تاریخ : شنبه 7 بهمن 1391 | 01:45 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

زندگی نامه
حضرت علامه محمدحسین طباطبائی (رحمه الله علیه (
مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایى(ره) در شرح حال خود می فرماید:

من در خاندان علمى در شهر تبریزكه از زمانهاى دور شهرت علمى پیدا كرده متولد شدم، در پنج سالگى مادرم را و در نه سالگى پدرم را از دست دادم، واز همان كودكى درد یتیم بودن را احساس نمودم ولى خداوند متعال بر ما منت نهاد و زندگى را از نظر مادى بر ما آسان نمود، وصى پدرم به منظور عمل به وصیت آن مرحوم از من و برادر كوچكترم مواظبت می كرد و با اخلاقى نیكو و اسلامى از ما نگهدارى مى كرد با اینكه همسرش از ما بچه هاى كوچك مراقبت مى كرد خادمى را نیز به این منظور استخدام كرد.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

مدتى از عمرمان كه گذشت به مدرسه راه یافتیم و زیر نظر معلم خصوصى كه هر روز به منزل ما مى آمد به آموختن زبان فارسى و آداب آن و درسهاى دیگر ابتدایى پرداختیم و پس از شش سال از آن درسها فارغ شدیم. در آن زمان براى درسهاى ابتدایى برنامه مشخصى وجود نداشت بلكه هنگام ورود دانش آموز به مدرسه برنامه اى به صورت مقطعى تهیه مى شد و هر كسى بر حسب ذوق و استعداد خود تعلیم مى دید. من درس قرآن كریم (كه پیش از هر چیز آموزش داده مى شد) و «گلستان » و«بوستان »، سعدى شیرازى،«نصاب الصبیان »، «انوار سهیلى »، «اخلاق مصور»، «تاریخ معجم »، «منشئات امیرنظام » و «ارشادالحساب » رابه پایان بردیم.

 

اینگونه بود كه بخش اول تحصیلات من به پایان رسید. سپس به فرا گرفتن علوم دینى و زبان عربى پرداختیم و بعد از هفت سال متنهاى آموزشى را كه آن زمان در حوزه علمیه مرسوم بود فرا گرفتیم، در طى این مدت،

در علم صرف و اشتقاق كتابهاى:

«امثلة »، «صرف میر» و «تصریف »

درنحو كتابهاى:

«العوامل فی النحو»، «انموذج »، «صمدیة »، «الفیة ابن مالك » همراه با « شرح سیوطى » و كتاب «نحو جامى» «مغنی اللبیب » ابن هشام،

در معانى و بیان:

كتاب «المطول » تفتازانى،

در فقه:

«الروضة البهیة » معروف به شرح لمعه شهید ثانى، «مكاسب » شیخ انصارى،

در اصول فقه:

كتابهاى «المعالم فی اصول الفقه » شیخ زین ،«قوانین الاصول » میرزاى قمى، «رسائل» شیخ انصارى، «كفایة الاصول » آیت الله آخوند خراسانى،

در منطق:

كتابهاى «الكبرى فی المنطق »، «الحاشیة »، «شرح الشمسیة »،

در فلسفه:

«الاشارات و التنبیهات » ابن سینا، در كلام:«كشف المراد» خواجه نصیرالدین را خواندم و این گونه بود كه متنهاى درس غیر از فلسفه متعالیه و عرفان را به اتمام رساندم.

 

براى تكمیل درسهاى اسلامى خود به نجف اشرف مشرف شدم و در درس استاد آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانى حضور پیدا كردم. همچنین به مدت شش سال متوالى خارج اصول فقه را خواندم، در طى این مدت درسهاى عالى فقه شیعى را نزد استادمان آیت الله نائینى تحصیل كردم و نزد آن بزرگوار دوره كامل خارج اصول فقه را نیز به مدت هشت سال نزد آن بزرگوار به پایان بردم، و در كلیات علم رجال نزد مرحوم آیت الله حجت كوهكمرى درس خواندم.

 

استاد من در فلسفه اسلامى، حكیم اسلامى سید حسین بادكوبه اى بود كه نزد آن حضرت كتابهاى منظومه سبزوارى، اسفار و مشاعر سبزوارى، اسفار و مشاعر ملاصدرا، شفاء ابن سینا، كتاب اثولجیاى ارسطو، تمهید القواعدابن تركه و اخلاق ابن مسكویه را خواندم.

 

استاد بادكوبه اى ضمن ابراز علاقه وافر به بنده خود بر درسهایم اشراف كامل داشت و سعى مى نمود كه ریشه هاى تربیت را در اعماق وجود من مستحكم سازد و همواره مرا به مدارج اندیشه و راههاى استدلال راهنمایى مى فرمود، تااینكه در طرز تفكر خود بر آن روش خو گرفتم سپس به من فرمود تا در درس استاد هیئت و نجوم سید ابوالقاسم خوانسارى حاضر شوم. من نیز نزد او دوره كامل ریاضیات عالى و علم هندسه در هر دو بخش: هندسه فضائى و هندسه مسطحه و جبر استدلالى (جبر گزاره) را خواندم.

 

سپس به علت نابسامانى وضع اقتصادى به ناچار به وطن خود بازگشته و در شهر تبریز زادگاه خود منزل گزیدم، درآنجا بیش از ده سال اقامت كردم و در واقع آن روزها روزهاى سیاهى در زندگى من بود زیرا به علت نیاز شدید مادى كه براى گذراندن زندگى داشتیم از تفكر و درس دور گشته و به كشاورزى مشغول شدم، زمانى كه در آنجا بودم احساس مى كردم كه عمرم تلف مى شود فقر و تهیدستى روح مرا تیره و تار نموده و ابرهاى درد و رنج بر روى من سایه مى گستراندند، چرا كه از درس و تفكر دور بودم، تا اینكه دیده خود را بر وضع زندگیمان بستم و شهر تبریز را به مقصدشهر مقدس قم ترك گفتم.

 

هنگامى كه به این شهر وارد شدم احساس كردم از آن زندان رنج و درد رهایى یافتم، و خداى منان را شاكرم كه دعاى مرا اجابت نمود و در راه علم و آماده سازى رجال دین و تربیت نسل صالح براى خدمت به اسلام و شریعت محمدى صلى الله علیه و آله، توفیق را نصیب من ساخت، و تاكنون روزگارم در این شهر مقدس كه حرم رسول الله است، سپرى شده است.

 

البته، براى هر كس در طول زندگى به مقتضاى شرایط روزهاى تلخ و شیرینى وجود دارد، به خصوص براى من از این جهت كه مدتى از عمر خود را با یتیمى و دورى از دوستان خود گذراندم و باتمام وجود درد یتیمى را لمس كردم و با حوادث دردناكى در طول زندگى خود روبرو شدم ولى خداوند منان مرا از یادنبرده، لحظه اى به خود وا نگذاشت. و همواره با نفحات قدسى اش مرا در لغزشگاه هاى خطرناك یارى كرده است واحساس مى كنم كه گوئى قدرتى پنهانى مرا به خود جذب نموده و تمام موانع را از سر راه من برداشته است.

 

هنگامى كه كودك بودم درس صرف و نحو را مى آموختم، هیچ رغبتى در خود براى ادامه درس و تحصیل نمى یافتم، چهار سال گذشت و من نمى فهمیدم كه چه بخوانم، ولى بناگاه آرامش در وجودم پدید آمد كه گوئى انسان دیروزى نیستم، و در راه علم و اندیشه با جدیت و درك كامل پیش مى رفتم، و از آن روز بحمد الله تا آخر روزهاى درس كه در حدود هفده سال به طول انجامید در راه طلب علم و دانش هیچگونه سستى برایم پیش نیامد و تمام رخدادها ولذتها و مرارتهاى زندگى به فراموشى سپرده، و از همه چیز و همه كس بریدم مگر اهل علم و اصحاب فضیلت، و برنیازهاى روزمره اولیه اكتفا كرده و خود را وقف درس و تعلیم و نشر معارف دینى و تربیت طلاب نمودم.

 

بارها شب را تا به هنگام صبح مشغول مطالعه بودم و به خصوص در دو فصل بهار و پاییز، و چه بسیار معضلات علمى كه در طى مطالعه براى من حل شده است و درس فردا را قبل از اینكه روزش فرا برسد خود مى خواندم تا هنگام رویاروى با استاد هیچ مشكلى براى من باقى نماند.

تالیفات
كتابهایى كه در نجف تالیف كردم

1. رسالة فی البرهان

2. رسالة فی المغالطة

3. رسالة فی الافعال

4. رسالة فی التركیب

5. رسالة فی الاعتباریات (الافكار التی یخلقها الانسان)

6. رسالة فی النبوة منامات الانسان

كتابهایى كه در تبریز تالیف كردم

1. رسالة فی اثبات الذات

2. رسالة فی الصفات

3. رسالة فی الافعال

4. رسالة فی الوسائط بین الله و الانسان

5. رسالة فی الدنیا

6. رسالة فی بعدالدنیا

7. رسالة فی الولایة

8. رسالة فی النبوة این رساله ها در مقایسه بین عقل و نقل است.

9. رسالة فی انساب السادات الطباطبائیین فی آذربایجان

كتابهائى كه در قم تالیف نمودم:

1 المیزان فی تفسیر القرآن، در بیست جلد به زبان عربى است و نیز به زبان فارسى ترجمه شده و از آن 37 جلدمنتشر شده است، این تفسیر، قرآن را با خود قرآن تفسیر مى كند كه نور هدایت است، چرا براى خود هدایت نباشد؟

2 اصول فلسفه و روش رئالیسم در 5 جلد، ولى 4 جلد تاكنون چاپ شده است.

3 تعلیقة على كفایة الاصول

4 تعلیقة على كتاب الاسفار تالیف ملاصدراى شیرازى

5 وحى یا شعور مرموز

6 رساله اى در حكومت اسلامى به زبانهاى فارسى، عربى و آلمانى

7 گفتگو با پروفسور كربن درباره شیعه سال 1338 ه.

8 گفتگو با پروفسور كربن سال 39 40 درباره نقش تشیع در جهان امروز

9 رسالة فی الاعجاز

10 علی و الفلسفة الالهیة، به زبان فارسى نیز با عنوان على و فلسفه الهى ترجمه شده است.

11 شیعه در اسلام

12 قرآن در اسلام

13 تمام سخنانى كه در تعریف شیعه بر «كنت موركان » استاد دانشگاه هاروارد آمریكا القا كردم.

14 سنن النبی صلى الله علیه و آله كه محمد هادى فقهى آن را در 400 صفحه به زبان فارسى ترجمه كرده است.

منبع: وبلاگ علامه حسن زاده آملی
طبقه بندی: آشنایی با شخصیتهای برجستة اسلام و ایران،
برچسب ها: زندگی نامه علامه محمد حسین طباطبایی، شرح حال زندگی علامه محمد حسین طباطبایی، شهر تبریز، اخلاق نیکو، اخلاق اسلامی، کودکی، یتیمی، گلستان سعدی، بوستان سعدی، انوار سهیلی، اخلاق مصور، منشأت امیرنظام، ارشاد الحساب، سعدی شیرازی، حوزه علمیه، صرف میر، شرح سیوطی، ابن هشام، نحو جامی، شرح لمعه، مکاسب شیخ انصاری، میرزای قمی، رسائل شیخ انصاری، کفایه الاصول، آیت الله آخوند خراسانی، نجف اشرف، کشف المراد، خواجه نصیرالدین طوسی، فلسفه متعالیه، عرفان، شرح الشمسیه، الکبری فی منطق، الاشارات والتنبیهات، آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی، اسفار ملاصدرا، شفاء ابن سینا، علم رجال، آیت الله کوهکمری، فلسفه اسلامی، سید حسین بادکوبه ای، منظومه سبزواری، اثولجیای ارسطو، تمهید القواعد ابن ترکه، اخلاق ابن مسکویه، هیئت، نجوم، سید ابوالقاسم خوانساری، جبر استدلالی، علم هندسه، هندسه فضایی، راههای استدلال، شهر مقدس قم، کشاورزی، زندگی، نابسامانی وضع اقتصادی، خدمت به اسلام، شریعت محمدی، نسل صالح، فقر و تهیدستی، حرم رسول الله (ص)، طلب علم و دانش، فصل بهار، فصل پاییز، مطالعه، راه علم و اندیشه، لغزشگاه های خطرناک، رساله فی الولایه، تالیفات علامه محمد حسین طباطبایی، دانشگاه هاروارد آمریکا، سنن النبی، علی و فلسفه الهی، شیعه در اسلام، قرآن در اسلام، تفسیر المیزان، رساله فی الاعجاز، گفتگو با پرفسور کوربن، رساله حکومت اسلامی، نور هدایت، اصول فلسفه و روش رئالیسم،
دنبالک ها: وبلاگ آیت الله حسن زاده آملی،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات