تاریخ : پنجشنبه 11 آبان 1391 | 01:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

چند تذکر برای خواستگاری

(ازدواج موفق 33)

دکتر شاهین فرهنگ

نکته اول:

خواستگاری برای بهتر شناختن و بهتر شناساندن است. پس لطفا در مراسم خواستگاری برای هم نقاب نزنید و فیلم بازی نکنید.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

خانم محترم چرا در مراسم خواستگاری کفش پاشنه 30 سانتی می پوشی؟ و بعد هم شلوار بلند می پوشی که معلوم نشود این قد طبیعی خودت نیست؟ با همان قد طبیعی خودت در مراسم خواستگاری حاضر بشو.

آقای محترم شما که تا حالا به عمرت یک بار هم کت نپوشیده ای چرا مراسم خواستگاری کت و شلوار می پوشی؟

دختر خانم شما که چادری نیستید یعنی چه که شب خواستگاری با چادر سفید جلوی خانوادة پسر ظاهر می شوید؟ می خواهید با این کارتان چی بگویید؟

شب خواستگاری با کارهایمان اینقدر دروغ به خورد همدیگر ندهیم! خودتان باشید.

من اگر عینکی هستم شب خواستگاری باید عینکم روی چشمم باشد.

خانمها چرا شب خواستگاری هفت قلم آرایش می کنید؟ آن خانوادة پسر کسی را کی می بینند شمای طبیعی و حقیقی نیستید. چون آن چیزی که دیده می شود باید چهرة واقعی تو باشد.

در ضمن شب خواستگاری با الفاظ قلنبه سلنبه صحبت نکنید.

ما در شب خواستگاری قرار است درست بشناسیم و درست بشناسانیم. ما قرار است شریک زندگی مان را انتخاب کنیم. قرار نیست دروغ بگوییم و دروغ ببینیم.

 

نکته دوم:

مادر و پدر دختر و پسر، یادتان باشد که برای کی دارید خواستگاری می روید. برای پسرتان دارید خواستگاری می روید نه برای خودتان. قرار است پسر شما زن بگیرد. پس کمی هم به سلیقه و ذائقة پسرتان دقت کنید. همه اش نخواهید نظر خودتان را غالب کنید. همه اش قرار نیست شما بپسندید. البته شما هم باید بپسندید ولی نظر خود پسر شرط است.

خانوادة دخترها یادتان باشد که برای شماها شوهر نمی آید، دارد یک نفر می آید که شوهر دخترتان بشود.

یک مقدار به بچه هایمان میدان بدهیم. در خواستگاری به آنها اجازة انتخاب بدهیم.

 

نکته سوم:

از خواستگاری تا تصمیم برای رد یا قبول طرف مقابل به طور میانگین باید سه ماه زمان بگذرد. کمتر از این را توصیه نمی کنم اما بیشتر هم شد اشکالی ندارد.

چرا سه ماه؟

چون می خواهیم در این مدت تحقیق کنیم. قبلا گفتیم که بهترین زمان برای تحقیق بعد از اولین جلسه خواستگاری است.

این جوری نباشد که این هفته بروند خواستگاری، هفتة بعد جلسه دوم خواستگاری و هفته سوم مهربران و هفته بعد هم عقدکنان. این غلط است.

سوال: اگر هر خواستگاری که خواست بیاید یا هر خواستگاری که می رویم سه ماه طول بکشد در طول یکسال فقط چهار مورد را می توانیم برسی کنیم.

جواب:

ما اگر در جلسه اول خواستگاری به این نتیجه و جمع بندی رسیدیم که طرف مقابل به درد نمی خورد، یا اینکه خوب است اما با ما سازگار نیست، فردای آن روز این را اعلام می کنیم. پس این نیست که هر خواستگار الزاما سه ماه طول می کشد. ولی اگر جلسه اول آمدند و به دل همدیگر نشستیم و هر دو راضی به ادامه کار بودیم به طور میانگین سه ماه زمان برای تحقیق نیاز داریم.

 

نکتة چهارم:

چه روزی باید به خواستگاری برویم. در منابع دینی روزهایی پیشنهاد شده است.

امام علی (ع) فرمودند روز جمعه روز مناسب برای خواستگاری و ازدواج است.

در روز جمعه برکات خیلی زیادی وجود دارد.

 

نکتة پنجم:

در جلسة اول و دوم خواستگاری فقط باید این افراد حضور داشته باشند:

پدر و مادر عروس و داماد

خود عروس و داماد

خواهر و برادر عروس و داماد (در صورتی که بزرگ باشند و اگر بچه باشند نه چون اذیت می کنند و نظم جلسه را به هم می زنند)

هیچ کس دیگری در جلسه اول و دوم خواستگاری نباید باشد!

خاله، عمه، عمو، دایی، مادربزرگ، و .... نباید باشند چون خواستگاری یعنی برسی، نه لشگر کشی! چون اگر همه بیایند از فردا یکی یکی شروع می کنند به زنگ زدن و نظر دادن و اجازة فکر کردن را به شما نخواهند داد.

 

بعضی ها می گویند که ما رسم داریم قبل از اینکه خانواده پسر رسما به خواستگاری بروند، مادر و یا خواهر پسر می روند دختر را می بینند و اگر پسندیدند به خواستگاری می روند.

دختر خانمها اجازه ندهید به شما توهین بشود!

مجلس دختر بینان ممنوع!!!!

مادر پسر چه چیزی را می خواهد ببیند؟ اینکه اندام دختر چطوری است؟ این که دور کمر و باسن و سینة دختر چقدر است؟ این توهین است! این بی تربیتی است. این بی دینی است. مگر می خواهید مجسمه بخرید؟ اگر می خواهید هیکل و اندام دختر را ببینید وقتی که دارد از خانه می رود بیرون، در مسیر رفت و آمدش او را نگاه کنید. یا تو دانشکاه و محل کارش او را ببینید. اگر ظاهر آن را همانطور که در بیرون هست پسندیدید بعد خانوادگی بروید خواستگاری.

اگر قرار باشد هر روز یک مادر و دختر بیایند دختر شما را ببینند و جواب رد بدهند، آن وقت دختر فکر می کند که نکند یک عیب و ایرادی دارد که هر کسی که می آید جواب رد می دهد. اینقدر با کارهایمان دل خدا را از خودمان نرنجانیم.

حتما باید مرد خانواده جلسه اول حضور داشته باشد.

خواستگاری باید مخفیانه انجام بشود. به هیچ وجه اعضای فامیل را در جریان نمی گذارید چون خواستگاری مرحلة تکمیل تحقیقات ما است. ادامة شناخت ما است. هنوز قرار نیست ازدواجی صورت بگیرد.

پیامبر اکرم (ص): ازدواج را آشکارا برگذار کنید و خواستگاری را پنهان.

 

سوال: آیا خانوادة دختر می توانند به چند تا پسر اجازه بدهند که (مثلا در طول یک هفته) به خواستگاری دخترشان بیایند؟

جواب:

ما این کار را توصیه نمی کنیم. چون کافیست که یکی از این پسرها بفهمند که همزمان با خودشان کسان دیگری هم در کار هستند، به آنها بر خواهد خورد. می گویند ما رسما آمده ایم و اعلام کرده ایم که ما دختر شما را می خواهیم آنوقت شما فردای آن روز به کس دیگری اجازه داده اید که به خواستگاری دخترتان بیاید؟

ضمن اینکه خود خانوادة دختر هم دچار تردید و دو دلی و سردرگمی برای انتخاب می شوند. چون می خواهند خواستگارها را با هم مقایسه کنند.

رسول اکرم (ص): هیچ کدامتان دختری را که دیگری خواستگاری نموده است خواستگاری نکنید.

اگر کسی امشب آمد به خواستگاری دخترتان و به نتیجه رسیدید که نمی خواهید، فردا شب پیغام می دهید که نه نمی خواهیم و دیگر پیگیری نکنید و پس فردا می توانید به بعدی اجازه بدهید که بیاید خواستگاری دخترتان. ولی همزمان را توصیه نمی کنیم.

 

پس خانواده های دختر خانها اجازه ندهید چند خواستگار همزمان برای دخترتان بیایند و در جلسة اول خواستگاری توضیح خواهم داد اگر به سرعت بخواهیم پاسخ منفی بدهیم می شود داد. بگذارید به خانوادة پسرها هم این را بگوییم که لطف بکنید هم زمان چند تا چند تا خواستگاری نروید و همه را هم تو آب نمک بخوابانید و همه را هم بی خبر بگذارید (نه تلفنی نه خبری). مثلا ده جا رفتند خواستگاری اصلا انگار نه انگار که یک انسان با یک انسان رابطه برقرار کرده. می روند خواستگاری و خوششان نمی آید اصلا خبر نمی دهند. پس لطف کنید چه خانوادة پسر و چه دختر یکی یکی خواستگاری بروند یا خواستگار بپذیرند و به هم هم خبر بدهند. اگر بعد از جلسة اول به نتیجه رسیدید که به درد هم نمی خورید تلفن می کنید و می گویید نه و بعد مورد دوم را اجازه می دهید بیاید. (یا اینکه می روید خواستگاری)

 

سوال: چرا شما به پسرها اینقدر بی اعتماد هستید!

بنده اعلام می کنم به هیچ پسری دور از چشم خانواده اعتماد نکنید! هر پسری که می آید یواشکی و دور از چشم خانواده به دختری می گوید که من شما را برای ازدواج انتخاب کرده ام دارد دروغ می گوید. می خواهی با من ازدواج کنی بسیار خوب من بابا و مامان و خانواده دارم!

چون پسرها خیلی از جنس دختر سوء استفاده کرده اند.

 

سوال: آیا درست است که یک پسر با تمام غرور خودش برود و به خانوادة دختر بگوید که من را به غلامی قبول می کنید؟

جواب:

بله! شما بروید ببینید که معصومین ما چگونه ازدواج کرده اند. فهم شما از معصومین (ع) بالاتر و بیشتر است؟. بروید ببینید که آن عزیزان چقدر خودشان را جلوی همسرانشان کوچک می کردند. اصلا ببینید که در زندگیشان چگونه با خانم خودشان برخورد می کردند.

 

در روایت موثقی داریم که دو تا مرد خدمت امام محمد باقر (ع) رفتند و خدمت ایشان رسیدند و دیدند که آقا سر تا پا قرمز پوشیده اند. همین که رفتند داخل خنده شان گرفت. امام فرمودند می دانم چرا می خندید. به لباس من می خندید. حقیقتش خودم هم خوشم نمی آید ولی چون خانمم دوست دارد برای خانمم پوشیده ام.
طبقه بندی: ازدواج موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: ازدواج موفق، ازدواج، خواستگاری، عروس و داماد، امام محمد باقر (ع)، همسر، خانواده عروس، خانواده داماد، رسول اکرم (ص)، پیامبر اکرم (ص)، مجسمه، اندام دختر، جلسه اول خواستگاری، جلسه دوم خواستگاری، امام علی (ع)، عقدکنان، عقد، تحقیق در ازدواج، دروغ در خواستگاری، چادر سفید، شریک زندگی، آرایش دختر، در مورد خواستگاری، نکاتی در مورد خواستگاری، آپدیت آنتی ویروس نود 32. آنتی ویروس نود 32،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic