چند توصیه در مورد جلسه اول خواستگاری

(ازدواج موفق 35)

دکتر شاهین فرهنگ

توصیه اول:

برای جلسه اول خواستگاری خانواده پسر لطفا فقط گل ببرند. شیرینی نبرند. چون شیرینی یعنی یک کاری تمام شده و حالا می خواهیم دهنمان را شیرین کنیم و مبارک است و همه چیز تمام شد!!! در صورتی که در جلسه اول هنوز چیزی شروع نشده که بخواهد تمام بشود که حالا بخواهند شیرینی آن را بخورند. و بخاطر بعد روانی توصیه می کنیم که گلهای روز اول خواستگاری سفید باشند و گلهای رنگی نبرید.

توصیه دوم:

دختر و پسر لطفا لباسی زیبا ولی راحت بپوشید. اگر لباستان تنگ باشد شب خواستگاری شما را به هم خواهد ریخت و عصبانی تان خواهد کرد.

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

توصیه سوم:

آقا پسر دم در خانه عروس محل مناسبی برای مرتب کردن تیپ خودتان نیست. چون ممکن است در آیفون تصویری و یا از پنجره شما را ببینند و به شما بخندند! پس بادست خرابکاری نکنی!

توصیه چهارم:

یک رسم غلطی که در بعضی جاها وجود دارد این است که اول که خانواده پسر می روند خانة خانواده دختر، خود دختر تو جلسه نیست! ببخشید مگر آمده اند پدر عروس را بپسندند؟ بعد تازه اگر خانواده دختر پسر را بپسندند و حرفهای مقدماتی زده شد به دختر اشاره می کنند که چای یا شربت بیاورد! همانطور که خانواده عروس حق دارند که پدر و مادر پسر و خود پسر و برادر و خواهر او را ببینند که آیا به دل ما می نشیند یا نه، خانواده پسر هم این حق را دارند که (از ابتدا) خود دختر را ببینند. قایم کردن دختر مفهومی ندارد. و مسخره ترین کار ممکن این است که ما در وسط جلسة اول خواستگاری بخواهیم تصمیم بگیریم که اینها خانواده خوبی هستند و ما دختر خودمان را به آنها می دهیم! مگر با چهار تا سوال معمولی در جلسه اول می شود تصمیم گرفت؟ دختر خانم باید از همان لحظه اول که خانواده پسر می آیند باید در جلسه حضور داشته باشد. و یکی از کارهایی که دختر خانم باید انجام بدهد پذیرایی است که در کشور ما رسم است که دختر چایی و یا شربت بیاورد.

چرا دختر باید چایی و یا شربت بیاورد؟

به دلیل اینکه یکی از چیزهایی که خانواده پسر باید در جلسه اول خواستگاری ببینند و چک کنند این است که دختر خانم چقدر خانه دار است و چقدر خانم است؟ به هر حال کدبانویی کار خانمهاست. کار آقایان که نیست؟

 

چند توصیه برای آوردن شربت و چای توسط عروس خانم

اول: سینی خیلی بزرگ و سنگین نباشد!

دوم: سینی خیلی لیز نباشد!

سوم: اگر کف سینی چیزی پهن می کنید که سینی را قشنگ بکند چیز محکمی باشد، نه چیزی که تازه خودش سر بخورد!

چهارم: لیوانها خیلی بزرگ و یا سنگین نباشد!

پنجم: سینی دستة چرخان نداشته باشد!

ششم: دختر خانم قبل از اینکه خواستگارها بیایند چند باری عملیات چایی بیاوران را جلوی اعضای خانواده خودت انجام بده!

توصیه پنجم:

خانواده عروس لطف کنید شب خواستگاری میوه هایی مثل هندوانه، کیوی، و یا هر چیزی که از دهان ما آب آوسیزان می کند جزو میوه هایتان نباشد. و شیرینی های تر مثل خامه ای و ناپلئونی جزو شیرینی هایتان نباشد. چون اینها در آدم ایجاد استرس می کند. چیزی برای پذیرایی بیاورید که ایجاد استرس نکند.

 

پاسخ به سوالات:

شما از طرفی گفتید یکی از منابع تحقیق خویشاوندان هستند و از طرفی می گویید خویشاوندان تا جلسه دوم خواستگاری نباید از خواستگاری اطلاعی داشته باشند این تناقض نیست؟

تناقضی نیست چون ما گفتیم بعد از جلسه دوم خواستگاری بروند سراغ تحقیق از خویشاوندان.

 

چه اصراری دارید که حتما دختر باید پذیرایی کند با یک سینی چای که کدبانو بودن دختر مشخص نمی شود؟

ما در طول دوران تحقیق و خواستگاری دنبال نشانه ها هستیم. این نشانه ها مثل قطعات پازل کنار هم چیده می شوند و وقتی پازل ما تکمیل شد جواب بله یا خیر را می دهیم. این که دختر خودش پذیرایی بکند مثل یک قطعه ای از پازل تحقیق ما می ماند. این به معنای این نیست که اگر کسی نتواند یک سینی چای بیاورد کدبانو نیست و هر کسی که چایی آورد کبدبانو هست. ولی مادرها خیلی حرفه ای هستند از نحوه سینی گرفتن دختر می فهمند که این دختر داخل منزل کار می کند یا نه. به مادرش کمک می کند یا نه. ولی ما فقط با یک سینی چای آوردن به جمع بندی نمی رسیم . یک قطعه از پازل است، نه همة حرف ما.

 

نظرتان در مورد حضور برادر و خواهر بزرگتر که ازدواج کرده اند در جلسه اول خواستگاری چیست؟

بله می توانند حضور داشته باشند ولی بدون خانم و یا شوهرشان.

 

اگر در خانواده ای مردسالاری حاکم بود و در خانواده مقابل زن سالاری چکار باید کرد؟

چنین ازدواجی را ما پیشنهاد نمی کنیم. مثلا اگر پسر در خانواده مرد سالار بزرگ شده باشد و دختر در خانواده زن سالار آن وقت پسر و دختر هر کدام می خواهند در زندگی سالار باشند و حرف خودشان را به کرسی بنشانند. و چنین زندگی با شکست مواجه خواهد شد. برعکس هم اگر باشد که دختر در خانواده مرد سالار بوده باشد و پسر در خانواده زن سالار، اینها مثل دو تا نوکر می مانند در یک دهکده ای که ارباب ندارد.  یعنی هر دو تای پسر و دختر منتظر هستند که یک کسی به دیگری دستور بدهد. که هیچ کدام هم نمی دهند آن وقت یک زندگی بی روحی خواهند داشت.

 

بعضی جاها رسم است که در جلسه اول خواستگاری پدر پسر در جلسه حاضر نمی شود. چکار باید کرد؟

گاهی وقتها آداب و رسومی که ما داریم لطمه زننده به زندگی نیست. اما گاهی وقتها آداب و رسومی داریم که به زندگی لطمه می زند. آن آداب و رسومی که مخصوص مثلا مردم اصفهان یا شیراز یا اصفهان است و هیچ لطمه ای به زندگی وارد نمی کند ما با آن مخالفتی نداریم. ولی آن چیزی که به بنیان زندگی مشترک در لحظه اول لطمه می زند ما دیگر کاری نداریم که رسم کدام شهر است. آن رسوم را باید دور ریخت. این هم که شما گفتید یکی از رسوم است. وقتی در جلسه اول خواستگاری قرار است که ما در اولین گام انتخاب قرار بگیریم و همه اعضای خانوادة دو طرف همدیگر را ببینند که آیا مورد قبول هم هستند و به دل هم می نشینند یا نه، معنی نمی دهد که پدر یا فلان عضو خانواده حضور نداشته باشد. خانواده هایی که چنین رسمی دارند مطمئن باشید آن مراحلی را هم که ما اینجا به شما می گوییم را هم اجرا نمی کنند. و مطمئن باشید که آمارهای طلاق و طلاق عاطفی و نارضایتی زن و شوهر ها در آن مدل از ازدواج ها خیلی زیاد است. شما خودتان هم می توانید سوال کنید از کسانی که با این مدل از رسم و سومها ازدواج کرده اند و ببینید چند تا از آنها در کمال محبت و رضایت و عاشقانه زندگی می کنند. می بینید که آمار کمی است چون با اداب و سنتهای غلط ازدواج می کنند. به آن خانواده که می خواهن بدون پدر بیایند خواستگاری بگویید که ما این را قبول نداریم و حتما باید پدر خانواده هم حضور داشته باشد. اگر هم نیامدند خواستگاری که نیایند. خانواده ای که اینقدر انجماد فکری دارند که می گویند یا ما فقط با مادرمان می آییم و یا اصلا نمی آییم. قبول دارید که این رفتار در خیلی جاهای دیگر ریشه دارد؟ فردا هم بعد از ازدواج خط و نشان می کشند و می گویند یا این کار که ما می گوییم بکنید و یا فلان می کنیم! یعنی حرف حرف خودند!

ببخشید مگر به کجای دین و به کجای زندگی شما و به کجای هستی لطمه می خورد که شما با شوهرتان برای پسرتان بروید خواستگاری. این اصرار بیهودة شما نشان می دهد که شما آدمهای کله شقی هستید. یعنی پایبندیم به سنتهایی که ریالی هم ارزش ندارد. ما توصیه به ازدواج با چنین خانواده را نمی کنیم. ما به سنتها و آداب و رسوم کاملا احترام می گذاریم اما تا جایی که خدشه ای به بنیان زندگی وارد نکند.

یکی از کارهایی که آقا رسول الله کردند این بود که به محض رسیدن به مقام رسالت و پیامبری اعلام کردند بسیاری از آداب جاهلیت از امروز ممنوع است. ما جلوتر که خواهیم رفت در مورد علائم هشدار دهنده توضیح خواهیم داد که بعضی از علائم ما را می ترساند. اینگونه نیست که من فقط به یک رفتار نگاه بکنم.

جلسه اول حق دو طرف است که مجموع خانواده دو طرف را ببینند و مورد تحلیل قرار بدهند و همان موقع اولین تصمیم را بگیرند که آیا می خواهیم ادامه بدهیم یا نه که توضیح این را خواهم داد.

 

شما فرمودید که جلسه اول خواستگاری شما باید به همه چیز زندگی آنها از چیدمان منزل بگیرید تا بقیه چیزها خوب نگاه کنید در صورتی که چیدمان منزل به سلیقه بزرگترها صورت می گیرد و خود دختر شاید سلیقه دیگری داشته باشد.

برای همین است که توضیح خواهیم داد در جلسه دوم خواستگاری حتما شما باید اتاق خود دختر را ببینید. این را در آینده خواهیم گفت. ما در جلسه اول بیشتر با سلیقه خانواده آشنا خواهیم شد. حتی اگر در این خانواده چیدمان منزل تنها توسط یک نفر صورت می گیرد و نظر یک نفر شرط است می فهمیم که آن یک نفر حرف زور توی آن خانواده می زند.

 

نظر شما در مورد واسطه هایی که برای ازدواج هستند (راوی گر) که دختر و پسر ها را به هم می رسانند چی است؟

راستش اکثریت غریب به اتفاق این آدمها سواد و تخصص کاری را که می کنند ندارند. هر کدام از شما کسانی را می شناسید که شغل او راویگری است (خانواده دختر و پسر را به هم معرفی می کند) اگر از اینها بپرسید که مکان کنترل درونی و بیرونی چیست؟ یا مثلا توصیه می کنید که یک جنبشی با یک لمسی ازدواج کند؟ به نظر شما بلوغ اقتصادی به چه معنی است؟ خواهید دید که هیچکدام از اینها را بلد نیست. فقط می گوید دختر خوب است، پسر هم خوب است بروند با هم ازدواج کنند. ولی اگر راوی کسی باشد که سواد و علم و تجربه این کار را دارد بسیار شغل خوبی است.

اتفاقا اینقدر روایت داریم برای کسانی که پسر و دخترها را برای ازدواج به هم می رسانند که خدا چه عنایتی به این آدمها می کند. ولی به شرطی که سواد این کار را داشته باشیم. نه اینکه الکی دو نفر را به هم برسانیم و شش ماه بعد هم دل هر دو تا خون باشد و راوی هم دلش خوش باشد که تا حالا 60 نفر را به هم رساندم!! 59 مورد از این 60 مورد چشم دیدن همدیگر را ندارند!
طبقه بندی: ازدواج موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: ازدواج موفق، دکتر شاهین فرهنگ، جلسه اول خواستگاری، خانواده، شیرینی، دختر و پسر، عروس و داماد، عروس، خانواده داماد، خانواده عروس، استرس شب خواستگاری، هندوانه، کیوی، جلسه دوم خواستگاری، تحقیق در ازدواج، ازدواج، مرد سالاری، زن سالاری، خانواده زن سالار، خانواده مرد سالار، اصفهان، شیراز، زندگی مشترک، طلاق، طلاق عاطفی، رسم و رسوم در ازدواج، سنتهای غلط ازدواج، انجماد فکری، رسول الله، آداب جاهلیت، چیدمان منزل، واسطه برای ازدواج، آداب و رسوم، بلوغ اقتصادی، مکان کنترل درونی، مکان کنترل بیرونی، گل روز خواستگاری، آنتی ویروس نود 32، nod32،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات