیدا می کنید.

آیا این کتابهای تعبیر خوابی که در بازار است معتبر است؟

بعضی وقتها این کتابها را که مطالعه می کنید در خواب، خودتان برای خودتان صورتهایی را که خوانده اید ایجاد می کنید. یعنی خواب دیدن را به خودتان القاء می کنید. استفاده کردن از این کتابها اشکالی ندارد ولی گفتیم تا می توانید خوابهایتان را تعبیر نکنید در ثانی علم تعبیر خواب فقط با خواندن چند تا کتاب به دست نمی آید. حالا کسی خواست از این کتابها استفاده بکند مانعی ندارد اما مواظب باشید که خودتان برای خودتان خواب نسازید.

«حجت الاسلام موسویان»

«مجموعة فرهنگی، علمی سفیران بصیر علوی خمینی شهر»

«برای مطالعة بیشتر به کتاب «خویشتن پنهان» از استاد اصغر طاهرزاده مراجعه کنید.»

«پایان قسمت سوم از جلسة سوم»


طبقه بندی: معرفت النفس (استاد اصغر طاهرزاده)،
برچسب ها: معرفت النفس، خویشتن پنهان، استاد اصغر طاهرزاده، حجت الاسلام موسویان، مجموعه فرهنگی و علمی سفیران بصیر علوی خمینی شهر، انسان شناسی، امام باقر(ع)، تعبیر خواب، فیزیک کوآنتوم، فیزیک نیوتن، پیامبر اکرم (ص)، عایشه، پزشکی، اصفهان، حاج آقا رحیم ارباب، حکمت و فلسفه، فلسفه و حکمت، نماز جمعه، مسجد جامع، آتشگاه اصفهان، مرحوم گیلانی، خواب و رویا، مقام معظم رهبری، خوابهای باطل، یاقوت، طلا، ازدواج، تجارت، امام زمان (عج)، ریاضی، حضرت آیت الله جوادی آملی، شیطان، امام معصوم، طلاق، شوهر، حجیت نداشتن خواب، عالم خیال، عالم عقل، جایگاه جن و جادوگری، سید محمد شجاعی، پنج رساله، تصرفات شیطان، حضرت یوسف، امام خمینی، عزیز مصر، آیت الله بهجت، کتاب تعبیر خواب،
دنبالک ها: لب المیزان سایت استاد اصغر طاهرزاده)، مجموعه فرهنگی علمی سفیران بصیر علوی خمینی شهر،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic