تاریخ : چهارشنبه 13 شهریور 1392 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

      

خانواده موفق (قسمت 12)

دکتر شاهین فرهنگ

( قسمت دوازدهم از دوره خانواده موفق جا مانده بود که اکنون اضافه می گردد)

ویژگیهای چهار گانةآدمها

آدمها از نظر ادراكی و از نظر درك محیط پیرامون و از نظر ارتباط با دیگران به چهار گروه تقسیم می شوند. وقتی ما می خواهیم با دیگران ارتباط برقرار بكنیم(با همسر، پسر، دختر و...) اینكه چقدر همدیگر را درك كنیم بستگی دارد كه در كدام یك از این چهار گروه باشیم.

آدمها یا لمسی هستند یا بصری یا سمعی و یا جنبشی. نحوة برخورد با این گروه ها بسیار مهم است.

                   مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، همسر، شناخت ویژگی های بصری ها، شناخت ویژگی های جنبشی ها، شناخت ویژگی های لمسی ها، شناخت ویژگی های سمعی ها، زبان بدن،

تاریخ : پنجشنبه 26 بهمن 1391 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

سخن آخر

خانواده موفق 15

دکتر شاهین فرهنگ

یك روز یك آقایی خیلی دیر وقت آمد خانه، كوچولوی سه، چهار ساله ای بابایش را كه دید گفت: «سلام بابا.»

گفت: «سلام هنوز نخوابیدی؟»

گفت: « نه بابا منتظر بودم بیایی تا یك سوالی ازت بكنم.»

گفت: «بگو پسرم.»

«بابا هر ساعتی كه توی اداره كار می كنی چقدر بهت می دهند.»

گفت: «هزار تومان.»

«هزار تومان، بابا می شود هزار تومان به من بدهی؟»

پدر خیلی عصبانی شد. گفت:

« پس سوالت واسة این بود كه از من پول بگیری؟ ای بی چشم و رو برو توی اتاقت.»

بچه كوچولوی سه چهار ساله گفت:« چشم پدر»

رفت توی اتاق و بلند بلند شروع كرد به گریه كردن.

دل بابا سوخت. از رفتارش پشیمان شد. رفت توی اتاق، پسرش كز كرده بود یك گوشه ای، بغض گلویش را گرفته و قطره های اشك صورتش را پوشانده.

گفت: «بابا جان ناراحت نشو، این هزار تومان. ولی خوب خرجش كنی ها.»

پسر پول را كه گرفت چشمانش برق زد، دست كرد زیر بالشش یك تعدادی اسكناس مچاله شده (پنجاه تومانی و صد تومانی و دویست تومانی) كشید بیرون.

گفت: «بابا این هم هزار تومان. حالا شد دو هزار تومان. بابا این دو هزار تومان را بگیر و فردا دو ساعت زودتر بیا خانه. بابایی، من دلم برایت تنگ می شود، بابایی دوست دارم با تو شام بخورم. مامان آنقدر منتظرت می نشیند تا با هم شام بخوریم.»

دوست من، اولویت اول در زندگی برای مردها خانواده است.  یك جوری زندگی كنیم كه اگر بچه هایمان كلمه های قشنگ را شنیدند «مهربانی، صداقت،عدالت،» اولین كسی كه به ذهنشان بیاید كه این كلمات را معنی كنند خانواده باشد.

«پایان»
طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)، داستانک،
برچسب ها: دوره خانواده موفق استاد شاهین فرهنگ، دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، مهربانی، اولویت اول در زندگی، دوست داشتن، سلام، منتظر،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

تاریخ : چهارشنبه 25 بهمن 1391 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

      

رسالت خانوادگی

خانواده موفق 14

دکتر شاهین فرهنگ

من و شما باید یاد بگیریم قوانینی را برای زندگی  مان تعیین و تبیین بكنیم. رسالتی را برای خانوادة خود تعیین بكنیم و آن را مكتوب بكنیم.

در خانواده، اعضاء خانواده هر كدام تمایل به چیزی دارند. به اعضای خانواده بگویید از الان تا دو هفتة دیگر همه مان برویم فكر كنیم و انتظارات خودمان را بنویسیم.

دور هم جمع می شویم. یك نفر مسئول نوشتن می شود. از نفر اول شروع می كنیم. «تو دوست داری در این خانه چه اتفاقاتی بیفتد؟ انتظار تو از اعضای خانواده چیست؟» و او می گوید «من دوست دارم كسی در این خانه شخصیت كسی را خرد نكند. من دوست دارم ما توی این خانه به همدیگر احترام بگذاریم. من دوست دارم توی این خانه، ما برای هم وقت بگذاریم.»

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، صله رحم، ارتباط با قوم و خویش، دوستی، امام صادق (ع)، حضرت عیسی (ع)، یاد خدا،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

تاریخ : دوشنبه 23 بهمن 1391 | 03:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

زن و شوهر آیینة یكدیگر

«خانواده موفق 13»

دکتر شاهین فرهنگ

«المومن مرات المومن»

«مومن آیینة مومن است.»

بیایید برای همدیگر همچون آیینه باشیم. اگر ما در خانه آیینة هم باشیم آنقدر زندگی ها شیرین می شود.

ویژگی های آیینه:

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، المومن مرات المومن، مومن آینه مومن است، زندگی، قشنگی ها و زشتی ها، تذکر و تشویق، توهین و جسارت،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن 1391 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«اطاعت زن از شوهر»

«خانواده موفق 11»

دکتر شاهین فرهنگ

در قرآن آمده كه «الرجال قوامون علی النساء»

آنهایی كه قرآن را بگونه ای كه به نفع آنها است ترجمه كرده اند، نه آنچه كه خدا گفته است. جوری این آیه را معنی كرده اند كه می گوید مردها رئیس هستند.

اگر به تاكستان رفته باشید در كنار هردرخت انگور چوبی می زنند كه این درخت به آن تكیه كند و خودش را بالا بكشد، این چوب باعث می شود تا انگور رشد كند، حالا سوال می كنم چوب مهم است یا انگور؟ چوب در اینجا تفیلی است، چوب را گذاشته اند تا انگور رشد كند.

كلمة «قوام» در زبان عرب به چوبی گفته می شود كه كنار درخت انگور می زنند. اسم این چوب در عربی قوام است.

«الرجال قوامون علی النساء» یعنی: مردها باید تكیه گاهی باشند كه زنها با آن رشد كنند. خیال نكنید كه خدا گفته است كه مردها رئیس اند. خدا به زنها بها داده است نه اینكه بهایشان را كم كرده است.

این تكیه گاه در زمینه های مختلف است. تكیه گاه مالی. موظف هستی بروی پول در بیاوری خرج زن و بچه ات كنی. وظیفه ات است، می خواستی زن نگیری.و...

و اما، یك عده ای با هم می روند تا كوهنردی كنند. بالاخره یك نفر انتخاب می شود به عنوان مسئول آن تیم. و آن مسئول است كه بقیه را به قله برساند. اگر كسی در این سعود سقوط بكند یقة كی را می گیرند؟ اگرتیم نتواند سعود بكند، چه كسی را مورد شماتت قرار می دهند؟ مسئول گروه را. شما فكر می كنید مسئولیت افتخار است؟این مسئولیت تماما خطر و ریسك است.

و نقش مرد در زندگی این است. تماما مسئولیت. نه ریاست. مسئولیتی كه در قیامت برای دانه دانة آن بایدجواب بدهند.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، عشق، تماس بدنی با بچه، برق عشق، نگاه عاشقانه به فرزند، دوست داشتن فرزندان، پدر و مادر، اعتماد به فرزند، محرومیت از عشق، در آغوش گرفتن فرزندان، بوسیدن فرزندان، تماس لمسی با فرزند، بغل کردن، استعداد فرزندان، مسئولیت پذیری فرزندان، عشق بازی، صمیمیت، تواضع، یک کلاغ چهل کلاغ، بدگویی، خانواده، آرامش، حساب بانکی، سادگی، زندگی، آزردگی، خشونتهای کلامی، خشونتهای رفتاری، حرمت شکنی در خانواده، بی ادبی، بی احترامی، احساس آزردگی، جاذبه های جنسی، بی مهری، زن سالاری، پرخاشگری در محیط خانواده، بوسیدن همسر،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

تاریخ : سه شنبه 17 بهمن 1391 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

   

 عوامل ایجاد کننده تنش در محیط خانواده

«خانواده موفق 10»

دکتر شاهین فرهنگ

دوستان عزیز دو جای لغزنده وجود دارد كه می تواند زمینة خطا برای من و شما باشد: اول: درخلوت، دوم: شدت و سوم: كثرت. مواظب این سه جا باشید. چه زن و چه مرد.

خلوت:

خیلی از خطاهایی كه بین خانمها و آقایان بوجود آمده است در خلوت بوده است. پس لطفا مراقب خلوت خودتان باشید. یوسف خود، از خلوت فرار كرد.

شدت:

مخصوصا شما خانمهای محترم، آقایان را در شدت قرار ندهید. نگویید باید برای من فلان چیز را بخری، یا باید برویم فلان جا، باید این كار را بكنی. وقتی كه این باید و شدتها بوجود آمد، احتمال اینكه مردها خطا بكنند بسیار زیاد است.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، عوامل ایجاد کننده تنش در محیط خانواده، خطا و لغزش، حضرت یوسف (ع)، گناه در خلوت، فشار اقتصادی به آقایان، مهمانی مختلط، انحراف دختر و پسر، انواع امانت، امانت داری، خیانت در امانت، رشد فرزند، امام زاده، ظلم، غرور، احساس مسئولیت، زندگی زناشویی، انتظار از همسر، خواسته های همسر، امام علی (ع)، عجله، لجاجت، عجب، تنبلی، قضاوت، قضاوت در زندگی، نماز، عجله در تصمیم گیری، نادانی، پشیمانی، موشک جواب موشک، درگیری در خانواده، متلاشی شدن زندگی، امر و نهی، تلوزیون، صبر و بردباری، مومن، مشکلات زندگی، شریک زندگی، سوء ظن، درمان سوء ظن، سوء ظن در بین زوجین، دعوای خانوادگی، دعوای فامیلی، رسول خدا (ص)، پیامبر اکرم (ص)، روانشناسی، آرایشگاه، عوامل ایجاد سوء ظن، اعتماد به همسر، عاشق، رفتارهای مشکوک، آرایش، غیرت ورزی، پاکدامنی، آثار سوء ظن، پلیدی و ناپاکی، زن پاکدامن، بداخلاقی، اهانت به همسر، زن دوم، سوء ظن به همسر، سوره نحل، جدل در خانواده، جدل در زندگی، اختلاف عقیده، امام هادی (ع)، گناهان بزرگ، دوستیهای دیرینه،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1391 | 06:00 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

قلب.قلب های زیبا.رویایی

« تکنیک نامه نگاری»

«خانواده موفق9»

دکتر شاهین فرهنگ

دوستان عزیز می خواهیم یاد بگیریم برای هم نامه های عاشقانه بنویسیم، آنهم به چهار مدل متفاوت.

نامة اول:

نامه ای داریم به نام چهارحرف راست یك دروغ.

یك برگة كاغذ بردارید (زن و شوهر) پنج تا ویژگی بارز خودتان را در آن كاغذ بنویسید. منتها چهار تایش  راست باشد، یكدانه اش دروغ، حالا كاغذها را با هم عوض می كنیم. من كاغذ را می دهم به همسرم، همسرم می دهد به من.

خوب حالا اگر راست می گویی بگو كدام یكی دروغ است. ما اینجوری كمك می كنیم به همدیگر تا ببینیم در ذهن طرف مقابلمان چگونه به نظر می آییم. وقتی این كار را می كنیم، می بینیم آن چیزی كه من فكر می كردم دروغ است، خانمم آن را انتخاب نمی كند، دست روی یك چیز دیگری می گذارد. پس ما به هم كمك می كنیم كه ببینیم آیا ما ذهنیت هایمان منطبق بر هم هست یا نه؟ هر چه شناخت ما از هم بیشتر، زودتر می توانیم خطاها را جبران بكنیم.

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، نامه حضرت امام (ره) به همسرشان، نامه حضرت امام خمینی (ره) به همسرشان، روح الله الموسوی الخمینی، سعادت، تکنیک نامه نگاری بین همسران، نامه های عاشقانه،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1391 | 12:00 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

عاشقانه.عشقولانه.عشق.رویایی

چند گلایه و توصیه

«خانواده موفق 8»

دکتر شاهین فرهنگ

اگر من و شما به دنبال این هستیم كه روابط خانوادگی مان ارتقاء پیدا كند، سه تا عنصر مهم باید مد نظرمان باشد:

صبر

ثمرة یك كشاورز به دلیل صبر اوست. انسانهای صبور، ثمرة خانواده های صبور اند. دوست عزیز، این تكنیكها را شنیدید تا اینجا؛ لطفا باید در اجرای آنها صبر داشته باشید تا به نتیجه برسید.

استمرار

این تكنیكهایی كه می گوییم مستمر تكرار كنید و صبر داشته باشید تا به نتیجه برسد. خسته نشوید.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، فرشته نجات، شاکیان قیامت، حضرت یوسف (ص)، یوسف و زلیخا، همسر، پیامبر اکرم (ص)، شناگران، خانواده، روابط خطرناک، حضرت زهرا (س)، فاطمه زهرا (س)، پیغمبر، رابطه با نامحرم، هشدار، رابطه با جنس مخالف، لباسهای تحریک کننده، حضرت علی (ع)، تکبر، شیوه زندگی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)، زندگی، دوستدین، ناخن بلند خانمها، لبخند پیامبر، جنگ، امام صادق (ع)، زینت زن، گردنبند، لباس شیک، زنان بنی اسرائیل، رسول خدا (ص)، بوی عرق، عطر، شوهر، عفت، موی ژولیده، امام رضا (ع)، هدیه، کینه، عیادت، انتظار، ابراز محبت به همسر، شاخه گل، بوسه، عاشقانه، در آغوش گرفتن، ابراز عشق و علاقه، دوستت دارم عزیزم، آیه الکرسی، عشق و محبت، فرهنگ سلام کردن، ملائکه، غضب، روشهای کسب اعتبار، تکریم شخصیت، زندگی مشترک، گل و گلدان، سادگی، دختر و پسر، اصل تغافل، صبر، روابط خانوادگی،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

                     عاشقانه.عشقولانه.عشق.رویایی

آنچه كه خانمها به آن نیاز دارند (قسمت دوم)

«خانواده موفق 7»

دکتر شاهین فرهنگ

شنیده شدن

خانمها از آقایان اطلاعات دقیق و واضح می خواهند و متاسفانه آقایان دائم اطلاعات مبهم می دهند، و این خانمها را به شدت به هم می ریزد.

 گاهی خانمها می خواهند با شما حرف بزنند، فقط برای رهایی از تنش. از شما نظر نمی خواهند، ایده نمی خواهند. در این مواقع فقط باید خانمتان را در آغوش بكشید و به او بگویید «عزیزم دركت می كنم، می دانم چقدرسخت است» هیچ چیزی هم نبایدبگویید،فقط بشنوید،واگرموقع شنیدن او را نوازش كنید به شما قول می دهم طوفان به سرعت می خوابد. همه چیز آرام می شود.

متاسفانه آقایان فقط دوست دارند حرف بزنند وحرف بزنند. عزیزان من، خانمها می خواهند شنیده بشوند، نه اینكه شما برای آنها كلاس وسمینار بگذارید. بگو چگونه به اوگوش كنم، نه اینكه چه بگویم تا در دل او نفوذ كنم.

ما باید هنر خوب شنیدن را یاد بگیریم.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، آنچه که خانمها به آن نیاز دارند، شنیده شدن، برنامه ریزی، آغوش، تنش در محیط خانواده، عاشق، نظم و ترتیب خانمها، حساب و کتاب، محبت، تهمت، سادگی، عشق، عالم عشق، عشق اولویت اول خانمها، عشق مرزی، اتاق عشق، ضربه عاطفی، نیاز خانمها به نوازش، عشق بازی، رابطه عاشقانه، عشق کلامی، توجه جسمانی به همسر، اثبات عشق، رابطه جنسی، رابطه کلامی، خواب همسر، بوسیدن، بوسه، عشق در زندگی، بوسیدن همسر، احترام در خانواده، سریالهای تلوزیونی، عاشقانه، نیاز خانمها به قوت قلب، دختر گلم، ضمیرناخودآگاه، علاقه مندیهای شخصی، اقتدار، مسئولیت پذیری مردان، مرد مقتدر، سکوت، همسران متعهد، گل، خلاقیت خانمها، مدیریت زمان در خانمها، مناسبتهای زندگی، تاریخ ازدواج، نیاز خانمها به امنیت، از خانمها انتقاد نکنید، مهر و محبت، زن دوم، قربان صدقه رفتن،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

آنچه كه خانمها به آن نیاز دارند (قسمت اول)

«خانواده موفق 6»

دکتر شاهین فرهنگ

 [پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: من از دنیای شما سه چیز را بیشتر دوست ندارم: عطر و بوی خوش، زن، و نماز كه نور چشم من است.]

 

مسلما منظور پیامبر جایگاه معنوی و شخصیت والای زن است. ولی متاسفانه ما فكر كرده ایم كه در دین زن اصلا آدم نیست.

همة هستی طفیلی یك زن است. حضرت فاطمه (س).

 

[خداوند به پیامبر(ص) می فرمایند كه من هستی را خلق نكردم مگر به خاطر تو، و تو و هستی را خلق نكردم مگر برای علی(ع)، و شما سه تن را خلق نكردم مگر برای فاطمه(س).]

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، آنچه که خانمها به آن نیاز دارند، پیامبر اکرم (ص)، عطر، بوی خوش، زن، نماز نور چشم من است، شخصیت والای زن، دین، جایگاه زن در دین، حضرت فاطمه زهرا، خلقت هستی، امام علی (ع)، جایگاه معنوی زن، توفیق عبادت، ماشین حساب، کامپیوتر، رایانه، پیچیدگی خانمها، نیاز خانمها به درک و توجه، نوازش خانمها، در آغوش گرفتن خانمها، جنس زن، همسر، مادر، دختر، خواسته های همسر، زندگی مشترک، مسئولیت زن، روز عشق، مسافرت، هدیه روز زن، هدیه روز دختر، انسان موفق، تزئین سفره، سفره آرایی، چه خوشکل شدی، تعریف و تمجید از خانمها، خلاقیت خانمها، انسان خلاق، کیمیاگری خانمها، طلا، آرایش خانمها، مدل و رنگ مو، آرایش ناخن، فکر زیبا، تحسین زیباییهای همسر، تشکر و قدردانی از همسر، عشق، فداکاری و گذشت در زندگی مشترک، کلام زیبا و دلنشین، قربان صدقه رفتن همسر، نیاز جنسی خانم ها، نیازهای جنسی خانمها، درک و توجه جنسی خانمها، امام صادق (ع)، ام سلمه، بوی عطر، توجه جنسی به خانمها، موهای پریشان، یا رسول الله، مهربانی، خواسته های جنسی زن، روابط زناشویی، گناه، جهاد در راه خدا، رضایت خدا، غسل، فرشته، اختلالات هورمونی خانمها، انرژی، مشکلات هورمونی خانمها، خشخاش، دیوانگی، گفتگوی با خانمها، دوستت دارم، آسمان، به تو احتیاج دارم، خوشبختی، خیال پردازی، غار تنهایی مردان، طلاق، زندان، بلا، اضطراب و نگرانی در خانمها، دلهره، نظرخواهی از خانمها، عروسی،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

آنچه كه آقایان به آن نیاز دارند (قسمت دوم)

«خانواده موفق 5»

دکتر شاهین فرهنگ

غار تنهایی

آقایان نیاز دارند به استقلال. آقایان نیاز دارند به یك فضای مخصوص به خودشان. آقایان گاهی وقتها نیاز دارند به تنهایی.

خانم محترم، وقتی آقایان دچار مشكلات می شوند. وقتی بدهكار اند، در محل كارشان درگیری پیش می آید، وقتی آقایان مساله ای دارند كه نمی توانند حل كند. زمانی كه در زندگی شان چالش دارند. و در یك كلام وقتی آقایان ذهن درگیری دارند. دوست دارند كه در غار تنهایی باشند. از صخرة كوهشان می روند بالا، از دهنة غارشان می روند تو، آنجا می خواهند تنها و ساكت بنشینند و هیچ كس مزاحم آنها نشود.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، خانواده موفق، غار تنهایی، همسر، غار تنهایی آقایان، اژدها، آتش، انرژی، استقلال، صخره کوه، همدم آقایان، تشکر و قدردانی، شوهر، نیاز آقایان به تمجید و تحسین، نیاز آقایان به قدردانی و تشکر، ناپاکی، پیامبر اکرم (ص)، بهترین زنان، زنان عفیف، زنان تحریک کننده، گناه، جامعه، عشق، مینی ژوپ، زن و شوهر، خلوت در اتاق، خلوت زن و شوهر، عامل گناه، عشوه گر زن، ناز و ادا، مدل مو، مدل لباس، امام صادق (ع)، خلوت با شوهر، لباس حیا و عفت، نیاز جنسی آقایان، نیاز جنسی مردان، نیاز جنسی مرد، آموزشهای غلط از جامعه، سوء ظن آقایان، آسیب پذیری آقایان، همکاری در خانه، دنیای بیرون، مدیریت، احساس نیاز، استقلال طلبی آقایان، حرف زدن با مردها، ریاضی، صحبت کردن با آقایان، صحبت کردن با مردها، چگونه با مردان صحبت کنبم؟، چگونه با آقایان صحبت کنیم؟، شیوه صحبت کردن با جنس مرد، شیوه حرف زدن با جنس مرد، دوست داشتن، قلمرو احساسات مردان، رومانتیک شدن مردها، ابراز احساسات کردن بی موقع، دوست و دشمن، تعریف و تمجید از خانمها، خوشکلی، خوشکل، رستوران، مجلس عروسی، بمباران محبت، همسرتان را بغل کنید،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

آنچه كه آقایان به آن نیاز دارند (قسمت اول)

«خانواده موفق 4»

دکتر شاهین فرهنگ

نیاز اول: با آقایان مامان بازی نكنید

اولین چیزی كه آقایان احتیاج دارند، خانمهای محترم، این است كه همسرِ شوهرتان باشید نه مامان او.

آقایان از مامان بازی به شدت منزجر و متنفر اند. آقایان می خواهند كه مثل بچه ها با آنها رفتار نكنید ولی خانمها این كار را می كنند.

«كیف پولت را فراموش نكنی ها _ قبض آب را داده ای؟ _ چند بار بگویم حولة خیس را نگذار روی دستة مبل؟ _ چند بار بگویم از اداره كه می آیی جورابت را در بیاور بیانداز روی جارختی؟ _ با  این لباس نازك بیرون نروی سرما می خوری ها _ یادت نرود وقتی از خشك شویی می آیی لباسهایت را بگیری ها؟»

انگار دارد با بچه اش حرف می زند. و این برای مردها به شدت مخرب است. چون احساس می كنند كه ناتوان اند. چون احساس می كنند كه یكی باید زندگی آنها را بگرداند.

روشهای مامان بازی خانمها با آقایان

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، عروسی، روانکاو، مشاور روانپزشک، روانشناس، شوهر، عزت نفس، احترام به آقایان، اعتماد به نفس، سخن گفتن با آقایان، انتقاد از آقایان، دروغ، جنس مرد، احساسات مردها، سرکوفت زدن به مرد، احساس توانمندی در مردان، سوپ خوشمزه، وابستگی، مامان بازی با آقایان، از آقایان انتقاد نکنید،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

تفاوتهای كلامی خانمها با آقایان

«خانواده موفق 3»

دکتر شاهین فرهنگ

تفاوت اول:

آقایان و خانمها با همدیگر تفاوتهای كلامی زیادی دارند. تفاوتهای گفتاری و گویشی با هم دارند.

خانمها  بلند بلند  فكر می كنند . یعنی  وقتی  خانم دارد تند تند حرف می زند، دارد روی تك تك جمله هایش فكر می كند، راه كار پیدا می كند، روش حل مساله پیدا می كند، احتمالات را برسی می كند و اینجوری به آرامش می رسد.

آقای محترم، وقتی خانم دارد رگباری حرف می زند، او دارد به تك تك جمله هایی كه می گوید فكر می كند، و با چیزهایی كه می گوید اصلا از شما چیزی نمی خواهد. دارد روی آنها فكر می كند.

خانم وقتی حرف می زند از شما راه كار نمی خواهد. آقایان هم معمولا خانمها را سرزنش می كنند «اه تو چقدر حرف می زنی؟» او بلند بلند فكر می كند، از شما چیزی نمی خواهد، بگذارید فكرش را بكند.

آقایان وقتی خانم دارد حرف می زند به آنها راه كار ندهید مگر اینكه خودشان بخواهند.

آقایان آهسته و آرام فكر می كنند، وقتی می خواهند فكر كنند می روند توی خودشان. برای همین است كه آقایان وقتی می خواهند هدیه ای برای كسی ببرند و نیاز به كارت باشد آن كارت را آماده می خرند؛ خانمها حتما باید یك كارت سفید بخرند و خودشان یك چیزی تویش بنویسند.

وقتی آقایان زیاد حرف نمی زنند، خانمها شاكی اند كه «این اصلا به من اعتنایی ندارد. این اصلا پیش من نیست، اصلا انگار من برای او مهم نیستم.» به خدا هیچ كدام از اینها نیست. فقط بدانید كه آقایان آهسته و آرام فكر می كنند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، دوره آموزشی خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، تفاوتهای جسمی خانمها و آقایان، چربی زیر پوست، تارهای صوتی، آشپزی، مد لباس، تربیت بچه، بحث سیاسی، مسائل خانوادگی، رژیم غذایی، مهارتهای فردی، اخبار علمی، صراحت لهجه در آقایان، جنگ دعوا در خانواده، کشمکش و دعوا در خانواده، بوسیدن همسر، حرف زدن خانمها، کلمات محبت آمیز، مبالغه در کلام خانمها، آرامش خانمها، سرزنش خانمها، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

تفاوتهای ساختاری و بیولوژیكی مردها و زنها

«خانواده موفق 2»

دکتر شاهین فرهنگ

تفاوت اول:  تفاوت در دیدن

آقایان زاویة دیدشان از بالا و پایین و طرفین بسته است. یعنی محدوده ای كه آقایان می بینند خیلی كم است. بنابر این آقایان دید دورشان بهتر از دید نزدیكشان است. خانمها از طرفین و بالا و پایین دیدشان باز است. و بنابر این دید آنها در نزدیك بسیار خوب و در دور، كم است.

آقایان به دلیل اینكه زاویة دیدشان بسته است مجبور اند برای خوب دیدن مدام سر خود را به بالا و پایین و طرفین حركت دهند. تا محدودیت زاویه دیدشان جبران بشود. ولی وقتی با سرعت سر را حركت می دهند تا چیزی را ببینند، به دلیل سرعت زیاد قادر به دیدن درست نیستند.

خانمهای محترم ، حالا  كه این را فهمیدید  از این به بعد  به جنس مرد، گیر  ندهید كه تو چرا  این چیز نزدیك  را  نمی بینی؟


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: خانواده موفق، خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، تفاوتهای ساختاری و بیولوژیکی مردان و زنان، تفاوت زاویه دید در مردان و زنان، زن و شوهر، چشم چرانی کردن، جر و بحث زن و شوهر، تفاوت رانندگی خانمها و آقایان، نیمکره راست و چپ مغز، تجسم فضایی خانمها، رانندگی در شب، بزرگترین معماران جهان، معماری، گلف، بیلیارد، خلبانی، تنوع رنگ در لباس خانمها، تاثیر رنگ دارو در درمان بیماری، تفاوت پوشش در خانمها و آقایان، احساسات درونی خانمها، زبان بدن، سردرد، آموزش زبان بدن، عضلات صورت، توجه شنیداری خانمها، جزئی نگری خانمها، کلی نگری آقایان، حساسیت لمسی خانمها، لذت نوازش، آرایش خانمها، نیاز به نوازش، فشارهای روحی و عصبی، میل به نوازش و معاشقه در خانمها، ذائقه غذایی خانمها، حس همکاری در خانمها، حس رقابت در آقایان، هدف گرایی و هدف مداری در آقایان، رابطه گرایی و رابطه مداری در خانمها، تلوزیون، عشق به خرید در خانمها، همسر، ابراز احساسات به خانمها، جنگ و دعوا میان زن و شوهر، عروسی، اثبات قدرت و توانمندی، خانواده، تنش در خانواده، رانندگی خانمها، کره زمین، سادگی، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

تاریخ : جمعه 8 دی 1391 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«خانواده موفق»

قسمت اول «پیشگفتار»

دکتر شاهین فرهنگ

دوستان عزیز، تحقیقات علمی نشان می دهد كه دو سوم عمر انسان و به عبارتی هفتاد درصد عمر انسان ، صرف ارتباط با دیگران می شود. ولی فقط ده درصد انسانهای كرة زمین هستند كه بلد اند چگونه ارتباط درستی با دیگران داشته باشند. و چون ارتباط های ما بد است، (در خانواده، در جامعه، در محل كار، توی دانشگاه) دائم با هم درگیر می شویم و از هم گلایه داریم.

 

چرا پدر و مادر ها تلاش نمی كننند تا چگونگی ارتباط بر قرار كردن با انسانها را به فرزندانشان یاد بدهند؟

 

دوستان عزیز، هر چقدر كه اطلاعات ما از همدیگر بیشتر باشد، هم بیشتر از هم بهره مند می شویم و هم بیشتر به هم سود می رسانیم. و بر عكس هر چقدر كه دانستنیهای ما از همدیگر كم تر باشد، بهره مندی ما كمتر و دائم به هم لطمه می زنیم. متاسفانه اطلاعات ما از روابط انسانی و از همدیگر بسیاركم است، بنابر این دائم به هم ضرر می زنیم. و همیشه هم مدعی هستیم كه من كه كاری نكرده ام ؛ او بد است اوست كه خطا می كند.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده موفق (دکتر شاهین فرهنگ)،
برچسب ها: خانواده موفق، دکتر شاهین فرهنگ، دوره خانواده موفق دکتر شاهین فرهنگ، اندیشه، احساس، عشق ورزی، تفاوتهای خانمها و آقایان، سوء ظن در زندگی مشترک، زندگی زیبا، سکته، منطق و استدلال، سلولهای مغزی، تفاوتهای زنها و مردها، امام علی (ع)، تفاوت ساختار زن و مرد، روابط عالی زن و شوهر، دوست داشتن در خانواده، کره زمین، جامعه، اطلاعات، حرف زدن خانمها، گریه خانمها، منطقی بودن آقایان، روابط انسانی، تفاوت مغز خانمها و مغز آقایان، آپدیت آنتی ویروس نود 32، bod 32،
دنبالک ها: خانه تحول (سایت دکتر شاهین فرهنگ)،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic