قسمت چهارم (نظرات و ایده ها)

با توجه به اینكه امریكا درس خواندید نظرتان در مورد جامعة امریكا چی است؟

جامعة امریكا، یك جامعة قشنگی نیست. به دلیل اینكه حتی مذهبی ترین و معنوی ترین آدمها در آمریكا اولین پارامتری كه برایشان ارزش دارد پول است. آنقدر پول در جامعة امریكا مهم است كه در معنوی ترین خانوادة امریكایی هم وقتی بچه دختر یا پسر فرقی هم نمی كند به سن شانزده سالگی می رسد، از درآمدهای آن خانواده محروم می شود، پدر به بچه می گوید من به تو دیگر یك سنت هم پول نمی دهم، خودت می دانی، برو كار كن. دختر خانه است، می رود تو پیتزا فروشی كار می كند، مدرسه هم می رود تا پولش را خودش در بیاورد. و خوب اینكه پول برای آدمها در اولویت اول باشد كمی عرصه را برای آدم تنگ می كند. زندگی قشنگی نیست. مواردش زیاد است. آن فسادی كه آنجا می بینید. بی خیال بودن آدمها نسبت به خیلی از ارزشهای اخلاقی. این كه عنصری به نام خانواده بسیار بسیار بسیار آنجا كمرنگ است. اینكه آدمهای دیندار هم در دینداریشان خیلی محكم نیستند. همة اعمال دینی شان خلاصه می شود توی یك كلیسا رفتن كه آن هم چهار هفته یكبار می روند. چیز قشنگی نیستند. یعنی آدم چیزی را آنجا نمی بیند كه جذب بشود و دوست داشته باشد آنجا زندگی بكند. اینكه تكنولوژی بالا است خوب باشد. ولی زندگی را من در آنجا حتی تك ثانیه هم دوست ندارم.

               

                  برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

 

اگر قرار باشد توی یك جمله جامعة امریكا را خلاصه كنید چی می گویید؟

جامعه ای كه آدمها خودشان در اولین اولویت اند برای خودشان. این كه من چه چیزی را از زندگی ام كسب می كنم شاید به نوعی از خدا هم توی آن جامعه پر رنگ تر است. این جامعه جامعة قشنگی نیست. كه هر آدم مهمترین اولویت در زندگی اش خودش باشد. تو این جامعه عنصری به اسم فداكاری مفهومی پیدا نمی كند. ایثارگری مفهومی پیدا نمی كند و ...

تعریف شما از دوست چی است و بهترین دوستهای شما چه كسانی هستند یا بودند؟

دوستی كه من را هل بدهد به سمت خدا، دوستی كه اگر دارم كج و بی راهه می روم راه را به من نشان بدهد و تذكر بدهد. دوستی كه كمك كند برای رشد معنوی، آن دوست است. راستش الان می توانم خیلی قاطع بگویم كه دوستی ندارم. شاید همه فكر می كنند فرهنگ اوه، الان من با  n هزاران نفر ارتباط دارم. خیلی ها خودشان را دوست من می دانند، خیلی ها رفت و آمد خانوادگی با من دارند، ولی واقعا و بدون تعارف این را به شما می گویم كه حتی من امروز یك دوست هم ندارم.

طرف مقابل شما باید چه پارامترهایی داشته باشد كه شما آن را دوست خودتان بدانید؟

پارامترهای معنوی كه حس كنم با آن آدم بتوانم رشد می كنم به سمت خدا.

یعنی هیچ كسی نتوانسته شما را رشد بدهد؟

آدمهایی كه دور و برم هستند و خیلی خدا خدا می كنند، وقتی توی بطن و كنه زندگی شان می روم می بینم كه نه؛ خدا گام اول زندگی این آدمها نیست. سالهاست خیلی قاطع می توانم بگویم دوست، به مفهوم دوست؛ كسی كه دلم برایش بتپد، و دوست داشته باشم ببینمش، ندارم. ولی با آدمها تا دلتان بخواهد ارتباط دارم. آخرین دوستهایی كه داشتم دوستهای دوران جنگ بودند.   

كدام شخصیت مذهبی بیشترین تاثیر را بر روی شما داشته است؟

امام. خود امام.

بعد از امام؟

بعد از امام هم آقای خامنه ای. بخاطر ویژگیهای خاص اخلاقی كه دارند. ظرافتهای رفتاری كه دارند و خیلی از آقایون مذهبی ندارند.

انسان كامل از دیدگاه شما باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟

انسان كامل آدمی است كه خودش را در چهارچوب آنچه كه خدا دوست دارد قرار بدهد، و خودش را خارج بكند از كادر آنچه كه خدا دوست ندارد. این انسان، كامل است.

 چه خصوصیاتی باید در یك انسان باشد كه آن را بدترین انسان بكند؟

عكس همین كه گفتم.

در حال حاضر دوست دارید با چه كسی ملاقات بكنید و از نزدیك او را ببینید؟

خیلی دوست دارم یك ملاقات خصوصی داشته باشم با رهبر.

وقتی ایشان را دیدی چه چیزی می خواهید به ایشان بگویید؟

هیچی. ببینمشان و ببوسمشان . بعد به ایشان بگویم برایم دعا كند. انتظار یا خواسته ای ندارم.