تاریخ : پنجشنبه 4 آبان 1391 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی

«سیمای خداوند درنیایش عرفة امام حسین(ع)»

ستایش، مخصوص آن خدایست كه قضای او را، كسی نراند و عطای او را، كسی باز ندارد و همچون سازة او، سازة هیچ سازنده ای نیست و او، بخشنده دست باز است. انواع نو آفریده ها را بیافریند و با حكمت خود، همة مصنوعات را استوار داشت. جلوداران آفرینش بر او پوشیده نمی ماند و امانتها و سپرده هایِ دار هستی نزد او تباه نمی گردد؛ كتاب جامع قرآن را فرود آورد و شریعت اسلام، این نور درخشان هدایت را پدید آورد.

 

و اوست كه همة خلایق را بیافرید و اوست كه بر ناگواریها یاریش جویند؛ هر سازنده ای را پاداش دهد و هر قناعت پیشه ای را سامان بخشد و روزی رساند و به هر زاری كنندة به درگاهش، مهر ورزد و همة منافع خلق را، از نزد خود فرود آورده و این كتاب جامع آسمانی(قرآن مجید) را، با نور درخشان خود، نازل فرموده است.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

 و اوست كه نیایشهای بندگان را بشنود و درجات آنان را بالا برد و از آنان، اندوه ها و گرفتاریها را براند و سركشان را، سركوب سازد و اشك چشم هر لابه كننده ای را، رحمت آورد و خواری هر زاری كننده ای رابردارد. پس هیچ معبود به حقی جز او نیست؛ و هیچ چیز او را همتایی نكند و همانند او چیزی نباشد و اوست شنوای دانای بینای باریك بین آگاه به دقایق امور و او بر هر چیز تواناست.

 

ستایش مخصوص آن خداوندگاریست كه فرزندی نگرفته، تا از او ارث برند و در ملك بیكران خود شریكی ندارد تا در آنچه آفریند، ناسازگاریش كند و یاری كننده ای از خواری ندارد تا در آنچه سازد، كمكش نماید؛ منزه است او! اگر در آسمانها و زمین، جز خدا، خدایان دیگری بود، حتما تباه می شدند و از هم می پاشیدند، پس پاك و منزه است آن خدایی یگانة حق بی همتایی كه نه، زاد و نه، زاده شد و هیچكس او را همتا نباشد، ستایش از آن اوست، ستایشی همپای ستایش فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل.

 

ای آنكه با بردباریش، از گناهان بزرگ درگذرد! ای آنكه به فضلش، نعمت سرشار بخشد! ای آنكه به كرمش، شایان عطا فرماید! ای آنكه خود را ویژة والایی و بزرگواری نموده ای! ای آنكه دوستانش به عزت او عزیز گشتند! ای آنكه پادشاهان، طوق خواری در برابرش بر گردن نهاده، از قهر او بیمناكند! ای آنكه خیانت چشمها و اسرار سینه ها و غیب آیندة زمانها و روزگاران را می داند! ای آنكه جز او، كس نداند چونست او! ای آنكه جز او، كس نداند چیست او! ای آنكه جز او كس نداند آنچه او داند! ای آنكه زمین را، بر آب فشرد و هوا را به آسمان بند آورد! ای آنكه گرامی ترین نامها برای اوست! ای صاحب نیكویی كه هرگز قطع نشود!

 

 ای آنكه آن كاروان را در بیابان بی علف، برای نجات یوسف آماده ساخت و از قعر چاهش، برآورد و پس از بردگی، پادشاهش نمود! ای آنكه یوسف را به یعقوب، پس از اینكه دیدگانش از اندوه، سفید شد و غمنده بود، برگرداند! ای آنكه زیان و بلا را از ایوب گشود! ای آنكه دست ابراهیم را از ذبح پسرش، پس از كهنسالی نگهداشت! ای آنكه دعای ذكریا را، مستجاب نمود و یحیی را به او بخشید و او را تنها و بی كس نگذاشت! ای آنكه یونس را از دل ماهی برآورد! ای آنكه دریا را برای بنی اسرائیل شكافت و آنان را رهانید و فرعون و لشكرش را از غرق شدگان ساخت!

 

 ای آنكه بادها را پیش از باران رحمتش مژده بخش فرستاد! ای آنكه بر عقوبت آنكه نافرمانیش كند، شتاب ننماید! ای آنكه  ساحران  را پس  از  عمری  بی دینی،  نجات  داد  با  اینكه  در سایه نعمت او، روزی می خوردند و دیگری را می پرستیدند و با او مقابله و مبارزه می كردند و پیامبرانش را تكذیب می كردند.

 

ای «الله»! ای آغازگر آفرینش كه خود هرگز آغازی نداری! ای هستی پیوسته كه پایانی نداری! ای زنده! ای خود بپای بپادارنده! ای زنده كنندة مردگان! ای آنكه هر جانی را با آنچه بدست می آورد نگه می داری!

 

دعوت هر بیچارة پریشان را، آنگاه كه بخواندت پاسخ می دهی و ناراحتی او را برطرف می فرمایی و گرفتاران را به فریاد می رسی؛ بیماران را شفا می بخشی؛ فقیران را توانگر می سازی؛ شكستگان را جبران می كنی؛ خردسالان را مهر می ورزی؛ بزرگسالان را یاری می رسانی؛ به جز تو پشتیبانی نیست و بالاتر از تو، توانایی نیست؛ تویی كه بلند مرتبه و بزرگی، ای آزاد كنندة اسیر در زنجیر! ای روزی بخش طفل خردسال! ای پناه دهندة هراسان! ای آنكه نه شریك داری نه وزیر!

 

بارالها! ای آنكه مالك شوی و اندازه نگهداری! و قادر شوی و پیروز شوی! و نافرمانی شوی و بپوشانی! و آمرزشت خواهند و بیامرزی! ای آخرین خواستة مشتاقان! و ای منتهای آرزوی امیدواران! و ای آنكه عملش، بر هر چیزی احاطه یافته و دلسوزی و مهربانی و بردباریش، پذیراندگان  و روآورندگان او را فراگرفته است.

 

ای بهترین كسی كه درخواستش كنند! ای مهربان ترین شخصی كه از او ترحم جویند! ای كسی كه به هم آمدن نامرئی پلكها و نگاه چشمها و هرآنچه در جانها، جای گرفته و در دلها نهان است، بر او مخفی نیست؛ حقا كه همة اینها را علم تو برشمرده و بردباری تو فراگرفته است؛ تو منزه و برتری از آنچه، ظالمان دربارة تو گویند؛ آسمانها و زمین و هر كه در آنهاست تو را تسبیح می گویند و هیچ چیزی نیست جز آنكه تسبیحت می گوید و به ستایشت سرگرم است؛ هر سپاس و سرافرازی و بلند مرتبگی، از آن توست؛ ای خداوند شكوه و بزرگواری و فضل و احسان و نعمتهای بزرگ! تویی كه بخشنده و گرانمایه و دلسوز و مهربانی!

 

ای شنواترین شنوندگان! ای بیناترین بینندگان! ای زودترین حسابرسان! ای مهربان ترین مهربانان!

 

 ای آنكه در سراپرده های عرش خود، پنهان از دیدگانی! ای آنكه با تمام درخشندگی و زیبایی خود جلوه نمودی! پس عظمت و كبریائیت، استیلایش را بر همة ما سوی محقق ساخت؛ چگونه پنهانی و حال آنكه پیدایی؛ چگونه غایبی و حال آنكه همه را نگهبان و همه جا حاضری! حقا كه بر همه چیز توانایی و ستایش تنها از آن خدای یگانه است.

 

برگرفته از كتاب

فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)

تدوین: گروه حدیث پژوهشكدة باقرالعلوم

ترجمة: علی مویدی

انتشارات: نشر معروف قم

چاپ دوم: بهار 1385

ص875 الی696

 
طبقه بندی: معرفتی و دینی،
برچسب ها: دعای عرفه، نیایش عرفه، دعای عرفه امام حسین (ع)، قضای الهی، حکمت، آفرینش، قرآن، قناعت، قرآن مجید، مهر، نیایش بندگان، اشک چشم، آسمان، گناه، بردباری، فرشتگان، قهر الهی، بردگی، حضرت ایوب (ع)، حضرت ابراهیم (ع)، حضرت یونس (ع)، حضرت یعقوب (ع)، حضرت یوسف (ع)، حضرت زکریا (ع)، بنی اسرائیل، عقوبت الهی، بی دینی، مهربانی، شرک، فضل و احسان، عرش الهی، ستایش، زیبایی، آمرزش، نافرمانی خدا، دل و جان، آغاز آفرینش، آپدیت آنتی ویروس نود 32،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات