عاشقانه.عشقولانه.عشق.رویایی

آنچه كه خانمها به آن نیاز دارند (قسمت دوم)

«خانواده موفق 7»

دکتر شاهین فرهنگ

شنیده شدن

خانمها از آقایان اطلاعات دقیق و واضح می خواهند و متاسفانه آقایان دائم اطلاعات مبهم می دهند، و این خانمها را به شدت به هم می ریزد.

 گاهی خانمها می خواهند با شما حرف بزنند، فقط برای رهایی از تنش. از شما نظر نمی خواهند، ایده نمی خواهند. در این مواقع فقط باید خانمتان را در آغوش بكشید و به او بگویید «عزیزم دركت می كنم، می دانم چقدرسخت است» هیچ چیزی هم نبایدبگویید،فقط بشنوید،واگرموقع شنیدن او را نوازش كنید به شما قول می دهم طوفان به سرعت می خوابد. همه چیز آرام می شود.

متاسفانه آقایان فقط دوست دارند حرف بزنند وحرف بزنند. عزیزان من، خانمها می خواهند شنیده بشوند، نه اینكه شما برای آنها كلاس وسمینار بگذارید. بگو چگونه به اوگوش كنم، نه اینكه چه بگویم تا در دل او نفوذ كنم.

ما باید هنر خوب شنیدن را یاد بگیریم.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

برنامه ریزی

خانمها عاشق نظم و ترتیب و برنامه ریزی و حساب و كتاب هستند، خانمها هستند كه دائم به آقایان می گویند بیایم برنامه بریزیم، و آقایان معمولاعكس عمل می كنند. آقایان حالا شما نقش را عوض كنید و شما برنامه ریزی كنید.

آقایان معتقد هستند كه خانمها هیچ وقت راضی نمی شوند. ولی خانمها اتفاقا به سادگی راضی می شوند، این تهمتِ ناروایی است كه آقایان به خانمها زده اند. یك ذره محبت بكن آنوقت می بینید كه چكار می كنند.

عشق

برای همة زنان عالم عشق اولین اولویت است. اصلا خانمها اینگونه آفریده شده اند تا عشق ورزی كنند، لازم نیست چیزی را به آنها یاد بدهید، زنها ذاتا عاشق اند. خانمها دائم در اتاق عشق اند.

آقای محترم، اگر خانمتان آمد دستتان را گرفت و گفت عزیزم بیا برویم تو اتاق عشق، (یا شما آمادة رفتن به اتاق عشق هستید یا نیستید) اگر هستید، بدوید؛ اگر نیستید بگویید «عزیزم من پنج دقیقة دیگر توی اتاق عشق ام. فعلا می خواهم بروم توی اتاق مطالعه» اگر از زیرش در بروید ضربة عاطفی بسیار سختی را به خانمتان وارد كرده اید. خانمها برای عشق خودشان را قربانی می كنند. و متاسفانه آقایان این راهیچ وقت نمی فهمند.خانمها به خاطرعشق عصبانی می شوند، پژمرده و افسرده می شوند، و آقایان این را نمی فهمند. اگر زنی از عشق محروم باشد، همة آن زندگی زیر سوال است. شما باید هر لحظه منتظر از هم پاشیدگی آن زندگی باشید.

 خانم نیاز به نوازش دارد، نیاز به توجه جسمانی دارد كه عشق تو به او اثبات بشود، عشق كلامی كافی نیست.

آقایان، عشق بازی میدان مسابقه نیست، بعضی ها فكر می كنند مسابقه است (هر چه زودتر، اول می شوید) آقایان فكر می كنند در همه چیز باید اول بشوند. من جمله در روابط عاشقانه، پنج دقیقه می خواهند سر و ته رابطة عاشقانه شان را هم بیاورند، در مسابقة عشق بازی، برنده كسی است كه آخر است. بعد از هر رابطة جنسی، تازه اول صحبت، نوازش، رابطة كلامی، و اول كار است.

 شب، هنگام خواب همسرت را بغل كن، ببوسش، « عزیزم خوابهای خوب ببینی، عزیزم چقدر خوبِ است كه پیش تو ام» صبح كه از خواب بیدار می شوید، اول همسرتان را ببوسید «عزیزم یك روز خوب را برایت آرزو می كنم، عزیزم خیلی دوست دارم» تا شب اثر این عشق را در زندگی تان ببینید. تا شب نشانة آن عشق را با خودتان همراه داشته باشید.

احترام

خانمها نیاز به احترام دارند، به خدا گولتان زده اند كه با گفتن «تو» صمیمیت بیشتر می شود. به شما بگویم كه گفتن «تو» ابتدای جادة بی احترامی به یكدیگر است. دوستان عزیز از همین لحظه تصمیم بگیرید كه فضای احترام را به خانواده تان وارد كند. با همدیگر قشنگ و زیبا صحبت كنید. به هم القاب زیبا بدهید. چه اشكالی دارد كه به همسرتان بگویید«شما»، بچه ها یاد بگیرند بگویند «شما».

سریالهای تلوزیونی را نبینید، در بسیاری از آنها آدمها در فضای وحشیانه و بی احترامانه با همدیگر صحبت می كنند.

آقای عزیز، جوری خانمت را صدا بزن كه انگار مال تو است، «همسرم» ، «دستة گلم» ، «عزیز دلم» ، «مهربانم»، «خانمم» ، «خوشكلم»

پیامبر به همسرشان می گفتند« همیرای من» ، «میوة دلم»، «گل بابا».

 با ادب با هم صحبت كنیم. تلوزیونها را خاموش كنیم، تا با هم چهره به چهره بشویم. تا فضای احترام در خانواده های ما وارد بشود.

وقتی صبح تا شب توی خانه نیستید و وقتی هم هستید پای تلوزیون اید دیگر كسی به یكدیگر عاشقانه نگاه نمی كند. وقتی دارید شام می خورید و همزمان به سریال نگاه می كنید دیگر كسی حواسش نیست كه دارد چی می خورد و دیگری چی می خورد، كسی به كسی تعارف نمی كند. كسی برای كسی غذا نمی كشد، كسی خوشحال نمی شود كه چقدر این غذا زیبا تزئین شده، كسی مزة غذا را درست متوجه نمی شود، كه چقدر لذیذ است. تلوزیونها را خاموش كنید تا كمی به هم نزدیك بشوید.

قوت قلب

آقایان، خانمها از شما قوت قلب می خواهند. «عزیزم تا من را داری نگران نباش» ، «مادر خوبم همیشه كنارت ام»، « دختر گلم بابا پشت ات است، نگران نباش»

ولی ما چه می كنیم؟ ما دائم دل خانمها را خالی می كنیم. حتا به شوخی، و این غلط است، گفتیم ضمیر ناخودآگاه فرق شوخی و جدی را نمی فهمد.

 آقایان، خانمها می خواهند برای وقت آنها، برای انرژی آنها ارزش قائل بشوید، فقط شما نیستید كه كار دارید، فقط شما نیستید كه علاقه مندی های شخصی دارید، فقط شما نیستید كه دوست دارید بنشینید جلوی تلوزیون و برنامة مورد علاقه تان را ببینید، آنها هم دوست دارند.

دقت كرده اید كه شما پای تلوزیون هستید و او توی آشپزخانه دارد كار می كند، دقت كرده اید كه روز جمعه است و شما دراز كشیده اید و دارید استراحت می كنید و اودارد جارو می كند و لباس می شوید. آنها هم دوست دارند استراحت كنند. پس آنها را ببینید و برای استراحت كردن با آنها سهیم بشوید. بعضی از كارهای خانه را شما انجام بدهید چه اشكالی دارد.

آقایان، خانمها به مرد مقتدر نیاز دارند، اقتدار از نظر یك خانم، این است كه مسئولیت پذیر و متعهد باشید، هر چه شما در زندگی مسئولیتهای بیشتری را بپذیرید و تعهد بیشتری به زن و بچه تان نشان بدهید از نظر همسرتان مرد مقتدر تری هستید و او بیشتر به تو دل می بندد. بیشتر در زندگی با شما همراه و همسو می شود.

آقایان، خانمها همیشه سعی می كنند تا جاهای خالی را پر كنند. اگر روی میز خالی باشد خانم سعی می كند با یك گل، آن جای خالی را پر بكند. اگر در خانه سكوت برقرار باشد، خانم با شروع به حرف، تلاش می كند تا آن سكوت را بشكند، این خلاء را پر بكند و همه با هم صحبت كنند، وقتی تعطیلات در راه است و قرار است دو روز را بی كار باشیم، خانم سعی می كند برای آن دو روز برنامه بریزد و آن خلاء را پر بكند، خانمها دوست دارند جاهای خالی را پر بكنند، اصلا با دیدن جاهای خالی، خلاقیت خانمها تحریك می شود، دوست دارند هر طوری كه شده خلاقانه آن فضا را پر بكنند.

 و چه بهتر كه شما این كار را بكنید. هیچ خانمی انتظار ندارد كه شوهرش چنین كارهایی را بكند ولی اگر كردید، شگفت زده می شوند كه شما چطوری جاهای خالی را دیدید.

مدیریت زمان

آقایان، خانمها بسیار بسیار بسیار بر مدیریت زمان تسلط دارند، زمان از دست من و شمای مرد می گریزد، خانمها روی لحظه هایش حساب می كنند  .دوست من ، چرا كاری را كه نمی توانی بكنی ، قول آنرا می دهی؟ شما  یك  چیزی  می گویید(قولی می دهید) كه خانم را آرام بكنید ولی یادتان باشد كه او این موضوع را دقیق به خاطر می سپارد.

اگر جایی رفتی و قول دادی فلان موقع برگردی و دیر شد، حتما به همسرت زنگ بزن و بگو كه دیرتر می آیی. چون خانمها به زمان مسلط هستند به مناسبتها بسیار اهمیت می دهند.

آقایان، مناسبتهای خاص را در تقویمهای خود بنویسید و تند تند آنها را چك كنید. و بدانید كه خیلی وقتها شما از این موضوع عبور می كنید و می بینید دو هفته ای است كه خانم بد اخلاق است، و علت آن فراموش كردن تاریخ تولد همسرتان بوده. این مناسبتها برای خانمها بسیار مهم و حساس هستند، لطفا مناسبتهایی مثل تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و... را به خاطر بسپارید.

امنیت

خانمها نیاز به امنیت دارند، اگر از آنها دائم انتقاد كنید احساس نا امنی می كنند؛ به آنها اطمینان بدهید، مهر و محبت و احساس گرمتان را بدهید؛ هیچ وقت نگویید كه آن خانم خودش باید بفهمد كه چرا من رفتارم سرد است؛  من آنقدر به این رفتار سردم ادامه می دهم تا او متوجه بشود، این كار را نكنید چون خانمها را متلاشی می كند.

نیازهای دیگر

آقایان، خانمها به جزئیات رفتاری شما به شدت دقت می كنند. هیچ وقت به تنهایی و قبل از همسرتان شروع به خوردن غذا نكنید.

آقایان، یك وقتهایی خانمها یك چیزهایی می گویند، برای جلب توجه من و شما. خودش را به مریضی می زند تا شما قربان صدقه اش بروید.

آقایان می دانید ما چه زمانی اعصاب خانمها را خورد می كنیم؟ وقتی با خانمها حرف نمی زنیم. وقتی مبهم هستیم، وقتی به خانمها توجه نمی كنیم، وقتی دائم از خانمها انتقاد می كنیم، وقتی فراموش كاریم، مخصوصا نسبت به مناسبتهای كه مستقیم به آن خانم مربوط است. وقتی به خانمها نمی گوییم كه در درون ما چه می گذرد، وقتی رفتارمان به خانمها سرد است. وقتی به خانمها گوش نمی كنیم، وقتی از نیازهای خانمها غافل می شویم، وقتی دائم تو خودمان هستیم، و وقتی كه خدای نكرده خانمها حس كنند كه پای زن دومی هم در كار است.

همة این چیزهایی كه گفته شد، هم خانمها به آن نیاز دارند و هم آقایان؛ گرچه موارد نادری هست كه فقط مخصوص خانمها و یا آقایان است.(مثلا اختلال هورمونی فقط مال خانمها است، غار تنهایی فقط مال آقایان است)

 علت اینكه ما اینها را از هم تفكیك كردیم این است كه نیاز آقایان به آن موارد بیشتر است و نیاز خانمها به این موارد.

دوستان چیزهایی كه تا الان گفتم برای این است كه بروید با آنها پیچهای زندگی تان را سفت كنید.
طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، آنچه که خانمها به آن نیاز دارند، شنیده شدن، برنامه ریزی، آغوش، تنش در محیط خانواده، عاشق، نظم و ترتیب خانمها، حساب و کتاب، محبت، تهمت، سادگی، عشق، عالم عشق، عشق اولویت اول خانمها، عشق مرزی، اتاق عشق، ضربه عاطفی، نیاز خانمها به نوازش، عشق بازی، رابطه عاشقانه، عشق کلامی، توجه جسمانی به همسر، اثبات عشق، رابطه جنسی، رابطه کلامی، خواب همسر، بوسیدن، بوسه، عشق در زندگی، بوسیدن همسر، احترام در خانواده، سریالهای تلوزیونی، عاشقانه، نیاز خانمها به قوت قلب، دختر گلم، ضمیرناخودآگاه، علاقه مندیهای شخصی، اقتدار، مسئولیت پذیری مردان، مرد مقتدر، سکوت، همسران متعهد، گل، خلاقیت خانمها، مدیریت زمان در خانمها، مناسبتهای زندگی، تاریخ ازدواج، نیاز خانمها به امنیت، از خانمها انتقاد نکنید، مهر و محبت، زن دوم، قربان صدقه رفتن،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات