آیا توجیه و دلایل نظامی نیز برای ورود نیروهای ایران به خاک عراق وجود داشت؟

(پاسخ به شبهات دفاع مقدس 29)

بله؛ ایران با محاسبه و بررسى ملاك‏هاى نظامى نیز، موظف و بلكه مجبور بود به جنگ ادامه دهد.

در توضیح این اجبار، همان طور كه گفته شد، پس از فتح خرمشهر هیچ گونه پیشنهادى براى صلح از هیچ مجمع رسمى و بین‏المللى ارائه نشد و پیشنهادها تنها در حد آتش بس بود. از جنبه نظامى نیز وضعیت زیر حاكم بود كه در آن وضعیت پذیرش آتش بس غیر عقلایى و خلاف اصول نظامى بود:

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

اول: ارتفاعات آق داغ، قلاویزان، میمك و مهریز در اختیار عراق بود و دشمن بر شهرهاى قصر شیرین و مهران و دشت میمك تسلط دید و تیر داشت. علاوه بر آن، نفت شهر نیز همچنان در اختیار عراق بود و لذا توازن نظامى همچنان به نفع این كشور سنگینى مى‏كرد.

دوم: به علت آنكه عقبه اصلى ارتش عراق آسیب اندكى دیده بود و اشتهاى تجاوز همچنان در سران حكومت عراق وجود داشت، لذا امكان تجاوز عراق همچنان پا بر جا بود.

سوم: پس از عملیات بیت المقدس فاصله عراق با شهرهاى اصلى ایران در جنوب (آبادان - خرمشهر) ٥٠٠ تا ٧٠٠ متر بود ولى ایران از شهر اصلى عراق در این منطقه ١٧ كیلومتر فاصله داشت، لذا با توجه به اینكه امكان تجاوز عراق منتفى نشده بود، برترى نظامى عراق همچنان تهدیدى علیه تمامیت ارضى ایران به شمار مى‏رفت.

چهارم: با توجه به باقى ماندن شاكله كلى ارتش عراق، خطر حمله مجدد به خاك ایران وجود داشت و نبودن تضمین بین‏المللى و منطقه‏اى براى جلوگیرى از تجاوز مجدد عراق به ایران، بر اهمیت و جدى بودن تهدید و خطر مى‏افزود. بنابراین تدبیر و اندیشه نظامى حكم مى‏كرد تا زمانى كه دشمن خطرناك بود و امكان تجاوز مجدد او وجود داشت، بایستى او را تا حدى كه امكان تجاوزش مرتفع شود به عقب راند. همچنین باید از برترى نظامى خودى براى ایجاد فضاى مناسب جهت برقرارى صلح با ثبات استفاده كرد، كارى كه ایران به آن پرداخت.

منبع: نرم افزار روایت حماسه
طبقه بندی: پاسخ به شبهات دفاع مقدس،
برچسب ها: پاسخ به شبهات دفاع مقدس، پاسخ به شبهات جنگ تحمیلی، دفاع مقدس، پاسخ به شبهات هشت سال جنگی تحمیلی، پاسخ به شبهات 8 سال جنگ تحمیلی، جنگ تحمیلی ایران و عراق، 8 سال دفاع مقدس، هشت سال دفاع مقدس، جنگ ایران و عراق، عملیات بیت المقدس، تمامیت ارضی ایران، ایران، قصر شیرین، مهران، دشت میمک، فتح خرمشهر، قلاویزان، مهریز، نفت شهر، Iran، nod 32، انتی ویروس نود 32،