ارتش عراق در تهاجم اولیه به خاک ایران، تجاوز خود را از چه محورهایی آغاز کرد؟

(پاسخ به شبهات دفاع مقدس 15)

ارتش عراق متناسب با اهداف و بررسى و تحلیل عواملى چون موقعیت جغرافیایى نوار مرزى و اولویت بندى اهداف ارضى، مانور گسترده‏اى را تدارك دیده بود. در گام نخست، در طراحى مانور ارتش عراق، مرز ایران و عراق به سه جبهه تقسیم شد:

جبهه جنوبى: از مدخل ورودى اروند به خلیج فارس تا دهلران

جبهه میانى: دهلران تا جنوب دربندیخان

جبهه شمالى: دربندیخان تا اشنویه

سازماندهى ارتش عراق در حمله سراسرى به مرزهاى ایران اسلامى مبتنى بر ارزشیابى از مناطق مورد نظر و بر اساس جزئیات مانور، براى هر یك از یگان‏هاى عمل كننده تدوین و به آنها ابلاغ شده بود. سپس یگان‏ها با دریافت مأموریت‏هاى محوله، در سراسر مرز صف آرایى كردند.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

جبهه جنوبى

جبهه جنوبى در استراتژى نظامى عراق اهمیت بسیارى داشت و تلاش اصلى ارتش بعث به شمار مى‏رفت. در این جبهه، اهداف مهمى چون دزفول، اندیمشك، اهواز، سوسنگرد، خرمشهر و آبادان قرار داشتند.بر اساس طرح مانور ارتش بعث، هدف اصلى عملیات، كه جبهه جنوب بود، به عهده سپاه سوم عراق گذاشته شد.

این سپاه كه لشكرهاى ١ و ٥ مكانیزه و لشكر ٩ زرهى را در اختیار داشت، براى شروع جنگ لشكر ٣ و ١٠ زرهى و تیپ ٣٣ نیروى مخصوص را - كه قبلا در سازمان نیروى دریایى عراق بود - تحت امر خود گرفت.

محورهاى پیش بینى شده عملیات به وسیله‏ى طراحان جنگ براى تهاجم یك ارتش كلاسیك، مبتنى بر راه‏ها و معابر وصولى بود كه به طور طبیعى روش خاصى از تهاجم را دیكته مى‏كرد.

از مشخصات بارز این روش استفاده از جاده‏ها به منظور تردد وسایل زرهى و پشتیبانى از تك بود. بر همین اساس، سپاه سوم عراق نیز متناسب با معابر موجود در جبهه‏هاى جنوب، مانور خود را به شرح زیر طراحى كرد:

١- محور تنومه، شلمچه، خرمشهر:

هدف اصلى دشمن در این محور، محاصره شهر خرمشهر، عبور از رودخانه كارون و محاصره و اشغال كامل شهر آبادان بود.

٢- محور نشوه، جفیر، اهواز:

هدف اصلى در این محور، حركت به سمت اهواز بود. این محور و محور خرمشهر ابتدا به لشكر ٥ مكانیزه واگذار شد تا حداكثر با چهار تیپ ضمن محاصره خرمشهر، عبور از كارون و محاصره آبادان و پاك سازى منطقه وسیعى از جنوب اهواز، خود را به اهواز رسانده و با لشكر ٩ زرهى الحاق كند. (در عمل عدم تناسب بین وسعت هدف و توان لشكر ٥، به محدود شدن این یگان در محور اهواز منجر شد و محور خرمشهر و آبادان به لشكر ٣ زرهى كه با تیپ‏هاى دیگر تقویت شده بود واگذار گردید

٣- محور عماره، چزابه، بستان، سوسنگرد:

این محور از مهم‏ترین معابر وصولى به سمت مركز استان خوزستان، یعنى اهواز به شمار مى‏رفت، بنابراین لشكر ٩ زرهى موظف شد ضمن تصرف شهرهاى بستان، سوسنگرد و حمیدیه، خود را به اهواز رسانده، در آنجا با دیگر یگان‏هایى كه از جنوب و شمال به این نقطه مى‏رسیدند، الحاق كند.

٤ - محور فكه، شوش، دزفول:

پیشروى در این محور به دلیل گستردگى زمین و عمق اهداف، به دو لشكر ١ مكانیزه و ١٠ زرهى واگذار شد كه هر دو مى‏بایستى از معابر فكه و اطراف آن وارد عمل مى‏شدند.

لشكر ١ مأموریت داشت پس از عبور از فكه به سمت رودخانه كرخه و شوش تك كرده، ضمن پشت سر گذاشتن رودخانه و قطع كردن جاده اهواز - اندیمشك، محاصره اهواز را از طریق شمال كامل كند.

لشكر ١٠ نیز مأموریت داشت با پشت سر گذاشتن مرز در محور پاسگاه‏هاى شرهانى و بجلیه، با دو فلش به حركت خود ادامه دهد: با فلش اول به پاك‏سازى عین خوش و دشت عباس بپردازد و سپس حركت خود را به سمت پل نادرى روى رودخانه كرخه دادمه داده با عبور از آن، دزفول را محاصره كند و با فلش دوم در محور دهلران جناح مطمئنى را بر قرار سازد.

در مجموع سپاه سوم علاوه بر یگان‏هاى عمل كننده‏ى فوق كه قرار بود هر یك در مراحل اولیه وارد عمل شوند، لشكر ٣ زرهى را نیز به عنوان احتیاط در اختیار خود داشت تا در صورت لزوم وارد عمل سازد.

جبهه میانى

سپاه دوم عراق، فرماندهى و هدایت عملیات را در این جبهه به عهده داشت. بر اساس مأموریت و اهمیت محور، لشكرهاى ٦ و ١٢ زرهى، ٨، ٤، ٢ پیاده و همچنین چند تیپ مستقل در اختیار این سپاه قرار گرفت.

در این جبهه نیز متناسب با روح كلاسیك حاكم بر ارتش مجهز عراق، محورهاى عملیاتى مشخص و براى هر یك اهدافى تعیین شد.

هدف عمده در این جبهه، تصرف بخش‏هایى از خاك جمهورى اسلامى بود تا امكان هر گونه واكنش از رزمندگان اسلام به سمت بغداد از بین برود و با تأمین بغداد، اهداف اصلى در جنوب بهتر پیگیرى شود.

براى تأمین این هدف، تنگه و گردنه پاتاق در عمق ٥٠ كیلومترى خاك جمهورى اسلامى به عنوان نقطه‏اى كلیدى و سوق الجیشى در نظر گرفته شده بود. طبق این طرح فعالیت دشمن از شمال تا پل دوآب شامل ارتفاعات دالاهو و شاه نشین و از سمت جنوب تا ارتفاعات مهم كاسه‏گران گسترش مى‏یافت.

بر این اساس، اهداف ذیل در دستور كار یگان‏هاى سپاه دوم قرار گرفت:

١- محور قصر شیرین، سر پل ذهاب، پاتاق:

تصرف این محور را كه مهم‏ترین بخش عملیات این جبهه به شمار مى‏رفت، سه لشكر به عهده داشتند:

لشكر ٦ زرهى مى‏بایست مستقیما از محور خسروى وارد شده و ضمن اشغال قصر شیرین، تا سر پل ذهاب و گردنه پاتاق پیشروى كند.

این لشكر را از دو جناج، لشكرهاى ٤ و ٨ پیاده حمایت مى‏كردند.

لشكر ٨ در شمال قصر شیرین، با هدف دشت ذهاب و شهر سر پل و لشكر ٤ نیز در جنوب قصر شیرین به سمت گیلان غرب، جناح راست را حفظ مى‏كرد.

٢- محور مندلى، سومار، نفت شهر:

این مأموریت به عهده‏ى لشكر ١٢ زرهى بود. به دلیل نبود اهداف مهم در این محور، مأموریت لشكر ١٢ به شهرهاى مرزى سومار و نفت شهر و برخى ارتفاعات در شرق این دو شهر محدود مى‏شد

٣- محور مهران:

این محور با هدف تصرف شهر مهران و تسلط بر تنگه كنجانچم و در نتیجه قطع ارتباط جبهه جنوب و جبهه شمال، به لشكر ٢ پیاده عراق واگذار شد.

جبهه شمالى

مسئولیت این جبهه بر عهده سپاه یكم عراق بود كه دو لشكر ١١ و ٧ پیاده را تحت امر خود داشت. این سپاه مأموریت داشت ضمن حفاظت از منطقه و كنترل معارضین عراقى، نیروهاى ضد انقلابى را در وارد ساختن ضربه به جمهورى اسلامى ایران تجهیز، تقویت و هدایت كند و در صورت لزوم نیز برخى از ارتفاعات را به اشغال در آورد. یگان‏هاى تحت امر سپاه یكم، با وجود اهداف محوله، عملا نقش احتیاط نیروى زمینى ارتش عراق را بر عهده داشتند.




طبقه بندی: پاسخ به شبهات دفاع مقدس،
برچسب ها: پاسخ به شبهات دفاع مقدس، پاسخ به شبهات جنگ تحمیلی، دفاع مقدس، پاسخ به شبهات هشت سال جنگی تحمیلی، پاسخ به شبهات 8 سال جنگ تحمیلی، جنگ تحمیلی ایران و عراق، 8 سال دفاع مقدس، هشت سال دفاع مقدس، جنگ ایران و عراق، سپاه یکم عراق، سپاه، جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی ارتش عراق، تنگه کنجانچم، شهر مهران، محور مهران، سومار، نفت شهر، محور مندلی، گیلان غرب، قصر شیرین، سرپل ذهاب، پاتوق، رزمندگان اسلام، بغداد، دزفول، رودخانه کرخه، شوش، پاسگاه شرهانی، دشت عباس، جاده اهواز-اندیمشک، فکه، بستان، سوسنگرد، استان خوزستان، اهواز، حمیدیه، خرمشهر، کارون، محاصره آبادان، لشگر 9 زرهی، جبهه جنوب، دربندیخان، دهلران، خلیج فارس، اروندکنار، Persian gulf، آپدیت آنتی ویروس نود 32،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic