تاریخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 | 12:35 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 | 01:30 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی
تاریخ : جمعه 11 اسفند 1391 | 12:21 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

خدایا مرا ببخش

بخاطر همه درهایی که زدم

ولی در خانه تو نبود!!!
طبقه بندی: کوتاه، جالب، خواندنی، دیدنی، خدا،
برچسب ها: اس ام اس خدا، مسیج خدا، پیامک خدا، بخشش، خانه خدا، درهای به سمت خدا،

تاریخ : پنجشنبه 7 دی 1391 | 03:53 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«صفات نیک»

امام حسین(ع):

هان ای مردم! در اخلاق شایسته و والا، با هم رقابت كنید و در سودهای معنوی و بهشتی، از هم پیشی گیرید؛ مپسندید آن كار نیكی را كه در آن، شتاب ننموده اید؛ سپاس خداوندی را از راه كامیابی، در انجام كار نیك بدست آورید؛ سرزنش او را با سهل انگاری، در انجام عمل صالح مجویید؛ پس هر قدر، آدمی به كسی احسانی كرده باشد كه او به پاسخ آن برنخیزد، سرانجام، خدا با پاداش خود، به سود او خواهد بود؛ زیرا عطای او، باشكوه تر و پاداش او، با عظمت تر است.

 

بدانید اینكه مردم، در نیازهای خود به شما رو می آورند، از نعمتهای خدا بر شماست؛ از نعمتهای الهی دلتنگی و بی حوصلگی نشان ندهید كه به غضبهای او تبدیل شوند.

 

بدانید كه هر كار نیكی، سپاسی را بهره دهد و پاداشی را از پی می آورد؛ چنانكه می توانستید كار نیك را مجسم بنگرید، آن  را  در  چهرة انسانی نیكو و زیبا می دیدید كه ناظران را مسرت می بخشد و اگر فرومایگی (بدكرداری) را مجسم می دیدید، آن را زشت و مسخ شده، می نگریستید كه دلها از آن، می رمد و چشمها از نفرت دیدن آن، فرو می افتد.

 

های ای مردم! هر كس كه بخشش كرد، سروری یافت، و هر كس كه بخل ورزید، فرومایه شد؛ همانا بخشنده ترین مردم، كسی است كه با نا امیدی از عوض، بخشش كند و با گذشت ترین مردم، كسی است كه از روی توانمندی، عفو كند؛ براستی كه صلة رحم كننده ترین مردم، كسی است كه با آن كس كه از او برده، ارتباط یابد؛ نهالهایی كه بر كشتگاه خود پایدار مانده اند، از راه شاخه های خود اوج می گیرند؛ پس هر كه برای برادر دینی خود، در انجام خیری شتاب ورزد، آن را در فردای قیامت كه بر او وارد می شود، می یابد و هر كه در خیر رسانی به برادر دینی خود، خشنودی خدا را قصد نموده باشد، خدا پاداش آن را هنگام نیازمندیش، عطا فرماید و از گرفتاریهای دنیای او، بیشتر از اندازة احسانش برطرف فرماید.

 

و هر كس عقدة دل مومنی را بگشاید، خداوند اندوه دنیا و آخرت او را مرتفع سازد؛ هر كس كه نیكی كند، خدا به او نیكی می كند و خدا نیكوكاران را دوست دارد.

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص826
طبقه بندی: معرفتی و دینی، سخنان امام حسین (ع)،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، بخل، بخشش، عفو و گذشت، قیامت، خشنودی خدا، دنیا و آخرت، نیکی و نیکوکاران، نعمتهای الهی، اخلاق شایسته، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : دوشنبه 6 آذر 1391 | 12:29 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

« سخنان امام حسین (ع) »

« قسمت دوم »

« لذت دنیا »

امام حسین(ع):

ای اهل لذتهای ناپایدار دنیا! (بدانید كه) فریفته شدن به سایة ناپایدار، ساده لوحی و (كم عقلی) است.

ص928

« بخشش »

امام حسین(ع):

آنگاه كه دنیا، در حق تو جوانمردی نمود و به تو روی آورد، تو همه آنرا- پیش از آنكه از دستت برود- بر مردم ببخش.

نه بخشش تو، آن را (هر گاه روی آورد) از بین می برد و نه بخلِ تو (هرگاه پشت كند) آنرا نگه می دارد.

ص919

« ناتوان ترین مردم »

امام حسین(ع):

ناتوان ترین مردم، كسی است كه از دعا كردن نیز واماند و بخیل ترین مردم، كسی است كه در سلام دادن نیز بخل ورزد.

ص860

« استدراج »

امام حسین(ع):

غافلگیری و استدراج خدای سبحان بندة خود را به این است كه: نعمتهای خود را بر او، سرشار سازد و توفیق شكر آنها را، از او بگیرد.

ص860

« نشانه های خائن و بدكار »

امام حسین(ع):

درستكار آسوده است؛ بی گناه بی باك است؛ خیانتكار ترسان است؛ و بدكار هراسان است؛ هر گاه آشفتگی و بلا بر عاقلی روی آورد، اندوه خود را با دور اندیشی می زداید؛ و برای چاره جویی درِ خانة عقل را می كوبد.

ص815

« نشانه های دانا و نادان »

امام حسین(ع):

از نشانه های اسباب قبولی اعمال، همنشینی با خردمندان است و از نشانه های اسباب نادانی، كشمكش با نابخردان است و از نشانه های دانا، نقادی او از گفتار خود و آگاهی او، از اسرار آرای گوناگون است.

ص816

« پاداش عبادت »

امام حسین(ع):

هر كس، خدا را آنگونه كه حق پرستش اوست، بپرستد؛ خدا (از فیض خود) به او، بالاتر از آرزوها و كفایتش، ارزانی دارد.

ص822

« بهترین عبادت »

امام حسین (ع):

جمعی، خدا را از شوق بهشت می پرستند؛ این عبادت سوداگران است و گروهی، خدا را از بیم دوزخ می پرستند؛ این عبادت بردگان است و مردمی هم، خدا ر از روی شكر و قدرشناسی و شوق می پرستند؛ این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است.

ص822

« ادب چیست؟ »

امام حسین(ع):

ادب این است كه از خانة خود، بیرون آیی و با هیچ كس برخورد نكنی، مگر اینكه او را برتر از خود ببینی.

ص824

« تسلیم در برابر گزینش خدا »

امام حسین(ع):

هر كس به نیك گزینی خدا، برای خود مطمئن شود، جز آنچه خدا برایش گزیده و پیش آورده است، آرزو نمی كند و نمی طلبد.

ص821

« اوصاف مومن »

امام حسین(ع):

حقا كه مومن، خدا را حافظ و ناظر خود گرفته و گفتار او را آیینة خود گزیده است؛ گاهی در اوصاف مومنان كه در كلام الهی آمده؛ چشم می دوزد و زمانی در ویژگیهای سركشان؛ می نگرد.

از این رو، بهره بری او از كلام خدا؛ در لطایف و حقایق و اسرار آن؛ اندر است و در ژرفای معرفت خود، غوطه ور است؛ از هوشمندی خود، در بلندای یقین، جایگزین است و در پاكی و پاكداشت خود، استوار است.

ص820

« شریف ترین مردم »

امام حسین(ع):

شریف ترین مردم كسی است كه پیش از اندرز دیگران، خود پند گیرد و پیش از بیدار باش دیگران، خود بیدار شود.

ص816

« صفتهای زیبا »

امام حسین(ع):

هر كس این پنج چیز را نداشته باشد از زندگی خود چندان بهره ای نمی برد: عقل، دین، ادب، شرم و خوش خلقی.

ص816

« درخواست ادب نكردن با بلا »

امام حسین(ع):

بارالها! مرا با احسانِ خود كه همراه با ناسپاسی و غفلتم از گناهان می باشد، آرام آرام به شقاوت میفكن و با حوادث ناگوار و گرفتاریها، مرا تادیب مفرما.

ص860

 

« انحطاط انسان »

امام حسین(ع):

ننگ آدمی را همین بس كه او را ببینی، از مقام بلند انسانیت، به پستی و سقوط و تباهی، فرود آید.

آنچنان كه بر كارهای ناشایست، آزمند باشد و بر كارهای شایسته بی میل و بی نشاط.

ص926

« در نكوهش فزونی مال »

امام حسین(ع):

هر چند به اموال ثروتمند افزوده شود، حزن و گرفتاری او، فزون خواهد شد.

می شناسیم تو را ای دنیا! ای آنكه محبت تو ناگواركنندة زندگیست! و ای سرای هر فناپذیر و هر فرسوده!

ص932

« در پایداری »

امام حسین(ع):

ای نفس شكیبا باش كه رسیدن به خواسته ها، پس از تشنگی است و حقا كه جان من، در جهاد شتاب یافته است.

ص924

« فریب مال دنیا خوردن »

امام حسین(ع):

ما و هر كه در دنیاست، مانند مسافرانی هستیم كه كوچ شتابان ما نزدیكست.

از سرانجام دنیا، آنچنان بی خبریم كه گویی، آن را با آن همه تبریك گفتنها و تسلیت دادنها، نیازموده ایم و ندانسته ایم كه هیچ جای ماندن و درنگی در آن نیست و هیچ كژی و انحراف از سیر پیوستة آن جز عبور وجود ندارد.

ص923

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)

تدوین: گروه حدیث پژوهشكدة باقرالعلوم

زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی
طبقه بندی: سخنان امام حسین (ع)، معرفتی و دینی،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع)، نصایح امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، پندهایی از امام حسین (ع)، لذت دنیا، ساده لوحی، کم عقلی، جوانمردی، بخشش، بخل، ناتوان ترین مردم، دعا، بخیل ترین مردم، سلام کردن، استدراج، توفیق شکرگذاری، نشانه های خائن، نشانه های دانا، نشانه های نادان، نشانه های قبول اعمال، همنشینی با خردمندان، آگاهی، پاداش عبادت، حق پرستش خدا، آرزوها، بهترین عبادت، عبادت سوداگران، قدرشناسی، عبادت بردگان، عبادت آزادگان، بیم دوزخ، ادب چیست؟، تسلیم در برابر خدا، اوصاف مومن، کلام الهی، ژرفای معرفت، بلندای یقین، حقایق اسرار، شریفترین مردم، پند و اندرز، صفات زیبا، خوش خلقی، زندگی، ناسپاسی، غفلت از گناه، شقاوت، انحطاط انسان، سقوط انسان، مقام انسانیت، کارهای شایسته، حوادث ناگوار، پایداری، محبت، حزن، در نکوهش مال، تشنگی، جهاد، فریب دنیا، کژی و انحراف، آنتی ویروس نود 32، nod 32،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic