تاریخ : پنجشنبه 14 دی 1391 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«اوصاف روز قیامت»

امام حسین(ع):

بیم و هراس قیامت، بزرگ است و مردم در آن، همچون پروانه های پراكنده، سرگردانند.

از ترس آن، رنگها دگرگون می شود و بند بند اعضاء به لرزه می افتد.

در آنجا، هر آنچه پیش فرستاده ای، آشكار می شود؛ عیوب تو آشكار و اسرار تو فاش می گردد.

بنابراین تا فرصت داری، هر روز از پی عیوب و كمبود نفس خود برا كه آنرا، اندیشة طلب معاش از یاد برده و نابود نموده است.

هان! چرا از خود غافل مانده ای و گاهی شهوات را پی می جویی و بار دیگر، لباسهای نرم می پوشی؟!

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص924
طبقه بندی: سخنان امام حسین (ع)، معرفتی و دینی،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، روز قیامت، اوصاف روز قیامت، بیم و هراس روز قیامت، شهوات، ترس روز قیامت، پروانه، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 09:43 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«در یاد گناهان و روز قیامت»

امام حسین(ع):

ای فریب خورده! آیا در شوره زارها خانه می سازی؟! در صورتیكه شوره زارها بر پایه ها، مهر نمی ورزند و آنها را نگه نمی دارند.

گناهان تو فراوان و پی در پی و بزرگند، در حالیكه اشك دیدگان تو خشك و دل تو از زنگار گناه سنگ است و بیاد آر، روزهایی را كه در آن، خدا را نافرمانی كردی، تو آنها را فراموش كرده ای، ولی آنها را به زیان تو ثبت كرده اند.

چگونه می توانی در روز قیامت، به دوش كشی؛ بارهای گران گناهان را كه همانند كوههایند.

آن روز، روزیست كه هیچگونه دوستی و خویشی، در آن به كار نیاید و نه كسی كه به یاری برخیزد.

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص923
طبقه بندی: سخنان امام حسین (ع)، معرفتی و دینی،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، روز قیامت، یاد گناهان، فریب خورده، اشک دیده، زنگار گناه، نافرمانی خدا، دوستی و خویشی، آپدیت انتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 09:41 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

« در عصر خطاها و بلاها »

امام حسین(ع):

ما در عصر خطاها و گرفتاریها و در عصر شكستن پیمانها و مقررات الهی و اشتباه و سردرگمیها واقع شده ایم.

خیر و خوبیها نابود شدند و صالحان، خوار گشتند و با خواری آنان، نابخردان و كم عقلان، حاكم و عزیز شدند.

فرمان دهندگان، به هر نیكویی برگشتند؛ از این رو در میان مردم، هیچ بازدارنده از منكر و ناپسندیها نیست.

 آزادمردان، بردة بردگان گشتند؛ از این رو برای آزاد مردان، هیچ ارج و منزلتی نمانده است.

این پیشه و سرگرمی اوست؛ آزمندی و مال اندوزی و چنین كسی، بی خبر و مست و هوس باز است.

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص937
طبقه بندی: سخنان امام حسین (ع)، معرفتی و دینی،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، صالحان، در عصر خطاها و بلاها، کم عقلان، نیکویی، منکر، آزاد مردان، بردگان، سرگرمی، آزمندی، مال اندوزی، مست، هوس باز، نابخردان، خواری، شکستن پیمان، مقررات الهی، اشتباه، سردرگمی، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 09:39 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«پیرامون حضرت مهدی (عج)»

حسن بن هارون گفته است: نزد امام حسین(ع) نشسته بودم كه فردی از حضرت پرسید: آنگاه كه مهدی آل محمد(عج) ظهور كند، آیا بر خلاف سیرة علی(ع) عمل می كند؟

امام حسین(ع) فرمود:

« آری، بدین گونه كه: علی(ع) با نرمی و خودداری رفتار می نمود؛ زیرا می دانست كه پس از او، شیعیانش مغلوب دشمنان، واقع می شوند و مهدی آل محمد(عج) هنگام ظهور، با قدرت و (در صورت لزوم) دستگیر ساختن، عمل می كند؛ زیرا می داند كه پس از او، دیگر شیعیانش مغلوبِ نابكاران نخواهد شد.

 

امام حسین(ع):

در قائم ما، سنتهایی از پیامبران وجود دارد: سنتی از نوح(ع)، ابراهیم(ع)، موسی(ع)، عیسی(ع)، ایوب(ع)، و سنتی از محمد(ص)

اما سنتی كه از نوح(ع) به ارث برده است: طول عمر است.

سنتی كه از ابراهیم(ع)، به ارث برده است: پنهان به دنیا آمدن و كناره گرفتن از مردم است.

سنتی كه از موسی(ع)، به ارث برده است: ترس و غایب شدن است.

سنتی كه از عیسی(ع) به ارث برده: اختلاف مردم دربارة اوست.

سنتی كه از ایوب(ع)، به ارث برده: گشایش، پس از گرفتاری است.

وسنتی كه از محمد(ص)، به ارث برده است: ظهور با شمشیر است.

 

امام حسین (ع):

محبوب ترین اعمال در نزد خداوند انتظار فرج است.

 

امام حسین(ع):

مهدی آل محمد(عج)، نوزده سال و چند ماه، فرمانروایی می كند.

 

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص 746/ ص748
طبقه بندی: سخنان امام حسین (ع)، امام زمان (عج)، معرفتی و دینی،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 09:37 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«پند گرفتن از گذشتگان»

امام حسین(ع):

ای فرزند آدم! بیندیش و بگو: پادشاهان و دنیا داران، كجا رفتند؟ آنان كه دنیا را آباد ساخته و نهرها حفر نمودند؛ درختان كاشتند، شهرها به پا كردند؛ سرانجام از آن، جدا گشتند؛ در حالی كه خوش نداشتند و گروهی دیگر، وارث آنان شدند؛ ما نیز به زودی، به آنان می پیوندیم.

 

 ای فرزند آدم! هنگام فرو افتادن و مرگ خود را، یاد آر و بستر خود را در قبر، ببین و توقفگاه خود را در پیشگاه خدا، آنگاه كه اندامهای تو، به زیان تو شهادت می دهند بنگر؛ آن روزی كه قدمها می لغزند، جانها به حلقوم می رسند، چهره هایی سفید و نورانی می شوند و چهره هایی تیره و تار می گردند، باطنها و ناپیداها، آشكار می شوند و ترازوی عدل الهی، نهاده می شود؛

 

ای فرزند آدم! فرو افتادن و مرگ پدران و فرزندان خود را، یادآر كه چگونه بودند و كجا فرود آمدند؟! و گویا به همین زودی، تو نیز در جای آنان، فرود آمده و بدین وسیله، مایة عبرت دیگران خواهی شد.

 

كجایند، پادشاهان كه از حفاظت خود، غافل ماندند تا آنجا كه ساقی مرگ، با پیالة مرگ، آنان را سیراب نمود؟!

چه شد آن شهر هایی كه در گوشه گوشة زمین، آباد و پر سكنه بود و اكنون، سوت و كور مانده و ویران گشته است و بانیان آنها نیز، شربت مرگ چشیده اند؟!

 

بنابراین،  ما اموال  خود  را برای  میراث  خواران،  فراهم  می آوریم  و خانه های  خود را، جهت ویرانگری روزگار، می سازیم.

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص853
طبقه بندی: سخنان امام حسین (ع)، معرفتی و دینی،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 09:35 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«پستی دنیا و تشویق بر تقوا»

امام حسین (ع):

شما  را  به تقوای الهی،  سفارش می كنم و از فراموش كردن ایام الله، بر حذر می دارم و عَلَمهای آن را برای شما، بر می افرازم؛ گویا آنچه از آن بیم می رفت، با ورودی هولناك و فرودی ناآشنا و مزه ای تلخ و ناگوار، نزدیك شده؛ به جانهای شما، آویخته و میان شما و عمل، فاصله انداخته است؛ پس در مدت عمر باقی مانده، با بدنهای سالم خود، به انجام عمل نیك شتاب گیرید كه گویا آن ترس آور غارتگر، ناگهان بر شما شبیخون زده و شما را از روی زمین، به درون زمین كشانده (و از بلندای نام ونشان و یاد آن)، به پستی (گمنامی و فراموشی) افكنده و از انس (با كسان و دوستان)، به وحشت (بی كسی و تنهایی قبر) آورده و از آسایش و روشنایی آن، به تاریكی (بی شمع و چراغ گور) انداخته و از فضای باز آن، به تنگنای (گودال مدفن) منتقل كرده است؛ آنجا كه نه، به دیدار خویشاوند روند، نه از بیماری، عیادت كنند و نه، به فریاد كسی رسند؛ خدا ما و شما را بر هراسهای آن روز، یاری فرماید و ما و شما را از عقاب آن، نجات بخشد و برای ما و شما، ثواب شایان را حتمی كند.

 

ای بندگان خدا! اگر آن گور، آخرین چشم انداز شما و پایان كوچ و سَیر شما بود؛ به جا بود كه تنها كار انسان، این باشد كه غمهای آن را از دنیای خود، بیرون ریزد و آن را فراموش كند و با رها سازی خود از اندیشة آن، بهرة خویش را بالا ببرد؛ ولی چگونه چنین باشد، در حالی كه او پس از آن، در گرو اعمال خویش است و بر جایگاه حساب خود، بازداشت است، نه یاوری دارد كه او را از خطرات، باز دارد و نه پشتیبانی كه از او، دفاع كند؛ در آن روز است كه نفع نمی دهد كسی را، ایمانی كه از قبل نبوده است، یا در ایمانش، خیری كسب نكرده باشد؛ بگو منتظر باشید كه ما نیز منتظرانیم.

 

شما  را  به  تقوای  الهی،  سفارش  می كنم؛  زیرا  خدا ضمانت فرموده، كسی را كه تقوی داشته باشد، از وضعی كه نمی پسندد، به وضعی كه می پسند، برگرداند و از آنجا كه گمان نمی برد، روزیش رساند؛ از كسانی مباش كه بر گناهان بندگان خدا، بیمناك است و از  عقوبت  گناه  خود،  آسوده خاطر  است؛ زیرا  خدای سبحان، دربارة بهشتش، فریب نمی خورد و به آنچه نزد اوست، جز به اطاعت او (اگر خدا خواهد) نتوان رسید.

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص853
طبقه بندی: معرفتی و دینی، سخنان امام حسین (ع)،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 09:34 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«پرهیز از دنیا طلبی»

امام حسین(ع):

و دنیای تو كه زینتها و جلوه های آن، تو را فریفته است به سوی فروپاشی و از هم گسستگی می رود.

خود را با تلاش، از مهلكه های آن، دور نگهدار كه اهل گذر از دنیا، به آن گوش نخواهد سپرد.

تحقیقا شیرینی دنیا با تلخی زهر آن، به هم آمیخته است؛ پس هیچ دژی، همچون پرهیز از دنیا نیست.

در شگفتم از كسی كه به نعمتهای دنیا، فریفته شده است و به روزهای دلپسند و لذت بخش آن فریب می خورد و اقامت در سرزمین خشك را بر آبادی سرسبز باران خیز، ترجیح می دهد.

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص921
طبقه بندی: معرفتی و دینی، سخنان امام حسین (ع)،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، پرهیز از دنیاطلبی، زینتهای دنیا، گذر از دنیا، فریب دنیا، دژ، نعمتهای دنیا، شیرینی دنیا، تلخی دنیا، روزهای دلپسند، پرهیز از دنیا، اقامت در دنیا، سرزمین خشک، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 09:32 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«اندیشة اصلاح»

امام حسین(ع):

هر گاه آدمی پنجاه سال زندگی كند و در او آثار پاكدامنی و درستكاری به چشم نخورد؛ هرگز برایش امید رشد و هدایت نمی رود؛ زیرا با تصمیم دوری از حق، خود را از پا در آورده است و چرا داوری به عدل و انصاف را از خود و در حق خود، هزینه نكنم و همة توانم را در بدست آوردن انصاف دیگران به انجام نبرم؟! وای من، اگر اندرزهایم، دیگران را سود بخشد و برای خودم، جز كلمات منظوم و قافیه ها نماند.

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص928
طبقه بندی: معرفتی و دینی، سخنان امام حسین (ع)،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، پاکدامنی، درستکاری، هدایت، امید، دوری از حق، عدل و انصاف، اندیشه، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 08:52 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

« از سخنان حكیمانة امام حسین(ع) »

امام علی(ع) خطاب به امام حسین(ع):

فرزندم سروری چیست؟

كارسازی، برای خویشان نمودن و جبران لغزش آنان را، بر عهده گرفتن.

بی نیازی چیست؟

اینكه آرزوهایت كم باشد و اندازة كفاف، خشنود باشی.

فقر چیست؟

طمع داشتن و سخت نومید شدن.

پستی چیست؟

اینكه كسی، خود را نگهدارد و همسرش را، فرو گذارد.

حماقت و كودنی چیست؟

اینكه با سرور خود، دشمنی ورزی و با كسی كه بر سود و زیان تو تواناست، بستیزی.

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص817
طبقه بندی: معرفتی و دینی، سخنان امام حسین (ع)،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، حماقت، کودنی، طمع، دشمنی، همسر، آرزو، امام علی (ع)، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 08:46 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«لباس شهرت»

امام حسین(ع):

هر كس، لباسی غیر عادی كه او را مشهور می سازد بپوشد، خداوند در روز قیامت، جامه ای از آتش بر او بپوشاند.

 

امام حسین(ع):

هر كس، جامة (غیر عادی) شهرت آور بپوشد، خداوند در روز قیامت، از او روی می گرداند.

 

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص806
طبقه بندی: معرفتی و دینی، سخنان امام حسین (ع)،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، لباس شهرت، روز قیامت، لباسی از آتش، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 08:45 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«مجادله در دین»

شخصی به حسین بن علی (ع) عرض كرد: بنشین تا پیرامون دین، با هم بحث كنیم؛ حضرت فرمود:

«ای مرد! من به دین خود، بصیرت دارم؛ (آن چنان كه نورِ) هدایت من، بر من آشكار گشته است؛ اگر تو، به دین خود نادانی، برو یاد بگیر؛ مرا با مجادله (و بگو مگوی نابجا) چكار؟ این، شیطان است كه آدمی را وسوسه می كند و در نهان، با او سخن می راند و می گوید: پیرامون دین، با مردم، مجادله كن تا گمان نبرند كه تو، ناتوان و نادانی؛ مجادله و (بگو مگو) از چهار گونه بیرون نیست: یا اینكه تو و رفیقت، در آنچه هر دو می دانید، با یكدیگر مجادله می كنید؛ در این صورت، خیرخواهی نسبت به هم را ترك گفته اید و رسوایی هم را می جویید و (بدین وسیله)، آن علم را تباه ساخته اید.

 یا اینكه در آنچه كه هر دو نمی دانید، با هم بگو مگو دارید، در این صورت، نادانی خود را آشكار كرده، با هم از روی نادانی، ستیز نموده اید.

 

یا اینكه در آنچه كه تو می دانی(و او نمی داند)، یك و دو می كنید؛ در این صورت، تو كه از پی (نمایان ساختن نادانی و) لغزش رفیق خود بر آمده ای، به او ظلم نموده ای.

 

و یا اینكه در آنچه كه او می داند (و تو نمی دانی)، مجادله می كنید؛ در این صورت، تو (كه نمی پذیری)، حرمت و منزلت رفیق خود را نگه نداشته ای.

 

این چهارگونه جدال، همگی (برای جویندة حق)، ناممكن است؛ هر كه عادلانه رفتار كند و حق را پذیرا باشد و مجادله را ترك نماید، ایمان خود را پایدار ساخته و دینداری خود را نیكو انجام داده و عقل خود را (از نادرستی)، مصون داشته است.

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص822
طبقه بندی: معرفتی و دینی، سخنان امام حسین (ع)،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، نادانی، حسین بن علی (ع)، بصیرت، بصیرت در دین، هدایت، مجادله در دین، شیطان، وسوسه شیطان، خیرخواهی، رسوایی، علم، لغزش، جوینده حق، پذیرش حق، ایمان، دینداری، عقل، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 08:43 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«معنای كبر»

امام حسین(ع):

عبدالله بن عمرو، خدمت پیامبر اكرم آمد و عرض كرد: ای رسول خدا! اگر لباس زیبا بپوشم، كبر است؟

فرمود نه؛ عرض كرد: آیا اگر بر ناقة نجیب و خوش نژاد سوار شوم، كبر است؟ فرمود: نه؛ آیا اگر غذایی پخت كنم؛ پس مردمی را نزد خود فراخوانم، تا از آن بخورند و پشت سر من راه افتند، كبر است؟ فرمود: نه؛ پرسید: پس كبر چیست: فرمود: این است كه حق را، ناچیز بشمری و مردم را خوار و كوچك پنداری.

 

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص824
طبقه بندی: معرفتی و دینی، سخنان امام حسین (ع)،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، لباس زیبا، کبر، معنی کبر، رسول خدا (ص)، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391 | 08:39 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«موجبات سلامتی و رستگاری»

امام حسین(ع):

به كارهایی بپرداز و چنگ بزن كه تو را، به راه های سلامت و رهایی برساند.

و به آنچه كه امیدواری با آن، نجات سریع یابی و به رستگاری در روز قیامت برسی كه موی پیشانیها بگیرند. جز با پاكسازی جان، از گناهان و با مهربانی كامل به مومنان، نیكی نمودن  و به نزدیكان و دوران خالصانه خیر خواهی كردن، به بخشایش الهی نخواهی رسید و اگر دستی به خیر و نیكی محكم داری، رستگار می شوی و اگر دست كشی، هیچ پناهی نخواهی داشت.

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص924
طبقه بندی: معرفتی و دینی، سخنان امام حسین (ع)،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، رستگاری، سلامتی، بخشش الهی، خیر و نیکی، خیرخواهی، مهربانی، روز قیامت، مومن، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

«خبر دادن از معانی صدای حیوانات»

از  آنجا  كه  امام  باید به همة زبانها، حتی زبان حیوانات آگاه باشد، قطب الدین راوندی می گوید: از امام حسین(ع) (در سنین كودكی) پیرامون صدای حیوانات سوال شد،

 

حضرت امام حسین(ع) فرمودند:

 

هرگاه كركس صدا كند، می گوید:

ای فرزند آدم! هر چه می خواهی زندگی كن كه سرانجام آن مرگ است.

 

هر گاه باز شكاری صدا كند، می گوید:

ای دانای پنهانیها، ای برطرف كنندة گرفتاریها!

 

هر گاه طاووس صدا كند، می گوید:

ای مولای من! به خودم ستم كردم و به زیبایی و آراستگی خود مغرور شدم، مرا ببخشای.

هر گاه خروس صدا كند، می گوید:

هر كه خدا را بشناسد، یاد او را فراموش نكند.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!


ادامه مطلب

طبقه بندی: کوتاه، جالب، خواندنی، دیدنی، معرفتی و دینی، سخنان امام حسین (ع)،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، خبر از معانی صدای حیوانات، تسبیح و ذکر عقرب، تسبیح و ذکر مار، تسبیح و ذکر پلنگ، تسبیح و ذکر گوزن، تسبیح و ذکر کردگدن، تسبیح و ذکر آهو، تسبیح و ذکر روباه، تسبیح و ذکر خرگوش، تسبیح و ذکر کرکس، تسبیح و ذکر باز شکاری، تسبیح و ذکر طاووس، تسبیح و ذکر سگ، تسبیح و ذکر شغال، تسبیح و ذکر گرگ، تسبیح و ذکر اسب، تسبیح و ذکر شتر نر، تسبیح و ذکر یوزپلنگ، تسبیح و ذکر گاو نر، تسبیح و ذکر درنا، تسبیح و ذکر لک لک، تسبیح و ذکر شاهین، تسبیح و ذکر عقاب، تسبیح و ذکر بره، تسبیح و ذکر زرافه، تسبیح و ذکر چلچله، تسبیح و ذکر طوطی، تسبیح و ذکر قمری، تسبیح و ذکر مرغ، تسبیح و ذکر جغد، تسبیح و ذکر شیر، تسبیح و ذکر بزغاله، تسبیح و ذکر هدهد، تسبیح و ذکر اردک، تسبیح و ذکر چکاوک، تسبیح و ذکر کبک، تسبیح و ذکر بلبل، تسبیح و ذکر بلدرچین، تسبیح و ذکر گنجشک، تسبیح و ذکر فاخته، تسبیح و ذکر کلاغ، تسبیح و ذکر خروس، تسبیح و ذکر موجودات، مرگ، دانا، گرفتاریها، ظلم به خود، زیبایی و آراستگی، غرور، خداشناسی، الله، سخن حق، ایمان به روز قیامت، توکل بر خدا، صدای حیوانات، انس با خدا، دوری از مردم، فرمانبرداری از خدا، روزی حلال، آزار مردم، نافرمانی خدا، آمرزش خدا، دانای نهان، یاد خدا، بخشش گناهان، بخشایش الهی، خشم الهی، خشم خدا، معبود، فرزند آدم، غفلت از مرگ، سوره حمد، توبه، ستایش، توبه پذیری خدا، پندآموزی از مرگ، در محضر خدا، حوادث ناگوار، خانه غرور، آرزوها، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : پنجشنبه 7 دی 1391 | 03:53 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«صفات نیک»

امام حسین(ع):

هان ای مردم! در اخلاق شایسته و والا، با هم رقابت كنید و در سودهای معنوی و بهشتی، از هم پیشی گیرید؛ مپسندید آن كار نیكی را كه در آن، شتاب ننموده اید؛ سپاس خداوندی را از راه كامیابی، در انجام كار نیك بدست آورید؛ سرزنش او را با سهل انگاری، در انجام عمل صالح مجویید؛ پس هر قدر، آدمی به كسی احسانی كرده باشد كه او به پاسخ آن برنخیزد، سرانجام، خدا با پاداش خود، به سود او خواهد بود؛ زیرا عطای او، باشكوه تر و پاداش او، با عظمت تر است.

 

بدانید اینكه مردم، در نیازهای خود به شما رو می آورند، از نعمتهای خدا بر شماست؛ از نعمتهای الهی دلتنگی و بی حوصلگی نشان ندهید كه به غضبهای او تبدیل شوند.

 

بدانید كه هر كار نیكی، سپاسی را بهره دهد و پاداشی را از پی می آورد؛ چنانكه می توانستید كار نیك را مجسم بنگرید، آن  را  در  چهرة انسانی نیكو و زیبا می دیدید كه ناظران را مسرت می بخشد و اگر فرومایگی (بدكرداری) را مجسم می دیدید، آن را زشت و مسخ شده، می نگریستید كه دلها از آن، می رمد و چشمها از نفرت دیدن آن، فرو می افتد.

 

های ای مردم! هر كس كه بخشش كرد، سروری یافت، و هر كس كه بخل ورزید، فرومایه شد؛ همانا بخشنده ترین مردم، كسی است كه با نا امیدی از عوض، بخشش كند و با گذشت ترین مردم، كسی است كه از روی توانمندی، عفو كند؛ براستی كه صلة رحم كننده ترین مردم، كسی است كه با آن كس كه از او برده، ارتباط یابد؛ نهالهایی كه بر كشتگاه خود پایدار مانده اند، از راه شاخه های خود اوج می گیرند؛ پس هر كه برای برادر دینی خود، در انجام خیری شتاب ورزد، آن را در فردای قیامت كه بر او وارد می شود، می یابد و هر كه در خیر رسانی به برادر دینی خود، خشنودی خدا را قصد نموده باشد، خدا پاداش آن را هنگام نیازمندیش، عطا فرماید و از گرفتاریهای دنیای او، بیشتر از اندازة احسانش برطرف فرماید.

 

و هر كس عقدة دل مومنی را بگشاید، خداوند اندوه دنیا و آخرت او را مرتفع سازد؛ هر كس كه نیكی كند، خدا به او نیكی می كند و خدا نیكوكاران را دوست دارد.

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص826
طبقه بندی: معرفتی و دینی، سخنان امام حسین (ع)،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، بخل، بخشش، عفو و گذشت، قیامت، خشنودی خدا، دنیا و آخرت، نیکی و نیکوکاران، نعمتهای الهی، اخلاق شایسته، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : دوشنبه 4 دی 1391 | 04:32 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«فرق میان شیعه و دوستدار»

مردی به امام حسین(ع) عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! من ازشیعیان شمایم؛ حضرت فرمود:

 

«از خدا بترس و چیزی را، ادعا مكن كه خدا بگوید: در ادعای خود دروغ گفتی و گناه كردی، زیرا شیعیان ما كسانی اند كه دلهایشان، از هرگونه مكر و فریب و كینة پنهان، پاك باشد؛ بلكه بگو: من از دوستداران شمایم.

 

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص752
طبقه بندی: معرفتی و دینی، سخنان امام حسین (ع)،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، دروغ، گناه، شیعه و دوستدار اهل بیت، رسول خدا (ص)، مکر و فریب، ترس از خدا، آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : یکشنبه 3 دی 1391 | 04:38 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«اهمیت نهی از منكر»

امام حسین(ع):

برای چشم با ایمان، حلال نیست كه ببیند، خدا معصیت می شود و او، دگرسو را بنگرد، مگر اینكه گناه را دگرگون سازد و از بین ببرد.

 

 امام حسین(ع):

شایسته نیست كه انسان مومنی، گنهكار را ببیند و بر او انكار ننماید.

 

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)/ ص 729/ ص790

 
طبقه بندی: واجب فراموش شده (امر به معروف و نهی از منکر)، سخنان امام حسین (ع)، معرفتی و دینی،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، اهمیت نخی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر، معصیت خدا، گناه، ایمان، گنهکار، انسان مومن، آپدیت آنتی ویروس نود 32، nod 32،

تاریخ : یکشنبه 5 آذر 1391 | 01:35 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

«سخنان امام حسین (ع)»

« قسمت اول »

« نصایح امام حسین(ع) »

امام حسین(ع):

آنچه را طاقت نداری، به عهده مگیر؛ به آنچه نخواهی رسید، مپرداز؛ به آنچه قادر نیستی، وعده مده؛ جز به اندازه ای كه سود می بری، هزینه مكن؛ پاداش، جز به اندازة كاركرد خویش، مخواه؛ جز به فرمانبرداری از خدای سبحان كه بدست آورده ای، شادمان مشو و جز آنچه كه خود را برای آن شایسته می بینی، دریافت مكن.

ص844

« موارد صبر»

امام حسین(ع):

در  مواردی  كه حق، تو را ملزم  می سازد؛  بر آنچه نمی پسندی، شكیبا باش و در مواردی كه هوای نفس، تو را فرا می خواند؛ از آنچه (به ناحق است) و دوست می داری، خود را نگهدار.

ص847

« نماز و تلاوت قرآن »

امام حسین(ع):

من به راستی نماز و تلاوت قرآن و نیایش فراوان و استغفار را دوست می دارم.

ص441

« بی نیازی »

امام حسین(ع):

بی نیازی آن است كه آرزوهایت كم باشد و به اندازة كفاف خشنود باشی.

امام حسین(ع):

عزت آدمی در بی نیازی او از مردم است.

« زشت ترین چیزها »

امام حسین(ع):

زشت ترین چیزها در پیران، هرزگی و بی عاری؛ در قدرتمندان، درنده خویی؛ در شریفان و نجیب زادگان، دروغگویی؛ در ثروتمندان، بخل و تنگ نظری؛ و در عالمان، حرص است.

« کمال خرد »

امام حسین(ع):

كمال خرد پیروی حق است.

امام حسین(ع):

عقل، جز از راه پیروی حق، به كمال نمی رسد.

ص815

 

« دادرسی مومن »

امام حسین(ع):

هر كس در راه تامین نیاز برادر مومن خود تلاش كند، گویی كه نه هزار سال، خدا را پرستش نموده، در حالی كه روز را، روزه داشته و شب را، به بیداری سپری كرده است.

ص832

« نتیجة گناه »

امام حسین(ع):

كسی كه از راه نافرمانی خدا، درصدد بدست آوردن چیزی برآید؛ آنچه را امید دارد، زودتر از دست می دهد و آنچه را بیم دارد، زودتر به او می رسد.

ص850

 

« نشانه های عاقل »

امام حسین(ع):

عاقل، با كسی كه می ترسد او را دروغگو پندارد، هم سخن نمی شود؛ از كسی كه می ترسد او را رد كند، درخواستی نمی كند؛ به كسی كه می ترسد او را بفریبد، تكیه نمی نماید و به كسی كه به امید او اطمینان نیست، امید نمی بندد.

ص815

« صفتهای زیبا »

امام حسین(ع):

دانش ، نقطة باور معرفت است؛ تجربه های طولانی، فزونی عقل است؛ شرافت، همان پارسایی است؛ قانع بودن، آسایش تن است؛ هر كه تو را دوست دارد، از پلیدی و ناپاكی بازت می دارد؛ هر كه تو را دشمن دارد، بر كژی و نابكاری وادارت می سازد.

ص816

« دانا كیست؟ »

امام حسین(ع):

اگر همة گفتار دانا، نیكو و به حق بود، از خود پسندی، در آستانة دیوانگی قرار می گرفت؛ همانا دانا، كسی است كه حق گویی او، فراوان باشد.

ص816

« توبه »

امام حسین(ع):

خداوند توبه پذیر و بخشایشگر است، اوست كه توبة هر هوسران گمراهی راعهده دار پذیرش است.

ص942

« صدقة راستین »

امام حسین(ع):

به راستی صدقة پاكیزه، صدقة كسی است كه در راه به دست آوردن آنچه صدقه می دهد، بر پیشانی او عرق نشسته و چهرة او، غبار گرفته است.

ص744

« مومن، صدیق شهید است »

امام حسین(ع):

هیچ یك از شیعیان ما نیستند مگر آنكه صدیق شهیدند.

عرض كردم: فدایت شوم! این چگونه خواهد بود، در حالی كه عموم آنان، در بستر می میرند؟

فرمود: «آیا این آیة كتاب خدا را در سورة حدید، نمی خوانی كه: «و آنان كه به خدا و رسولان او ایمان آوردند، همانا نزد پروردگارشان صدیقان و شهیدانند.»

« كشتة اشكها »

امام حسین(ع):

من كشته اشكهایم؛ با سختی و اندوه، كشته می شوم و بر خدا شایسته است كه هیچ اندوهگینی نزد من نیاید، مگر آنكه اندوهش را بزداید و او را شادمان، به اهل خود برگرداند.

ص730

« تكلیف در حد توان »

امام حسین(ع):

خداوند، تاب و توان كسی را نستاند، مگر اینكه بار طاعتی از او بیفكند و نیز توانایی كسی را نگیرد، جز اینكه بار تكلیفی از او بردارد.

ص611

« هوای نفس »

امام حسین(ع):

از این هواهای نفسانی كه مجموعة آنها، گمراهی و سرانجام آنها آتش است، بپرهیزید.

ص848

« بدی كردن، پوزش خواستن »

امام حسین(ع):

كاری مكن كه از آن، پوزش بخواهی؛ زیرا مومن، نه بد می كند و نه، عذر می طلبد و منافق، هر روز بد می كند و عذر می خواهد.

ص848

« نیكی باید، به خوب و بد »

شخصی پیش امام حسین(ع) اظهار داشت: اگر نیكی به نا اهل برسد، تباه می شود،

امام حسین(ع) فرمود: «چنین نیست، بلكه نیكوكاری، همچون رگبار باران است كه باید به نیك و بد برسد.»

ص847

« معنای بردباری »

امام حسین(ع):

فرو بردن خشم و بر خود مسلط بودن از نشانه های حلم است.

ص847

« آثار صله رحم »

امام حسین(ع):

هر كه دوست دارد، اجل او تاخیر افتد و عمری دراز یابد و روزیش فزونی گیرد، باید صلة رحم انجام دهد.

ص846

« پذیرش دعوت مومن »

امام حسین(ع) شخصی را دید كه به یك مهمانی دعوت شد؛  در  پاسخ  دعوت  كننده  گفت:  معذرت می خواهم (نمی آیم)؛ حضرت به او فرمود: «برخیز، دعوت او را بپذیر كه در دعوت به مهمانی، عذرخواهی وجود ندارد؛ اگر روزه نداری، بخور و اگر روزه داری، مباركباد گو و در حقش دعا كن.»

ص846

« مدارا، كلید حل مشكلات »

امام حسین(ع):

هر كه از تدبیر بازماند و از چاره ها ناتوان گردد، مدارا، كلید گره گشای مشكلات اوست.

ص846

« شكر»

امام حسین(ع):

شكرگزاری تو، برای نعمت پیشین، نعمت تازه را سبب می شود.

ص845

«  یاری، در جوانمردی »

امام حسین(ع):

آن كس كه بخشش تو را بپذیرد، تو را در جوانمردی، كمك كرده است.

ص838

« بخشش به سائل »

روزی سائلی  طلب  حاجت  می نمود، امام حسین(ع) فرمود: « آیا می دانید، چه می گوید؟»

عرض كردند: نه.

فرمود: « می گوید: من پیام رسانِ  (نیازمندی آخرت) شما هستم؛  اگر چیزی به من دادید، آن را می گیرم و به آنجا می رسانم وگر نه، به آنجا می رسم، در حالی كه دستم خالیست.»

ص837

« موارد حاجت خواستن »

امام حسین(ع):

سوال كردن (و حاجت خواستن)  شایسته نیست، جز در بدهی سنگین، یا فقر كمرشكن، یا ضمانتی رسوا خیز.

ص836

« گریه از خشیت الهی »

امام حسین(ع):

گریستن از خشیت خدا، رهایی از آتش دوزخ است.

گریة دیده ها و خشیت دلها، رحمتی از خداست.

ص832

« آداب حاجت خواستن »

امام حسین(ع):

جز به یكی از سه كس، حاجت مبر: شخص دیندار، یا جوانمرد، یا دارای شرافت خانوادگی؛ اما دیندار، دین خود را با برآوردن حاجتت، حفظ می كند؛ اما جوانمرد، از مردانگی خود شرم می برد كه پاسخت ندهد و اما با شرافت، می فهمد كه تو با رو انداختن به او، از آبروی خود گذشتی؛ از این رو درحفظ آبرویت، كه نكند بدون برآورده شدن حاجتت برگردی، می كوشد.

ص834

« خوف از خدا »

امام حسین(ع):

در روز قیامت، جز آنكس كه در دنیا خوف خدا داشته، كسی ایمن نیست.

ص831

« سلام قبل از كلام »

مردی با امام حسین(ع)، آغاز سخن كرد كه خدا عافیتت بخشد؛ حالت چطور است؟ فرمود: « خدا آفیتت دهد، سلام كردن بر سخن گفتن، مقدم است؛ سپس فرمود: تا كسی سلام نداده، به او اجازة سخن ندهید.»

ص824

« بخل چیست؟ »

امام حسین(ع):

بخیل، كسی است كه از سلام كردن، بخل ورزد.

ص824

منبع: کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)

تدوین: گروه حدیث پژوهشكدة باقرالعلوم

زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی
طبقه بندی: سخنان امام حسین (ع)، معرفتی و دینی،
برچسب ها: امام حسین (ع)، سخنان امام حسین (ع)، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، نصایح امام حسین (ع)، کلامی از امام حسین (ع)، پندهایی از امام حسین (ع)، بخل، سلام کردن، سخن گفتن، بخیل، روز قیامت، خوف خدا، جوانمرد، دیندار، شرافت خانوادگی، مردانگی، شرم، از خود گذشتگی، حفظ ابرو، آداب حاجت خواستن، گریه از خشیت الهی، رهایی از آتش دوزخ، خشیت دلها، رحمت خدا، بخشش به نیازمند، طلب حاجت کردن، یاری نمودن نیازمند، شکر نعمت، شکرگذاری، فزونی نعمت، مدارا، کلید حل مشکلات، پذیرش دعوت مومن، مهمانی، عذرخواهی، روزه داری، صله رحم، آثار صله رحم، بردباری، فرو خوردن خشم، نشانه های حلم، حلم و بردباری، نیکوکاری، خوب و بد، نیک و بد، هوای نفس، آتش دوزخ، گمراهی، پوزش خواستن، منافق، وظیفه و تکلیف، کشته اشک، سختی و اندوه، ایمان، صدیق، شهید، صدقه، شیعه، توبه، هوسران، دانا، صفتهای زیبا، فزونی عقل، قناعت، آسایش تن، پلیدی و ناپاکی، معرفت، دروغگو، عاقل، دانش، امید، نشانه های عاقل، نتیجه گناه، آثار گناه، پرستش خدا، روزه، شب زنده داری، کمال خرد، پیروی حق، درنده خویی، دروغگویی، حرص، هرزگی، بخل و تنگ نظری، بی نیازی، آرزو، عفت، بی عاری، استغفار، تلاوت قرآن، نماز، نیایش، صبر و شکیبایی،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic