قسمت دوم بیانات مقام معظم رهبری

در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت در آغاز هفته دولت در شهریور 1391

بیان ضعف ها در فضای عمومی مشکلی را حل نمی کند

به نظر من عمده‌‌ى مشكلات، آن چیزى است كه مربوط به معیشت قشرهاى متوسط و ضعیف جامعه است. این ناشى از چیست؟ من اینجا نمیخواهم تحلیل كنم. قطعاً یك ضعفهائى وجود دارد؛ آن ضعفها را انسان با خود مدیران در میان میگذارد. هیچ لزومى ندارد كه كسانى كه دستى به میكروفن و به منبر و به اینها دارند، بنا كنند ضعفها را شمارش كردن؛ چون بیان ضعفها در فضاى عمومى، مشكلى را حل نمیكند. اگر ضعفى وجود دارد، باید به خود آن كسى كه داراى ضعف است، این را گفت؛ اما آثار و نتائج آن ضعفها خب چرا، مشهود است؛ آنها را انسان میتواند مطرح كند.

             برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

مشکلات اقتصادی را باید برطرف کنید

آنچه كه به نظر من مهم است، این است كه براى قشرهاى ضعیف، مشكلات اقتصادى‌‌اى وجود دارد؛ این را باید برطرف كنید. حالا بخشى از این مشكلات، ناشى از تورم است. ما در كشور كمبود كالا نداریم؛ خوشبختانه كالاهاى گوناگونِ مورد نیاز مردم در كشور فراوان یافت میشود؛ لیكن مسئله‌‌ى گرانى و كاهش قدرت خرید وجود دارد؛ این را باید علاج كنید؛ این به عهده‌‌ى بخشهاى مختلف اقتصادى است؛ یعنى هم بخشهاى ستادىِ اقتصادى، هم بخشهاى عملیاتىِ اقتصادى - مثل وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزى، بخشهاى دیگر - كه باید به طور جد ان‌‌شاءالله این را دنبال كنند.

نقدینگی باید کنترل بشود

 آن كسانى كه از لحاظ اقتصادى صاحبنظرند، چه در درون دولت، چه در بیرون دولت، به بنده میگویند كه این مسئله مربوط به افزایش نقدینگى است؛ یعنى افزایش نقدینگى را مهمترین عامل میدانند. این را ما فقط از كسانى كه بیرون دولتند، نمیشنویم، بلكه كسانى هم كه در درون دولتند، وقتى از آنها سؤال میكنیم، همین را به ما میگویند و گزارش میدهند. باید راهى پیدا كنید كه نقدینگىِ افزایش‌‌یافته كنترل شود. خب، این روشن است؛ اگر در مقابل نقدینگى تولید وجود داشته باشد، كالا وجود داشته باشد، كمبود وجود نداشته باشد، مشكلى را ایجاد نمیكند؛ اگر چنانچه نه، نقدینگى بیش از تولید كالا در داخل یا به شكل درستِ واردات بود، طبعاً مشكل ایجاد میكند.

خب، عوامل نقدینگى هم زیاد است. همین یارانه‌‌هاى نقدى كه داده میشود - كه براى قشرهائى كار مفیدى هم بوده - خودش افزایش نقدینگى ایجاد میكند. همین كارهاى عمرانى‌‌اى كه شما میكنید - كه اینها دیربازده است - اینها بلاشك افزایش نقدینگى ایجاد میكند. همین مسئله‌‌ى مسكن مهر كه صحبت شد، یا همین طرحهاى نیمه‌‌تمام را كه افزایش میدهید، این كارى كه در دولت دارند میكنند - كه كار خوبى هم هست و لازم هم هست - خود اینها ایجاد افزایش نقدینگى میكند. براى این مسئله باید راهكار پیدا كنید. شما افراد صاحب علمى هستید، صاحب تجربه هستید، دستتان در كار است؛ براى اینها راه پیدا كنید. این نقدینگىِ افزایش‌‌یافته را هدایت كنید به سمت مراكزى كه كمك كند به گشایش كار مردم؛ مثل تولید.

کاری کنید که بخش خصوصی فعال شود

بخش خصوصى را باید كمك كرد. اینكه ما «اقتصاد مقاومتى» را مطرح كردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتى شرائطى دارد، اركانى دارد؛ یكى از بخشهایش همین تكیه‌‌ى به مردم است؛ همین سیاستهاى اصل 44 با تأكید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو كارهاى اساسى شماست. در بعضى از موارد، من از خود مسئولین كشور میشنوم كه بخش خصوصى به خاطر كم‌‌توانى‌‌اش جلو نمى‌‌آید. خب، باید فكرى بكنید براى اینكه به بخش خصوصى توانبخشى بشود؛ حالا از طریق بانكهاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقى كه لازم است، كارى كنید كه بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود. بالاخره اقتصاد مقاومتى معنایش این است كه ما یك اقتصادى داشته باشیم كه هم روند رو به رشد اقتصادى در كشور محفوظ بماند، هم آسیب‌‌پذیرى‌‌اش كاهش پیدا كند. یعنى وضع اقتصادى كشور و نظام اقتصادى جورى باشد كه در مقابل ترفندهاى دشمنان كه همیشگى و به شكلهاى مختلف خواهد بود، كمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا كند. یكى از شرائطش، استفاده از همه‌‌ى ظرفیتهاى دولتى و مردمى است؛ هم از فكرها و اندیشه‌‌ها و راهكارهائى كه صاحبنظران میدهند، استفاده كنید، هم از سرمایه‌‌ها استفاده شود.

مبارزه با مفاسد اقتصادی

به مردم هم باید واقعاً میدان داده شود. البته در بیانات دوستان به برخى از این حوادثى كه ناشى از پیگیرى مفسدین اقتصادى و مفاسد اقتصادى است، اشاره شد. واقعاً نمیشود ما كار اقتصادىِ درست و قوى بكنیم، اما با مفاسد اقتصادى مبارزه نكنیم؛ این واقعاً نشدنى است. همان چند سال پیش هم كه من راجع به این قضیه بحث كردم و مطالبى را به مسئولین كشور گفتم، به همین نكته توجه داشتم، كه تصور نشود ما میتوانیم سرمایه‌‌گذارى مردمى و كار سالم مردمى داشته باشیم، بدون مبارزه‌‌ى با مفاسد اقتصادى؛ و تصور نشود كه مبارزه‌‌ى با مفاسد اقتصادى موجب میشود كه ما مشاركت مردم و سرمایه‌‌گذارى مردم را كم داشته باشیم؛ نه، چون اكثر كسانى كه میخواهند وارد میدان اقتصادى بشوند، اهل كار سالمند، مردمان سالمى هستند؛ حالا یكى دو نفر هم آدمهاى ناسالم پیدا میشوند. باید با چشمهاى تیزبین، ریزبین و دوربین مراقبت كنید كه كسانى نیایند به عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد كار و كارآفرینى تسهیلات بانكى بگیرند، اما كارآفرینىِ واقعى انجام نگیرد. این را باید مراقبت كنید؛ هم شما مراقبت كنید، هم قوه‌‌ى قضائیه مراقبت كند. به نظر من همكارى قوه‌‌ى مجریه و قوه‌‌ى قضائیه در اینجا یك كار بسیار لازمى است.

حمایت از تولید ملی رکن اقتصاد مقاومتی

یك ركن دیگر اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است؛ صنعت و كشاورزى. خب، آمارهائى كه آقایان میدهند، آمارهاى خوبى است؛ لیكن از آن طرف هم از داخل دولت، خود مسئولین به ما میگویند كه بعضى كارخانه‌‌ها دچار مشكلند، اختلال دارند، در بعضى جاها تعطیلى صنایع وجود دارد - گزارشهاى گوناگونى به ما میرسد، خود شما هم گزارش میدهید؛ یعنى من گزارشهاى دیگر هم دارم، اما اتكاء من به گزارشهاى دیگران نیست؛ گزارشهاى خود شما هم هست كه به دست ما میرسد - خب، باید این را علاج كرد. اینها طبعاً ایجاد اشكال میكند. اگر چنانچه همین بخش دوم قضیه - یعنى آن نیمه‌‌ى خالى لیوان - نمیبود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادى، وضع بهترى را در كشور ارائه میكردید و كمكهاى بیشترى به مردم میشد. بالاخره حمایت از تولید ملى، آن بخشِ درونزاى اقتصاد ماست و به این بایستى تكیه كرد.

واحدهای کوچک اقتصادی را فعال کنید

واحدهاى كوچك و متوسط را فعال كنید. البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهى‌‌شان هم خوب است، كارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمده‌‌ى واحدهاى بزرگ ما وضعشان اینجور است - لذا همان طور كه گفتید، محصول سیمانمان، محصول فولادمان، محصولات عمده‌‌ى اینجورى‌‌مان خوب است - لیكن باید به فكر واحدهاى متوسط و كوچك باشید؛ اینها خیلى مهم است، اینها در زندگى مردم تأثیرات مستقیم دارد.

درباره منابع ارزی تصمیم قاطع بگیرید

مسئله‌‌ى منابع ارزى هم مسئله‌‌ى مهمى است؛ كه خب، حالا آقایان توجه دارید. روى این مسئله دقت كنید، خیلى باید كار كنید. واقعاً باید منابع ارزى را درست مدیریت كرد. حالا اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرفهاى گوناگونى از دولت صادر شد. یعنى در روزنامه‌‌ها از قول یك مسئول، یك جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یك جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعاً یك تصمیم قاطع گرفته شود، روى آن تصمیم پافشارى شود و مسئله را دنبال كنید. به هر حال منابع ارزى باید مدیریت دقیق بشود.

صرفه جویی چیز بسیار لازم و مهمی است

یك مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است. مصرف هم باید مدیریت شود. این قضیه‌‌ى اسراف و زیاده‌‌روى، قضیه‌‌ى مهمى در كشور است. خب، حالا چگونه باید جلوى اسراف را گرفت؟ فرهنگ‌‌سازى هم لازم است، اقدام عملى هم لازم است. فرهنگ‌‌سازى‌‌اش بیشتر به عهده‌‌ى رسانه‌‌هاست. واقعاً در این زمینه، هم صدا و سیما در درجه‌‌ى اول و بیش از همه مسئولیت دارد، هم دستگاه‌‌هاى دیگر مسئولیت دارند. باید فرهنگ‌‌سازى كنید. ما یك ملت مسلمانِ علاقه‌‌مند به مفاهیم اسلامى هستیم، اینقدر در اسلام اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگى‌‌مان اهل اسرافیم! بخش عملیاتى‌‌اش هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود. در گزارشهاى شماها من خواندم، حالا هم بعضى از دوستان اظهار كردند كه دولت درصدد صرفه‌‌جوئى است و میخواهد صرفه‌‌جوئى كند؛ بسیار خوب، این لازم است؛ این را جدى بگیرید. دولت خودش یك مصرف‌‌كننده‌‌ى بسیار بزرگى است. شما از بنزین بگیرید تا وسائل گوناگون، یك مصرف‌‌كننده‌‌ى بزرگ، دولت است. حقیقتاً در كار مصرف، صرفه‌‌جوئى كنید. صرفه‌‌جوئى، چیز بسیار لازم و مهمى است.

مصرف اجناس خارجی را در وزارتخانه ها ممنوع کنید

به مصرف تولیدات داخلى هم اهمیت بدهید. در دستگاه شما، در وزارتخانه‌‌ى شما، اگر كار جدیدى انجام میگیرد، اگر چیز جدیدى خریده میشود، اگر همین اقلام روزمره‌‌اى كه مورد نیاز وزارتخانه است، تهیه میشود، سعى كنید همه‌‌اش از داخل باشد؛ اصرار بر این داشته باشید؛ خود این، یك قلم خیلى بزرگى میشود. اصلاً ممنوع كنید و بگوئید هیچ كس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجى مصرف كند. به نظر من اینها میتواند كمك كند.

اقتصاد دانش بنیان، سرفصل اقتصاد مقاومتی

یك مسئله‌‌ى دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانش‌‌بنیان است. بعضى از كسانى كه در باب شركتهاى دانش‌‌بنیان فعال بودند، ماه رمضان اینجا آمدند و صحبتهائى كردند. خب، خوشبختانه انسان مى‌‌بیند كارهاى خوبى انجام داده‌‌اند. این بخش شركتهاى دانش‌‌بنیان و فعالیتهاى اقتصادى دانش‌‌بنیان خیلى جاده‌‌ى باز و امیدبخشى است. البته آنها گلایه‌‌هائى هم داشتند. به نظر من دوستان مسئول در دولت كه كارشان به این بخش ارتباط پیدا میكند - چه وزارت صنعت و معدن و تجارت، چه وزات علوم - به این مسئله‌‌ى شركتهاى دانش‌‌بنیان بپردازند و گلایه‌‌هاشان را بشنوند و آنها را برطرف كنند. زمینه‌‌ى بسیار خوبى است. ما استعدادهاى برجسته‌‌اى داریم كه میتوانند در این مورد كمك كنند.

تقصیرها را به گردن یکدیگر نیندازیم

مسئله‌‌ى وحدت و انسجام ملى هم به نظر من چیز خیلى مهمى است؛ كه ما حالا اینقدر این قضیه را تكرار كردیم كه كأنه الفاظ دارد خاصیتهاى خودش را در افاده‌‌ى معنا از دست میدهد! ما باید همه یك حرف بزنیم. مسئولین باید جهتگیرى‌‌ها را دقیق و منطبق بر یكدیگر قرار بدهند؛ این به عهده‌‌ى همه است. تقصیرها را هم گردن یكدیگر نیندازیم. اینكه بگوئیم آقا ما میخواهیم فلان كار را بكنیم، نمیگذارند؛ یا فلان كار را كردیم، جلویش را گرفتند؛ یا فلان تصمیم را گرفتیم، اقدام نكردند، انجام ندادند - كه قواى مختلف و بخشهاى مختلف به همدیگر بگویند - این را كسى قبول نمیكند. بالاخره حوزه‌‌هاى مسئولیت، مشخص است؛ یكى باید قانون بگذارد، یكى باید اجرا كند، یكى سیاستها را تنظیم كند، یكى عملیاتى كند. همه باید با هم هماهنگ عمل كنند. ما نباید تعامل قوا با یكدیگر را دست‌‌كم بگیریم. البته مخاطب این حرف، فقط قوه‌‌ى مجریه نیست؛ قوه‌‌ى قضائیه و قوه‌‌ى مقننه هم مخاطب این قضیه‌‌اند؛ دستگاه‌‌هاى گوناگون اجرائى هم كه داخل دولت نیستند - مثل نیروهاى مسلح و دیگران - داخل در همین خطابند. همه باید به این معنا توجه كنند. البته رسانه‌‌ها و منبردارها و تریبون‌‌دارها نقش دارند. رسانه‌‌ها خیلى نقش دارند در این كه وحدت ایجاد كنند یا اختلاف ایجاد كنند. امروز با گسترش مراكز و پایگاه‌‌هاى اطلاع‌‌رسانى و خبرى و اینترنتى، حرف از هر زبانى، از هر حنجره‌‌اى در بیاید، به گوش همه میرسد. خیلى‌‌ها هم رعایت نمیكنند. آن كسانى كه مسئولند، چه در دولت، چه در بیرون دولت، باید خیلى اهتمام بورزند به این كه این آزادى‌‌اى كه نظام اسلامى به بیان حقائق داده، در جهت درستى به كار بیفتد؛ در جهت ایجاد نشاط كار، امید، همدلى و همبستگى.

در امور فرهنگی به کارهای سطحی اکتفا نکنید

خب، در زمینه‌‌ى فرهنگ فرصت نشد آقایان گزارشى بدهند. من یك جمله عرض بكنم: به كارهاى سطحى نباید اكتفاء كرد. به كارهاى عمیق‌‌تر، كارهاى بنیانى‌‌تر، كارهائى كه از یكى‌‌شان دهها كار صادر میشود و نشئت میگیرد، توجه كنید. من یك وقتى نسخه‌‌اى از آن كارهاى عمیقِ لازم را به آقاى رئیس‌‌جمهور دادم؛ همانها باید دنبال شود و باید دنبال میشد. در باب فرهنگ باید بشدت مراقبت شود كه ما به «فرهنگ مهاجم» كمك نكنیم. فرهنگ مهاجم خطرناك است. اگر ما فرهنگ عمومى كشور و فرهنگى كه نخبگان و مردم و قشرهاى گوناگون را به سمت یك هدفى هدایت میكند، نتوانیم از آسیب دشمن محفوظ بداریم، كار خیلى مشكل خواهد شد؛ هرچه هم شما تصمیم بگیرید، اینها مى‌‌آیند خرابش میكنند و جور دیگرى منعكس خواهد شد.

موضع مستقل اسلامی و شجاعانه را باید حفظ کرد

مسئله‌‌ى فضاى مجازى هم اهمیت دارد، كه حالا دیگر وقت نیست مطالبى بگوئیم. مسئله‌‌ى دیپلماسى انقلاب هم بشدت مهم است، كه این هم مجال نیست درباره‌‌اش مطلب مفصلى عرض كنیم. به نظر من در زمینه‌‌ى دیپلماسى، فعالیتهاى خوبى دارد انجام میگیرد. دیپلماسى ما باید با روحیه‌‌ى انقلاب همراه باشد - یعنى اسلام انقلابى - این است كه به ما بُرش میدهد. امروز ملتهاى منطقه از جمهورى اسلامى خوششان مى‌‌آید، به خاطر موضع مستقل اسلامىِ شجاعانه‌‌اش؛ این باید محفوظ باشد. در جاهاى مختلف دنیا، مردم از مسئولان جمهورى اسلامى كه این شجاعت را، این استقلال را، این نترسى را بیشتر بروز میدهند، بیشتر خوششان مى‌‌آید. خب، این نشانه‌‌ى این است كه راه این است. دیپلماسى ما باید در این جهت باشد؛ كه خب، خوشبختانه دوستان زحمتهاى زیادى میكشند.

از حوادث منطقه باید حداكثر بهره به نفع اهداف انقلاب گرفته شود

 از این حوادث منطقه هم باید حداكثر بهره گرفته شود به نفع اهداف انقلاب. این حوادث منطقه - همان طور كه اشاره كردم - حوادث بسیار مهمى است و ضربه‌‌ى سنگینى بوده به جهتگیرى استكبار در این منطقه. بلاشك شما بدانید؛ آمریكا و صهیونیسم - نه فقط دولت صهیونیستى، بلكه تشكیلات قوى و فعال و پرنفوذ صهیونیسم در دنیا - حالاحالاها نخواهند توانست خودشان را از آسیبهاى این حركت عظیمى كه اتفاق افتاد، نجات بدهند. اینها در مقابل این حوادث، به معناى واقعى كلمه غافلگیر شدند. البته دارند تلاش میكنند فائق بیایند و موج‌‌سوارى كنند. در یك گوشه‌‌هائى هم ممكن است بتوانند، اما در كلان نخواهند توانست و نمیتوانند. این فرصت بسیار مهمى است براى جمهورى اسلامى كه از این فضا و از این فرصت استفاده كند.

هر تلاشی که می کنید پیش خدای متعال محفوظ است

امیدواریم ان‌‌شاءالله خداى متعال به شماها كمك كند. بدانید هر قدمى كه برمیدارید، هر ذره‌‌ى كارى كه انجام میدهید، هر دلسوزى‌‌اى كه میكنید، هر تلاشى كه میكنید، پیش خداى متعال محفوظ است؛ حالا منِ شخصى یا منِ نوعى بدانم یا ندانم، تشكر بكنم یا نكنم. آنچه كه شما از حسنه و خیر و با نیتِ خوب انجام میدهید، پیش پروردگار عالم محفوظ است. قرآن میفرماید: «انّ الله شاكر علیم»؛(1) خداى متعال، هم شكرگزار است، هم آگاه است. حالا ممكن است امثال بنده ندانیم شما مثلاً چقدر در آن وقت اضافىِ بیش از وظیفه‌‌ى كارى‌‌‌‌تان، در دفتر یا در مركز كارى نشستید، صرف وقت كردید، اعصاب گذاشتید و مایه گذاشتید؛ طبعاً وقتى ندانستیم، تشكر هم نمیكنیم؛ اما لحظه‌‌‌‌لحظه‌‌ها از دید كرام‌‌الكاتبین و ضبطكنندگان حوادث - كه «انّا كنّا نستنسخ»؛(2) خداى متعال همه‌‌ى كارهاى ما را استنساخ میكند، یعنى دانه‌‌دانه‌‌اش و ذره‌‌ذره‌‌اش نسخه‌‌بردارى میشود - مخفى و پنهان نخواهد بود.

خداى متعال به شماها اجر بدهد. ان‌‌شاءالله بروید كارها را با جدیت دنبال كنید. دولت نهم و دولت دهم شناخته شده به پركارى، پشتكار و خسته نشدن؛ سعى كنید این حالت را، این سُمعه‌‌ى خوب را تا آخرین لحظات حفظ كنید؛ خدا هم ان‌‌شاءالله كمكتان خواهد كرد.

والسّلام علیكم و رحمةالله و بركاته‌‌

 1) بقره: 158

2) جاثیه: 29

                                          منبع: سایت مقام معظم رهبری
طبقه بندی: سخن ولایت،
برچسب ها: مقام معظم رهبری، امام خامنه ای، حضرت آیت الله خامنه ای، بیانات مقام معظم رهبری، سخنان مقام معظم رهبری، شهید رجایی، شهید باهنر، شهادت، شهدا، قوه مجریه، هفته دولت، دشمن، فروش نفت، خدمات دولت، قدرتهای مستکبر، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، علم و فناوری، سیاست خارجی، ارزشهای انقلاب، دولت نهم، دولت دهم، رئیس جمهور، امام خمینی، محمود احمدی نژاد، گفتمان انقلاب، ساده زیستی، استکبار ستیزی، حرکت انقلابی، عدالت، جمهوری اسلامی، مردم سالاری اسلامی، اسلام خواهی، لیبرال دموکراسی، بیداری اسلامی، قدرت الهی، شمال آفریقا، ایران، دانشگاه، اقشار ضعیف و متوسط جامعه، جامعه، مشکلات اقتصادی، تورم، گرانی، کاهش قدرت خرید، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، مسکن مهر، یارانه نقدی، بخش خصوصی، اقتصاد مقاومتی، سیاستهای اصل 44، مفاسد اقتصادی، مفسدین اقتصادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، تسهیلات بانکی، کار آفرینی، قوه قضائیه، تولید ملی، منابع ارزی، ارز پایه، مدیریت مصرف، اسراف، صدا و سیما، ملت مسلمان، مفاهیم اسلامی، اسلام، بنزین، تولیدات داخلی، اقتصاد دانش بنیان، ماه رمضان، وحدت و انسجام ملی، نیروهای مسلح، نقش رسانه ها، آزادی، نظام اسلامی، فرهنگ مهاجم، فضای مجازی، دیپلماسی انقلاب، اسلام انقلابی، اهداف انقلاب، آمریکا، صهیونیسم، قرآن،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic