تاریخ : دوشنبه 30 مرداد 1391 | 11:51 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

بی حجابی خانمها چه ضرری برای دیگران دارد؟

پاسخ این سوال را با سخن شهید مطهری در کتاب «مسألة حجاب» آغاز می کنم که می گوید:

«اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری و لمسی و چه نوع  دیگر، به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد. اجتماع منحصرا برای کار و فعالیت باشد. بر خلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذت جویی های جنسی به هم می آمیزد. اسلام می خواهد این دو محیط را کاملا از یکدیگر تفکیک کند.» (ص 68)

 

به نظر تو اگر محیط کار، درس، تحقیق، آزمایش و تولید کالاهای مختلف محیطی خالی از زمینه های وسوسة شیطان و دور از نگاه های آلوده و سخن های غرض آلود باشد میزان موفقیت بیشتر است، یا هنگامی که توجه هر کسی در این محیط ها به جنس مخالف باشد؟

              برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

 

نداشتن پوشش مناسب بانوان و مهار نکردن نگاه آقایان و اختلاط زن و مرد در محیط های مختلف فعالیتهای اجتماعی به قدری آثار زیان بار دارد که اگر کمی در آنها دقت شود، قطعا هیچ زن و مرد متعهد و دلسوز جامعه حاضر نیست به چنین وضعی راضی شود.

 

خواهرم، من یقین دارم تو هم اگر در آنچه برایت می نویسم دقت کنی و متوجه شوی با عدم رعایت پوشش مناسب چه صدمات جدی و مهمی به افراد و جامعه وارد می شود، هرگز حاضر نیستی در این جرائم سهیم باشی. من بطور خلاصه برخی از ضررهای رعایت نکردن پوشش بانوان را برایت می نویسم:

 

الف) بر هم خوردن آرامش روانی

هنگامی که مردان و زنان در جامعه با حالتی برانگیزاننده، ظاهر و هر لحظه با صحنه ای وسوسه گر مواجه شوند، هوس ها و امیال نفسانی در افراد جامعه بیدار شده و از آنجا که نفس انسان با رسیدن به یک هوس سیر نمی شود و این هوسبازی همچون شعلة آتشی می ماند که هر چه هیزم به آن برسد فروزان تر می شود، و از طرفی همة هوسها پاسخ خود را نمی یابد و نمی تواند بیابد، فشارهای عصبی و هیجانات روحی کم کم زیاد می شود و نتیجة آن در شکل استرس، نگرانی، تفرق حواس، بد اخلاقی و .... ظاهر می شود.

 

ب) سست شدن بنیاد خانواده

مردی که هر روز ده ها زن آرایش کرده و بی حجاب را می بیند و در محیط کار و در مسیر حرکت با آنان مواجه می شود، بویژة هنگامی که لبخند و سخنان صمیمی و دلنشین آنان را می بیند و می شنود، وقتی به خانه می رسد از مشاهدة همسر خود که از زحمات کار روزانه خسته و غبار گرفته است لذت نمی برد. در این صورت کافی است که از تعهد و تقوی هم کم بهره باشد تا همسر خود را با آن بانوان مقایسه کند و در نتیجه از زندگی خود دلسرد گردد و زمینة انحراف و کژ روی و احیانا جدایی فراهم شود. بارها در جراید خوانده یا از اشخاصی شنیده ایم که آقایی با خانمی که در محیط کار یا تحصیل اوست ازدواج کرده و به تقاضای او همسر قبلی خود را طلاق داده است.

 

افزایش طلاق، افزایش تعداد کودکان فراری و خیابانی، کثرت فرزندان نامشروع که ناشی از اختلافات خانوادگی و بی میلی زن و شوهر نسبت به ادامة زندگی است قابل انکار نیست. و بیشتر این موارد ریشه در توجه به زنان و مردان کوچه و خیابان و محل کار دارد.

 

خواهرم!

تو تصور می کنی چرا جوانان امروز کمتر میل به ازدواج دارند؟ در قدیم که محیط عمومی از خودنمایی زنان محفوظ تر بود. شیرین ترین آرزوی جوانان ازدواج بود و در سنین ابتدایی بلوغ، جوانان به سراغ ازدواج می رفتند. اما متاسفانه امروز می بینیم برخی از جوانان زمانی که نشاط و شور دارند به کامجویی از دختران و زنان بی حجاب مشغول اند و زمانی ازدواج می کنند که زن را تنها برای خدمتکاری و خلاصی از اصرار والدین به ازدواج می خواهند و نشاطی برای زندگی ندارند.

 

راستی اگر این همه صحنه های برانگیزاننده و چهره ها و آرایشهای گوناگون را نمی دیدند باز هم چنین بود؟

چه کسی باید خسارت از هم پاشیدگی خانواده ها، دربدری فرزندان، افزایش اضطرابها و فشارهای عصبی و تبعات این وضع را بپردازد؟

 

آیا خانمی که با عدم رعایت پوشش لازم و یا لباسها و زینتها و آرایش‌های مهیج در کوچه و خیابان و محل کار ظاهر می‌شود متوجة آثار عمل خود هست؟ و آیا ممکن است عامدانه چنین کند؟

 

ج) تضعیف فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی در جامعه

خواهرم! از تو می‌پرسم:

در کارگاهی که همه مرد باشند یا همه زن، کارها بهتر و با دقت بیشتر انجام می شود، یا آنجا که دائم توجه مردی معطوف قیافة خانمی آراسته باشد و باالعکس؟

 

آیا در کلاسی که پسر و دختر در فکر ارتباط با یکدیگر و مشاهدة طرز لباس پوشیدن و راه رفتن و حرف زدن یکدیگر هستند بیشتر تحصیل علم و کمال می‌شود یا آنجا که افراد همجنس در یک کلاس هستند و تمام توجه معطوف درس و استاد است؟!

 

بسیار روشن است که اختلاط زن و مرد و عدم رعایت پوشش لازم از سوی برخی زنان و نیز روحیة هوسرانی برخی مردان، ذهن ها را مشغول می‌کند و بازده کار را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، بارها اتفاق افتاده جوانی که با علاقه مشغول فعالیت اقتصادی یا با اشتیاق مشغول تحصیل بوده با مشاهدة زنان و دختران جوانی که بدون پوشش صحیح و با خودنمایی و جلوه فروشی های مسموم در جامعه ظاهر شده اند تحریک شده و به وادی هرزگی و پوچی در غلتیده و درس و کار را رها کرده و سر از زندان یا مراکز فساد و اعتیاد در آورده است. آیا جبران خسارت ضایع شدن عمر این جوانها کار ساده ای است؟ و آیا ضرری که از این ویرانگری‌های فکری و فرهنگی متوجة جامعه می‌شود خسارتی ناچیز و قابل جبران است؟

 

د) افزایش نا امنی و خیانت

سارقان همیشه در پی سرقت و تصاحب اموال دیگران هستند، اما هنگامی که شخصی بی احتیاطی می کند و مثلا درب خودرو خود را باز می گذارد یا درب منزل را نمی بندد و یا طلا، جواهرات و پول خود را در معرض دید قرار می دهد بیشتر در معرض دستبرد قرار می گیرد چرا که سارقان زمینه را برای فعالیت خود مهیا تر می بینند.

همین طور افراد بیمار دل و کسانی که دنبال هوسرانی و کامجویی هستند، وقتی خانمها را می بینند که پوشش لازم را ندارند و یا در مکانهای عمومی با آرایش و لباسهای برانگیزاننده حضور پیدا کرده، بیشتر تحریک می شوند، به او تعرض می کنند و با ایجاد مزاحمتهای مختلف به اذیت و آزار می پردازند تا آنجا که آبرو و حتی جان چنین خانمهایی بارها به دست این گونه افراد به خطر افتاده است.

 

اگر پروندة جانیانی که با عنوانهایی نظیر خفاش شب، گروه عقرب، گروه باغ آلبالو و... محاکمه شده اند را مرور کنی می بینی تقریبا تمام کسانی که به دام اینان افتاده و پس از تحمل آزارهای فراوان جان خود را از دست داده اند، خانمهایی بوده اند که پوشش لازم و خداپسند را نداشته اند. و متاسفانه اینگونه قربانیانِ حوادثِ ناگوار کم نیستند و شک ندارم که اکثر آن قربانیان هرگز نه قصد ایجاد ناامنی در جامعه داشته اند و نه از جان خود سیر شده بودند، بلکه به گمان خود می خواستند با لباس و آرایش مورد علاقة خود در کوچه و خیابان ظاهر شوند. غافل از اینکه این کار چه نتایج تأسف باری به دنبال دارد. تداوم چنین مسائلی باعث افزایش نا امنی و فساد در جامعه و از بین رفتن آسایش فردی و اجتماعی خواهد شد.

 

ه) کم شدن ارزش و احترام زن در خانواده و جامعه

هنگامی که زنان در جامعه خود آرایی و خودنمایی نکنند و زینت و آرایش و دلربایی را به محیط خانواده محدود کرده ویژة همسران خود قرار دهند، هر مردی برای همسر خود ارزش و احترام لازم را قائل است و نعمت زیبایی وسیله ای برای گرمی زندگی و حفظ حرمت همسران می شود. اما زمانی که این کار همگانی شود و هر مردی به راحتی از ده‌ها زن در کوچه و خیابان با نگاه و ارتباط نادرست بهره ببرد، دیگر حرمت جایگاه زنان و نقش اصلی و امتیازات واقعی آنان به فراموشی سپرده خواهد شد و زنان تنها وسیله ای می شوند برای کامجویی مردان. و در چنین شرایطی است که ممکن است مردی در کمال بی انصافی و نمک نشناسی به همسر خود بگوید: «زن هر چه بخواهم در کوچه و خیابان ریخته است»

 

چه زشت است این تعبیر، و چه سنگین است جرم کسانی که سبب می شوند ارزش زن تا این حد پایین بیاید. و از این دردناک تر سوء استفادة برخی پول پرستان و دنیا طلبان از دختران و زنان و تبدیل کردن آنان به کالا و بلکه کمتر از کالاست.

 

چقدر تأسف آور است که می بینیم برای فروش یک مجله و بدست آوردن پول بیشتر، از چاپ عکس یک خانم روی جلد آن استفاده می کنند. و برای جلب مشتری بیشتر، فروشندة خانم در فروشگاه می گذارند و برای افزایش تماشاچیان یک فیلم کسانی را که حاضرند خودنمایی بیشتر کنند به کار می گیرند. آیا این استفاده ابزاری از زن توهین به مقام زن نیست؟ و آیا زنانی که خود را از نگاه دیگران حفظ نمی کنند باعث این بی حرمتی ها نسبت به خود و دیگر زنان نشده اند؟ آیا اگر زنان جز با رعایت پوشش و وقار لازم حاضر به حضور در اجتماع نباشند و از عشوه گری و برخوردهای سبکسرانه و وسوسه انگیز پرهیز کنند و اجازة استفادة ابزاری از خود را به دیگران ندهند؛ باز هم این رویدادهای تلخ تکرار می شود؟

«به نقل از کتاب نامه ای به خواهرم»
طبقه بندی: پاسخ به سوالات و شبهات حجاب،
برچسب ها: حجاب، پوشش و حجاب، حجاب و عفاف، حجاب در اسلام، پوشش در اسلام، پوشش و حجاب در اسلام، فلسفه حجاب، حجاب و عفاف در اسلام، پاسخ به سوالات حجاب، پاسخ به شبهات حجاب، مساله حجاب، مسائل مربوط به حجاب، پیام حجاب، پوشش اسلامی، حجاب اسلامی، شهید مطهری، نامه ای به خواهرم، حجت الاسلام مهدی عدالتیان، مقام زن، ارزش زن، اجتماع، وسوسه انگیز، سوء استفاده از دختران، کالاهای جنسی، خانواده، همسر، آرایش تحریک کننده، هوسرانی و کامجویی، مراکز فساد و اعتیاد، عقرب، فعالیتهای اقتصادی، ازدواج، خودنمایی زنان، کامجویی از دختران و زنان، طلاق، فرزندان نامشروع، اسلام، پوشش نامناسب زنان، لذتهای جنسی، خفاش شب، وسوسه شیطان، نگاه های آلوده، اختلافات خانوادگی، عشوه گری دختران، کامجویی مردان، اختلاط زن و مرد، آپدیت آنتی ویروس نود 32،
دنبالک ها: حجت الاسلام عدالتیان،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات