تاریخ : سه شنبه 28 مهر 1394 | 01:48 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : یکشنبه 26 مهر 1394 | 12:06 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : پنجشنبه 23 مهر 1394 | 12:12 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : دوشنبه 20 مهر 1394 | 11:05 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : شنبه 18 مهر 1394 | 10:52 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 | 11:35 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : چهارشنبه 15 مهر 1394 | 03:31 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : دوشنبه 13 مهر 1394 | 04:31 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : شنبه 11 مهر 1394 | 12:47 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : پنجشنبه 9 مهر 1394 | 07:01 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

تصاویر دومین

«بازسازی واقعة غدیر در اصفهان»

مکان: اصفهان حدفاصل پلهای وحید و مارنان بستر زاینده رود

«مشاهدة تصاویر»

 
طبقه بندی: امام علی (ع)،

تاریخ : چهارشنبه 8 مهر 1394 | 01:23 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : دوشنبه 6 مهر 1394 | 07:17 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : جمعه 3 مهر 1394 | 06:50 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : جمعه 3 مهر 1394 | 06:38 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : چهارشنبه 1 مهر 1394 | 12:04 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی