تاریخ : پنجشنبه 23 آذر 1391 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

[تصویر:  u3atowul1nlr15o5weba.jpg]

«مهریه»

(ازدواج موفق 52)

دکتر شاهین فرهنگ

دو اسم دیگر هم برای مهریه وجود دارد به اسم "کابین" و "صداق".

توصیة من این است که قبل از مراسم مهربرون دو تا خانواده روی میزان مهریه با هم توافق کنند. تا وقتی در جلسة مهربرون دایی وعمو و خاله و عمه و مادربزرگ و پدر بزرگ می آیند درگیری و تشویش و نگرانی نداشته باشیم.

 

مهریه می تواند پول و یا هر چیز دارای ارزشی مثل سکه و خانه و یا منفعت یک مال (مانند اجاره بهای یک ملک یا مغازه) باشد. یا حقی برای زن از طرف شوهر(مثلا سفر حج) یا کاری که دارای ارزش اقتصادی باشد. (زن از شوهر بخواهد که یک فن یا کار بخصوصی را به او یاد بدهد)

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

 

ما توی زندگی یک سری رفتارهای غلط داریم که ناشی از باورهای غلط ما است. باورهای غلط مثل اینکه از همان اول ازدواج باید زهر چشم را از طرف بگیریم. این منجر به یک رفتار غلط می شود که باید گربه را دم حجله بکشیم. یا باور غلطی که با هر کسی مثل خودش برخورد کن. اگر بی تربیتی کرد تو هم همان کار را بکن. یا باور غلط خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.

 

شهید رجایی: خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو.

 

مهریه هم از آن چیزهایی است که ما نسبت به آن باورهای غلطی داریم که باعث می شود رفتارهای غلط از ما سر بزند. باور غلط این است که ما فکر می کنیم مهریه پشتوانه است. یا مهریه حربه ای است در مقابل داماد. و چون فکر می کنیم مهریه یک اهرم فشار و حربه است ر فتارهای غلطی از ما سر می زند. و جلسة مهربرون می شود پر از رفتارهای زشت و بی تربیتی و توهین و جسارت به همة شئونات انسانی. به خاطر مهر قهر می کنند.

 

مهریه یک هدیه است. یک پیشکش است که داماد به دستور خدا به عروس هدیه می دهد. برای اینکه محبت خودش را به او نشان بدهم و ثابت کنم دوستت دارم. من به تو میل دارم و طالب تو ام.

 

مهریة زنان را با تیب خاطر به آنها بدهید. (نساء آیه 4)

 

واژه ای که خداوند در این آیه استفاده کرده است نهله است. یعنی هدیه و عطیه. نهله در زبان عربی هدیه ای است که از روی محبت به کسی داده می شود. زنبور عسل در شبانه روز دویست و پنجاه بار برای گرفتن شهد از گلها از کندو خارج می شود و بر می گردد که از این تعداد ده بارش برای تامین نیازهای خودش است و ما بقی برای تهیه عسل که ما آدمها از آن بخوریم و در زبان عربی به این کار زنبور عسل نهله گفته می شود. و خدا دقیقا همین کلمه را برای مهریه به کار برده است که بگوید یک هدیه است. تلاشی است برای شیرین کردن کام طرف مقابل. اگر بدانیم که مهریه یک هدیه است می دانیم که هدیه دادن و گرفتن یک آدابی دارد.

 

درست است که هدیه باید سخاوتمندانه باشد. ولی باید متناسب با بودجة ما باشد. این که من برای گرفتن یک هدیه بروم وام بگیرم و پنج سال قسط آن را بدهم هدیة سخاوتمندانه نیست. و هدیة گیرنده هم باید از آنچه که می گیرد راضی و خشنود باشد. و اعلام تشکر و خرسندی بکند. و جز این باشد بی ادبی است. ولی ما متاسفانه دربارة مهریه نظرمان این نیست. ما چون از همان اول به طلاق فکر می کنیم و ازدواجهای احساسی و بدون تحقیق و اصول داریم می خواهیم مهریه را پشتوانه ای قرار بدهیم برای جلوگیری از طلاق.

 

نمونه های غلط از نهریه: مد است که سکه به اندازة سال تولد دختر باشد. خواهرم دیپلم بود هزار تا سکه داشت من که لیسانسم باید سه هزار تا باشد. دخترخاله ام که خانه اش پایین شهره اینقدر سکه داشت من که بالای شهرم باید سه برابر باشد.

 

رسول اکرم (ص): مهریه هدیه است. ادب هدیه را رعایت کنید.

 

آنهایی که می گویید مهریه پشتوانه است. فکر می کنید اگر پسر بخواهد دختر را طلاق بدهد بخاطر مهریة زیاد این کار را نمی کند؟ پسر اینقدر دختر را اذیت می کند و شکنجه می دهد سه ماه او را در اتاق حبس می کند. که خودش بگوید مهرم حلال جانم آزاد. آنوقت می خواهید چکار کنید؟ این مهریه پشتوانه برای کتک خوردن و له شدن دختر شماست. طبق آمار درصد طلاق در میان دختر هایی که مهریه شان بالا است از کسانی که مهریه شان پایین است بیشتر است. مواردی داریم که پسر حاضر شده زندان برود ولی دختر را طلاق ندهد. جالب این ممکن است پسری برای اینکه مهریه را ندهد با زنش زندگی کند و طلاق ندهد ولی فکر می کنید چطوری با او زندگی خواهد کرد؟ یک زندگی تلخ و عذاب آور که برای دختر جهنم است.

است که بیشتر طلاقها از طرف دختر درخواست شده. پسر اگر درخواست طلاق بدهد باید مهریه را هم بدهد.

 

رسول اکرم (ص): در تعیین مهریه آسان بگیرید و بدانید مردی که مهر سنگین می دهد در دلش نسبت به همسرش کینه و عداوت پدید می آورد.

رسول اکرم (ص): مهریه ها را سنگین نگیرید. مهر و محبت را باید خداوند مهربان پدید بیاورد. پول و ثروت عشق و محبت نمی آورد.

 

وقتی مهریه دختر بالا باشد زمانی که با شوهر دعوا و مشاجره می کنند به جای اینکه به فکر این بیافتند که با لطافتها و زرافتهای  زنانه تنشهای زندگی را بخوابانیم به این فکر می کنند که با این مهریه که ازش بگیرم چه کارهایی که نمی توانم بکنم. آنوقت به فکر متلاشی کردن خودت و زندگی و بچه ات می افتی.

این بی تربیتی ها به خاطر این است که ما به دین عمل نمی کنیم و خودمان را هم مسلمان می نامیم.

 

خداوند می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید. ایمان بیاورید.

 

مهریة سنگین مربوط به دوران جاهلیت است. پیامبر اکرم آن را منسوخ کردند. پیامبر از یک خانوادة اعیانی است خانوادة پیامبر هم تقریبا اعیانی ترین خانوادة قریش بودند. خود ایشان هم که رئیس و رهبر این جامعه است. چه اشکالی داشت دختری به این خوبی که بهترین دختران عالم است با بهترین پسران عالم که علی (ع) است و می خواهند ازدواج کنند مهرشان زیاد باشد. بالابردن مهریه احترام نیست بی احترامی است چون مقام دختر مسلمان را با پول نمی توان سنجید. بالابردن مهریه جنس این معاملة انسانی را تنزل می دهد. به قدر کالا و یک متاع. هیچ ثروتی نمی تواند معادل یک سر انگشت یک دختر مسلمان باشد. این که ما گفته ایم چهارده سکه را بیشتر ما عقد نمی کنیم برای این که جنبة معنوی ازدواج بر جنبة مادی آن غلبه کند و مثل یک تجارت و معامله نباشد.

«مقام معظم رهبری»

 

آیت الله مکارم شیرازی: فردی مهریه اش 124 هزار سکه طلا بود. هنگام طلاق دادگاه مهریه را قسط بندی کرده بود تا همسرش ماهی یک سکه بپردازد. یعنی پرداخت مهر بیش از ده هزار سال طول می کشید.

 

مهریه های کلان مانند آنچه در بالا آمده و حتی کمتر از آن مانند چند هزار سکه باطل است زیرا هرگز قصد جدی در آن نمی باشد مخصوصا اگر به عنوان عند المطالبه باشد و در صورتی هم که قصد جدی باشد این شخص سفیه است و این عقد باطل است. و با توجه به باطل بودن مهریة مزبور. وظیفة زوج آن است که حد متوسط مهریه ای که در بین مردم رایج است. مهریه ای که مرد حتی تا پایان عمر قادر به بازپرداخت آن نیست از نظر بسیاری از فقها باطل و دلیل بر سفاهت زوج بوده و در صورت جدایی زوجین زن فقط به اندازة مهریة حد متوسط مهریه ای که در بین مردم رایج است را بپردازد.

 

مهریه بر دو گونه است:

عند المطالبه (هر وقت زن خواست باید به او داد) و عند الاستطاعه (هر وقت زن خواست مرد باید تلاش کند و کم کم آن را پرداخت کند)

رسول الله وقتی می خواستند مهریه را تعیین کنند به مرد می گفتند چقدر می توانی بدهی (یعنی مهریه بدهی مرد به زن است) این نیست که بگویی کی داده و کی گرفته. هر لحظه زن خواست باید بدهی.

 

سورة مائده آیة 5: ازدواج با زنان مومن برای شما حلال است و باید مهر آنها را بپردازید.

 

وقتی رسول الله به علی (ع) فرمودند که برای مهر چی داری؟ علی گفت: شتر و شمشیر و زره. رسول الله فرمودند شتر که وسیلة کار توست و شمشیر برای جهاد است. برو زره ات را بفروش و پولش را مهریة دختر من کن. زره به قیمت پانصد درهم نقره به فروش رفت. و حضرت تمام این پول را به عنوان مهریه گرفتند و اسم این مهر شد مهر السنه. و از آن به بعد مهریة تمام زنان امامان بعدی به اندازة مهر السنه. هر درهم نقره تقریبا ارزشش به اندازة یک مثقال نقره است. و مهر السنه به پول امروز (1388) چیزی در حدود ششصد هزار تومان است.

 

البته ائمة ما به غیر از مهریه که همان مهر السنه یک پولی را هم به عنوان هدیه به همسرانشان می دادند. مثلا امام جواد به غیر از مهریه صدهزار درهم به همسرشان هدیه دادند.

(خود من مهریة خانمم را مهر السنه گرفتم و خیلی هم خوشبختم اما هر چی که در زندگی گرفته ام به نام خانمم کرده ام)

 

مهریه دو گونه است: مهریه سبک و مهریه سنگین

ادامه این مطلب را در شماره بعدی ازدواج موفق بخوانید.....
طبقه بندی: ازدواج موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: ازدواج موفق، دکتر شاهین فرهنگ، مهریه، کابین، صداق، مراسم مهربرون، زن و شوهر، سفر حج، زندگی مشترک، میزان مهریه، مهریه سبک، مهریه سنگین، حجله، باورهای غلط در ازدواج، جلسه مهربرون، عروس، شهید رجایی، رفتارهای زشت، دوستت دارم، محبت، هدیه، زنبور عسل، طلاق، انواع مهریه، مهریه های عجیب و غریب، رسول اکرم (ص)، درخواست طلاق، جهنم، آمار طلاق، سکه، پول و ثروت، عشق، ازدواج های احساسی، جلوگیری از طلاق، مهر و محبت، مقام معظم رهبری، دوران جاهلیت، دختر مسلمان، قریش، آیت الله مکارم شیرازی، مهریه عند المطالبه، مهریه عند الاستطاعه، دادگاه مهریه، مهرالسنه، حضرت علی (ع)، جهاد، نقره، آنتی ویروس نود 32، nod 32،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات